Contacte

Adresa

Asocia?ia Ob?teasc? "Juri?tii pentru Drepturile Omului"

str. Vlaicu Prc?lab 2, of.13

MD-2009 Chi?in?u, Moldova

Telefon: + 373 22 27 41 61

Fax: + 373 22 27 71 54

Zilele de lucru: luni - vineri

Orele de lucru: 09:00 - 17:00, f?r? prnz