Īntreb?ri

Acest compartiment este destinat explic?rii modului de aplicare a Conven?iei Europene a Drepturilor Omului ?i a procedurii īn fa?a Cur?ii Europene a Drepturilor Omului. Aceast? pagin? nu are menirea de a acorda consulta?ii pe cazuri concrete. Pentru consulta?ii pe cazuri concrete, urmeaz? s? v? adresa?i la un avocat la alegerea D-voastr?.

 

Nume/Prenume:
Mesaj:

 

 

06.08.2010

Īntrebare: Bun? ziua, doresc s? ?tiu dac? so?ul meu ī?i poate schimba procuratorul (reprezentantul) la CtEDO?
Ce trebuie de f?cut? Trebuie o procura f?cuta la notar, trimis? lor? Mul?umesc anticipat. Birica Oana

R?spuns: Reclamantul are dreptul s?-?i schimbe reprezentantul īn fa?a Cur?ii īn orice moment al procedurii. Pentru aceasta, este necesar s? fie īndeplinit? o procur?, formularul c?reia este disponibil la linkul http://lhr.md/2/33.html. Reclamantul va expedia īn adresa grefierului Cur?ii o scrisoare, īnso?it? de noua procur?, informānd Curtea despre schimbarea reprezentantului.


05.08.2010

Īntrebare: Unde pot g?si precedentul Holy Monasteries contra Greciei? Igor Sheremet

R?spuns: Pe pagina web a CtEDO, la urm?torul link: http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/portal.asp?sessionId=57935466&skin=hudoc-en&action=request


31.07.2010

Īntrebare: Cu referire la modific?rile īn vederea instituirii recursului intern "efectiv", propuse de c?tre autorit??ile na?ionale īn urma adopt?rii hot?rārii-pilot Olaru ?i al?ii c. Moldovei, nu crede?i c? aceasta este o modalitate de tergiversare sau chiar eschivare (īn cazul cānd cet??eanul este deja dezam?git īn justi?ia noastr?) de la executarea hot?rārilor judec?tore?ti, prin adres?ri repetate ?i umbl?ri interminabile prin instan?ele na?ionale, ca ulterior tot la CEDO s? ajungem. Rog s? V? expune?i, pentru a da speran?e c? ?i īn Moldova se poate face dreptate. Cu respect, Gheorghe.

R?spuns: Asocia?ia "Juri?tii pentru drepturile omului" a elaborat un nou proiect de lege, care poate fi vizualizat la urm?torul link: http://old.lhr.md/2/19.html, dar care īns? nu a fost luat īn considera?ie de c?tre Ministerul Justi?iei. 


23.06.2010

Īntrebare: Spune?i-mi v? rog, a fost instituit un recurs intern efectiv īn urma adopt?rii hot?rārii-pilot Olaru ?i Al?ii c. Moldovei ? Unde pot g?si mai multe informa?ii pe aceast? tem?? Tihon Vitalie

R?spuns: Ministerul Justi?iei a elaborat un proiect de Lege pentru modificarea ?i completarea unor acte legislative, care are drept scop instituirea unui recurs intern efectiv pentru remedierea īnc?lc?rii termenului rezonabil īn procesul de judecare a cauzelor ?i īn procesul de executare a hot?rārilor judec?tore?ti. Īn plus, Ministerul a mai elaborat un proiect de Lege privind compensarea de c?tre stat a prejudiciului cauzat īn urma īnc?lc?rii termenului rezonabil īn procesul de judecare a cauzelor ?i īn procesul de executare a hot?rārilor judec?tore?ti. Ambele proiecte de lege pot fi accesate pe pagina web a Ministerului, la urm?torul link: http://justice.gov.md/ro/acte-coordonare/.

Asocia?ia "Juri?tii pentru drepturile omului" a fost invitat? s? prezzinte un aviz asupra proiectului de Lege privind compensarea de c?tre stat a prejudiciului cauzat īn urma īnc?lc?rii termenului rezonabil. Īn urma analiz?rii textului legii, asocia?ia a elaborat un nou proiect de lege, care poate fi vizualizat la urm?torul link: http://old.lhr.md/2/19.html


24.11.2009

Īntrebare: Stima?i domni, īn vederea execut?rii hot?rārii-pilot (Olaru ?i al?ii c. Moldovei) ce urmeaz? s? īntreprind? autorit??ile na?ionale īn privin?a acelor hot?rāri neexecutate, care nici nu s-au adresat la CtEDO?

R?spuns: Īn hot?rārea Olaru ?i al?ii c. Moldovei (hot?rāre din 28 iulie 2009), Curtea a diferen?iat categoria de cereri care au fost depuse la Curte pān? la adoptarea hot?rārii ?i categoria de cereri care se refer? la neexecutarea ?i/sau executarea īntārziat? a hot?rārilor judec?tore?ti privind acordarea spa?iului locativ de stat. Īn ceea ce prive?te cea de-a doua categorie de cereri, Curtea va suspenda examinarea tuturor cererilor noi pe care le va primi dup? pronun?area acestei hot?rāri, īn care reclaman?ii se vor plānge exclusiv de neexecutarea ?i/sau executarea īntārziat? a hot?rārilor judec?tore?ti privind acordarea spa?iului locativ de stat, acestora putānd s? li ce cear?, dup? instituirea recursului intern, prezentarea preten?iilor sale autorit??ilor na?ionale (para. 59-60).

Referitor la prima categorie de cereri, Curtea a considerat c? ar fi nedrept ca reclaman?ilor s? li se cear? adresarea c?tre autorit??ile na?ionale, īn situa?ia īn care ei deja au depus cereri la Curte. Astfel, examinarea cererilor similare depuse la Curte pān? la pronun?area acestei hot?rāri aa fi suspendat?, pe un termen de 1 an de la data cānd hot?rārea va deveni definitiv?, Guvernul urmānd s? acorde acestor reclaman?i, īn aceast? perioad?, o redresare adecvat? ?i suficient? (para. 61). 

Prin urmare, īn termen de 1 an de la data cānd hot?rārea Olaru ?i al?ii c. Moldovei va deveni definitiv?, autorit??ile na?ionale trebuie s? eleboreze un recurs intern care s? permit? executarea hot?rārilor judec?tore?ti privind acordarea spa?iului locativ de stat. Dup? ce acest recurs intern va fi instituit, reclaman?ii din cea de-a doua categorie de cereri se vor adresa autorit??ilor na?ionale īn vederea execut?rii hot?rārilor. Dac? un astfel de recurs intern nu va fi func?ional, Curtea a decis c? va purcede la examinarea tuturor cererilor care īi vor fi prezentate.


09.04.2009

Īntrebare: Stima?i domni, unde pot c?uta ?i g?si decizia CtEDO, care condamna Moldova (sau Romānia - nu sunt precis) de adoptare a deciziilor diferite (controversate) īn cazuri similare? Vlad Neguta

R?spuns: Este vorba despre hot?rārea Beian v. Romānia (6 decembrie 2007), pe care o pute?i g?si īn varianta electronic? la urm?toarele link-uri: http://old.lhr.md/hot/ (indica?i "Beian" la rubrica "reclamantul") (īn limba romān?) ?i http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/portal.asp?sessionSimilar=21952401&skin=hudoc-en&action=similar&portal=hbkm&Item=1&similar=frenchjudgement (īn limba francez?).


13.03.2009

Īntrebare: Unde pot g?si textul integral al Conven?iei? Danu Andrei

R?spuns: La urm?toarele linkuri: http://lhr.md/2/4.html sau http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Basic+Texts/Basic+Texts/The+European+Convention+on+Human+Rights+and+its+Protocols/.


06.03.2009

Īntrebare: Cum pot intra īn posesia rezultatului cererii nr. 41688/07? T?nase-Marinescu Petre

R?spuns: Stimate domn, noi nu suntem Curtea European? a Drepturilor Omului ?i nu putem s? V? inform?m despre etapa de examinare a cererii Dvs. la CtEDO. Orice informa?ie de aceast? natur? Dvs. o pute?i primi de la grefa Cur?ii care informeaz? reclamantul sau reprezentantul reclamantului despre evolu?ia cauzei ?i duce coresponden?a cu p?r?ile.  


04.03.2009

Īntrebare: Pe site a?i avut un set de volume cu hot?rārile Cur?ii Europene, de unde a? putea face rost de aceste hot?rāri īn varianta electronic?? Ruslan

R?spuns: La urm?torul link: http://lhr.md/2/62.html sunt plasate volumele de hot?rāri ?i decizii ale CtEDO īmpotriva Moldovei, traduse in romān?. Suplimentar, pute?i s? accesa?i hot?rārile separat, īn variant? electronic?, la urm?torul link: http://old.lhr.md/hot/, indicānd unul din criteriile dup? care dori?i s? c?uta?i hot?rārea.


24.02.2009

Īntrebare: Cum se aleg judec?torii la CtEDO? Nadea

R?spuns: Vede?i urm?torul link: http://old.lhr.md/2/23.html.


24.02.2009

Īntrebare: Prezenta?i-mi v? rog lista neagr? a persoanelor din cadrul judec?torilor ?i procurorilor ce se fac vinova?i pe cazurile pierdute de Moldova la CtEDO pe anul 2006. Vasile

R?spuns: Listele persoanelor responsabile de condamnarea RM la CtEDO pot fi accesate la urm?torul link: http://old.lhr.md/2/94.html.


18.02.2009

Īntrebare: V? rog s?-mi spune?i dac? Curtea accept? cereri privind violarea art. 6 (1) al Conven?iei, ?i anume termenul rezonabil, dac? nu exist? īnc? o decizie irevocabil?? ?i dac? da, care sunt precedentele. Dosarul este examinat deja mai mult de 1 an la Curtea Suprem? de Justi?ie ?i mereu este sau amānat, sau nu se prezint? intimatul. Iar pārā?ii nu pot activa, deoarece li s-a suspendat acest drept f?r? careva viol?ri din partea acestora. V? mul?umesc anticipat. Irina

R?spuns: Chestiunea "termenului rezonabil" nu ?ine de echitatea procedurilor ?i pentru a V? plānge de nerespectarea termenului rezonabil nu este nevoie de o "decizie intern? definitiv?". Īn hot?rārea Cravcenco c. Moldovei (15 ianuarie 2008), Curtea a constatat violarea art. 6 (1) al Conven?iei pe motiv de durat? exagerat? a procedurilor. Īn aceast? cauz?, Curtea a considerat c? reclamantul nu a dispus de un recurs efectiv īn privin?a preten?iei sale privind durata procedurilor ?i a constatat violarea art. 13 al Conven?iei combinat cu art. 6 (1) al Conven?iei (para. 59-62). Prin urmare, deoarece Curtea a constatat c? la nivel na?ional nu exist? recursuri efective privind nerespectarea termenului rezonabil, nu ave?i nevoie de a epuiza c?ile de recurs interne.


18.02.2009

Īntrebare: Pe parcursul a mai multor ani hot?rārea judec?toreasc? definitiv? nu s-a executat ?i cererile īnaintate instan?elor/autorit??ilor na?ionale īn acest sens, nu au fost solu?ionate. Īn astfel de situa?ie este posibil? adresarea direct la CtEDO, f?r? a mai "deranja" instan?ele/autorit??ile na?ionale?

R?spuns: Īn cazul neexecut?rii unei hot?rāri judec?tore?ti definitive, obliga?iile reclamantului se consider? epuizate īn momentul prezent?rii titlului executor la oficiul teritorial al Departamentului de Executare a Deciziilor Judiciare. Īn cāteva cauze (Popov (nr. 1) c. Moldovei, hot?rāre din 18 ianuarie 2005; Lup?cescu c. Moldovei, hot?rāre din 21 martie 2006), Guvernul a invocat c? nu au fost epuizate c?ile de recurs interne accesibile, sus?inīnd c? reclaman?ii puteau s? ac?ioneze īn judecat? executorul judec?toresc īn conformitate cu art. 20 al Constitu?iei ?i art. 426 al vechiului CPC. Curtea a constatat c?, chiar dac? reclamantul ar fi depus recurs īmpotriva actelor executorului judec?toresc ?i ar fi ob?inut o hot?rāre care s? confirme c? neexecutarea a fost ilegal? conform dreptului na?ional, o astfel de ac?iune nu ar fi ob?inut nimic nou, singura consecin?? fiind eliberarea unui alt titlu executoriu care ar permite executorului judec?toresc s? continue executarea hot?rārii (Popov (nr. 1) c. Moldovei, para. 32; Lup?cescu c. Moldovei, para. 16-17). Curtea a considerat c? art. 20 al Constitu?iei, care prevede dreptul general de acces la justi?ie nu ofer? reclaman?ilor un remediu efectiv.   

Totu?i, dreptul de „acces la o instan?? de judecat?” nu impune statului obliga?ia de a executa orice hot?rāre cu caracter civil f?r? a ?ine cont de circumstan?ele speciale ale cauzei (Sanglier v. France, § 39, 27 mai 2003). Curtea a notat c? responsabilitatea statului īn privin?a execut?rii unei hot?rāri īmpotriva unei companii private nu se extinde mai departe decāt implicarea organelor de stat pentru procedurile de executare (a se vedea Fuklev v. Ukraine, § 67 ?i §§ 90-91, 7 iunie 2005). Totu?i, atunci cānd autorit??ile sunt obligate s? ac?ioneze pentru executarea unei hot?rāri judec?tore?ti ?i nu o fac, inac?iunea lor poate angaja responsabilitatea statului īn temeiul articolului 6 § 1 al Conven?iei (obliga?iile pozitive ale statului) (Scollo v. Italy, hot?rāre din 28 septembrie 1995, § 44).


11.02.2009

Īntrebare: V? rog, cum a? putea g?si cazul Rusu c Moldovei? Elena

R?spuns: La urm?torul link: http://old.lhr.md/hot/ indica?i numele reclamantului (īn cazul Dvs. "Rusu") la categoria "Reclamantul".


06.02.2009

Īntrebare: Onorat? Organiza?ie! Indica?i-mi cāteva cazuri cā?tigate la CtEDO contra Moldovei īn care a fost constatat? violarea art. 6 ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1, anume cānd este vorba de "proprietar de bun?-credin??", atunci cānd un proprietar de bun?-credin?? este deposedat de averea sa. V? mul?umesc anticipat! Alexei Adam

R?spuns: Īn hot?rārea Dacia SRL c. Moldovei (18 martie 2008), CtEDO a examinat "buna-credin??" a cump?r?torului hotelului (a se vedea para. 60-66).


31.01.2009

Īntrebare: Cum sunt examinate cazurile de litigiu cu Republica Moldova, īn privin?a depozitelor la Banca de Economii?

R?spuns: Īn cauza Dolneanu c. Moldovei (hot?rāre din 13 noiembrie 2007), Curtea a constatat violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie īn urma refuzul instan?elor na?ionale, f?r? un temei legal, de a īncasa īn folosul reclamantului compensa?ii pentru deprecierea depozitelor sale de la Banca de Economii. Deocamdat?, aceasta este unica hot?rāre a Cur?ii contra Moldovei, īn care ea a examinat preten?ii legate de depozitele de la Banca de Economii.


14.01.2009

Īntrebare: Este posibil s? fie respins? o cerere dup? 3 ani (!?), pe criterii prealabile de admisibilitate prev?zute de art. 34 si 35 din Conven?ie, cānd ?tiu sigur c? aceste au fost respectate: 1. epuizarea tuturor c?ilor de recurs interne (hot?rāre definitiv? īn instan?ele na?ionale); 2. scurgerea unui termen de 6 luni de la r?mānerea definitiv? a deciziei interne, precum si celelalte. Sunt surprins? ?i de faptul c? plicul īn care mi se comunic? c? cererea a fost respins?, nu are īnsemnele de identificare ale institu?iei cele 3 ?tampile ro?ii, a?a cum apar ele pe alte 4 plicuri primite de la Curte. Plicul primit are īn loc de elementele de mai sus o ?tampila neagr? cu urm?torul īnscris:

A PRIOR
Belgique- Belgie
P.P-P.B
BP13446

IF UNDELIRERED RETURN TO:
PO BOX 3446
1934 EMC-Brucargo
Belgium
Ce pot sa fac? Tina Rusu

R?spuns: Termenul de examinare a unei cereri la Curte poate constitui īntre 3 ?i 6 ani. Ini?ial, la īnregistrare, cererile sunt examinate formal, acestea urmānd s? fie examinate detaliat de c?tre Comitetele de 3 judec?tori sau de Camer?. Prin urmare, termenul de 3 ani la care V? referi?i pare a fi ra?ional. Īn plus, īn cazul īn care cererea Dvs. este īndreptat? īmpotriva Romāniei, este posibil ca tergiversarea s? datoreze ?i num?rului foarte mare de cereri īndreptate īmpotriva Romāniei. Īn ceea ce prive?te īnscrisul de pe ?tampil?, acesta posibil apar?ine companiei ce presteaz? Cur?ii servicii de po?t?. Totu?i, dac? ave?i dubii īn privin?a autenticit??ii documentului primit, V? suger?m s? solicita?i Cur?ii o confirmare a acestuia. 


29.12.2008

Īntrebare: R?spunde?i v? rog dac? reprezenta?i cet??enii īn fa?a CtEDO gratuit sau īn baz? de onorariu. Ion Palii

R?spuns: Consulta?iile acordate de membrii organiza?iei sunt gratuite. Īn cazul reprezent?rii īn fa?a Cur?ii, costul asisten?ei juridice difer? īn dependen?? de complexitatea cazului (de exemplu, īn cazul litigiilor economice tariful va fi mai mare decāt īn cauze ce ?in de neexecutarea hot?rārilor judec?tore?ti definitive). Reprezentarea poate fi ?i gratuit? dac? persoana care dore?te s? depun? o cerere la CtEDO nu dispune de resurse financiare.


10.11.2008        

Īntrebare: V? rog s?-mi spune?i: Curtea a cerut informa?ie de la Guvern pe marginea cazului P?dure?, cum pot afla ce r?spuns a emis Guvernul pe marginea cazului. P?dure? Aureliu

R?spuns: Curtea expediaz? o copie a observa?iilor Guvernului pārāt īn adresa reclamantului, care are la dispozi?ie un anumit termen indicat de Curte pentru a prezenta observa?iile sale.


31.10.2008

Īntrebare: Pot fi considerat victim? CEDO īn cazul cas?rii īn anul 2003 prin recurs īn anulare a unei hot?rāri judec?tore?ti irevocabile favorabile mie cu trimiterea cauzei la rejudecare, iar dup? rejudecarea cazului in 2008 am o hot?rāre judec?toreasca irevocabila īn defavoarea mea. Nu am omis termenul de 6 luni de adresare Cur?ii Europene. Mul?umesc. Ciobanu Ion

R?spuns: Dvs. nu v? pute?i plānge la Curte de casarea īn 2003 prin recurs īn anulare a hot?rārii favorabile Dvs., pe motiv de omitere a termenului de 6 luni de adresare la Curte. In ceea ce priveste aceast? preten?ie, termenul de 6 luni a īnceput s? curg? din momentul cānd a?i aflat sau trebuia s? afla?i despre casarea hot?rārii. Eventual, a?i putea s? invoca?i īn fa?a Cur?ii inechitatea procedurilor care s-au finalizat īn 2008. 


12.10.2008

Īntrebare: V? rog s?-mi l?muri?i care sunt condi?iile de examinare de urgen?? a dosarelor la CtEDO. Aceste condi?ii sunt descrise undeva sau sunt luate din practica judiciar?? V? mul?umesc anticipat. Turuta Eugeniu

R?spuns: Articolul 40 al Regulamentului Cur?ii (comunicarea unei cereri īn regim de urgen??)  prevede urm?toarele: „Īn caz de urgen??, sub rezerva posibilit??ii adopt?rii altor m?suri de ordin procedural, Grefierul poate, cu autorizarea Pre?edintelui Camerei ?i prin orice mijloc disponibil, s? informeze o Parte contractant? interesat? despre introducerea unei cereri ?i obiectul sumar al acesteia”. 

Articolul 41 al Regulamentului Cur?ii (ordinea examin?rii cauzelor) prevede urm?toarele: „Cauzele sunt examinate īn ordinea īn care sunt preg?tite īn vederea solu?ion?rii. Camera sau Pre?edintele ei poate, totu?i, s? decid? examinarea unei cereri cu prioritate”.


10.09.2008

Īntrebare: Spune?i-mi v? rog unde pot afla toate cererile depuse la CtEDO ?i care au fost examinate, care sunt pe rol si care sunt respinse. Merci. Igor

R?spuns: Pe pagina web a Cur?ii Europene a Drepturilor Omului (http://www.echr.coe.int/echr) pute?i s? g?si?i cauzele pe marginea c?rora au fost adoptate hot?rāri sau decizii. Pentru aceasta, alege?i HUDOC - sistemul de c?utare a hot?rārilor ?i deciziilor Cur?ii - (http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en), unde exista mai multe criterii de c?utare (denumirea cauzei, statul pārāt, num?rul cererii etc.). Pe site nu ve?i g?si cererile depuse sau care sunt pe rolul Cur?ii. Totu?i, pe HUDOC este disponibil? lista cauzelor comunicate Guvernelor pārāte.


01.09.2008 

Īntrebare: Am fost amendat ilegal de c?tre Union Fenosa pentru sustragere de energie electric?, am contestat īn judecat? procesul verbal, dar instan?a a sus?inut pozi?ia UF. As vrea s? v? īntreb dac? intra īn competenta Cur?ii pe art. 6 al. 1 CEDO asemenea categorii de dosare, daca da - la care categorie se atribuie ele - la acuza?ie īn materie penal? sau la drepturi ?i obliga?ii cu caracter civil. V? mul?umesc mult. Sorin Hanganu

R?spuns: Dup? cum rezult? din mesajul Dvs., Union Fenosa v-a aplicat penalit??i īn leg?tur? cu consumul fraudulos de energie electric?, adic? nu a?i fost sanc?ionat pentru comiterea unei contraven?ii administrative, dar a?i fost obligat s? achita?i o anumit? sum? de bani īn urma recalcul?rii de c?tre Union Fenosa a energiei electrice consumate. Prin urmare, cauza Dvs. nu se īncadreaz? īn categoria „acuza?ie īn materie penal?”. Consider?m c? pute?i s? v? plānge?i la CtEDO de īnc?lcarea „drepturilor ?i obliga?iilor cu caracter civil”. Īn cauza Gusovschi c. Moldovei (hot?rāre din 13.11.2007), CtEDO s-a expus asupra preten?iei reclaman?ilor privind procedurile judiciare referitoare la reconectarea casei reclaman?ilor la conducta de gaz.


19.08.2008

Īntrebare: A? dori s? v? īntreb cānd Guvernului Republicii Moldova i se comunic? cererea reclamantului pentru a depune observa?ii privind admisibilitatea ?i fondul cauzei - dup? declararea cererii admisibile de c?tre comitetul de 3 judec?tori sau pān? la examinarea de c?tre comitet a chestiunii privind admisibilitatea cererii? Cam īn ce termen aproximativ are loc aceasta dup? depunerea cererii? V? mul?umesc anticipat. Olesea Cr?ciun

R?spuns: Dup? ce cererea reclamantului a fost īnregistrat? de grefa Cur?ii, Pre?edintele Sec?iunii c?reia i-a fost atribuit? cererea desemneaz? un judec?tor raportor. Judec?torul raportor decide dac? cererea urmeaz? a fi examinat? de c?tre Comitetul de 3 judec?tori sau de c?tre Camer?.

Īn cazul īn care cererea se examineaz? de c?tre Comitet, exist? 2 posibilit??i: fie Comitetul, īn unanimitate, respinge cererea (o declar? inadmisibil? sau o radiaz? de pe rol) fie, īn cazul īn care Comitetul nu ajunge la decizia unanim? de respingere a cererii, aceasta este transmis? Camerei.

Atunci cānd cauza este examinat? de c?tre Camer?, dac? la prima examinare nu se decide respingerea cererii (declararea cererii ca inadmisibil? sau radierea ei de pe rol), Camera comunic? cererea c?tre statul pārāt ?i īl invit? s? īi prezinte īn scris observa?iile sale asupra cererii. Camera nu va declara o cerere admisibil? īnainte de a invita Guvernul pārāt s?-?i prezinte comentariile. Pentru mai multe detalii privind examinarea admisibilit??ii unei cereri la CtEDO, accesa?i urm?torul link: http://old.lhr.md/2/43.html.

O mare parte din cererile depuse la CtEDO (circa 95%) sunt respinse de c?tre CtEDO f?r? a ajunge s? fie comunicate statelor pārāte. Cererile contra Moldovei care nu sunt respinse la prima examinare ca v?dit nefondate, de regul?, sunt comunicate Guvernului Moldovei peste circa 3 ani de la depunerea lor.


18.08.2008

Īntrebare: A? dori s? aflu care documente ?i probe trebuie prezentate de avocat/reprezentant pentru ob?inerea onorariului juridic la CtEDO ?i cum trebuie ele perfectate corect. Care este costul unei ore de munc? a unui avocat pentru procedura la CtEDO. V? mul?umesc. Ana Lungu

R?spuns: Atunci cānd statueaz? asupra sumelor acordate cu titlu de costuri ?i cheltuieli, CtEDO examineaz? dac? costurile ?i cheltuielile au fost necesare, realmente angajate ?i rezonabile ca m?rime (a se vedea Amihalachioaie c. Moldovei, hot?rāre din 20.04.2004, para. 45-47). Īn aceast? privin??, CtEDO poate s? se bazeze pe elemente precum num?rul de ore lucrate de avocat ?i tariful perceput de acesta pentru o or? de lucru. Prin urmare, atunci cānd invoc? preten?iile cu privire la satisfac?ia echitabil?, avocatul / reprezentantul reclamantului trebuie s? prezinte Cur?ii toate documentele care ar demonstra faptul particip?rii sale īn calitate de reprezentant, num?rul de ore lucrate ?i tariful perceput pentru fiecare or? de lucru (de exemplu, contractul de reprezentare īn fa?a Cur?ii, darea de seam? privind serviciile prestate etc.). Dac? reclamantul nu prezent? nicio justificare īn sprijinul preten?iilor sale, de regul?, CtEDO decide s? nu aloce reclamantului nicio sum? cu acest titlu. Īn privin?a m?rimii onorariului avocatului, aceast? chestiune este la discre?ia avocatului. Totodat?, v? recomand?m s? consulta?i ratele asisten?ei judiciare aplicabile la CtEDO.


16.08.2008

Īntrebare: Am adresat o plāngere Cur?ii īn aprilie 2006, am primit confirmarea de la Curte; cum pot afla īn ce stadiu se afl? acum? Rusu Titina

R?spuns: Orice informa?ie despre etapa de examinare a cererii Dvs. la CtEDO o pute?i primi de la grefa Cur?ii care informeaz? reclamantul sau reprezentantul reclamantului despre evolu?ia cauzei ?i duce coresponden?a cu p?r?ile. 


14.08.2008

Īntrebare: As vrea s? v? īntreb mai detaliat despre practica aplic?rii art. 41 CEDO, cum se calculeaz? venitul ratat, alte prejudicii de exemplu īn cazul neexecut?rii unei hot?rāri judec?tore?ti. Mihai Tulbure

R?spuns: Reclaman?ii pot s? solicite sume de bani cu titlu de prejudiciu material suferit ca rezultat al neexecut?rii de c?tre autorit??i, īntr-un termen rezonabil, a unei hot?rāri judec?tore?ti executorii īn favoarea lor, dac? acest lucru constituie o violare a Conven?iei. Modul īn care CtEDO calculeaz? prejudiciul material cauzat prin imposibilitatea de a folosi casa reclamantului a fost expus īn hot?rārea Prodan c. Moldovei, para. 64-75. Modul de calculare de c?tre CtEDO a prejudiciului cauzat prin neexecutarea unei hot?rāri privind plata de c?tre autorit??ile publice a unei sume de bani a fost expus īn cauza Ceachir c. Moldovei (hot?rāre din 15.01.2008, para. 50-55). Īn cauza Ceachir c. Moldovei, la calcularea dobānzii de īntārziere, CtEDO s-a bazat pe prevederile art. 619 Cod civil.


13.08.2008

Īntrebare: Īn cazul care reclamantul nu indic? īn cerere sumele revendicate (pagubele morale, materiale), CtEDO are competen?a de a aprecia la discre?ia sa aceste sume, īn rezultatul analiz?rii faptelor ?i īnc?lc?rilor expuse īn cerere?

R?spuns: De regul?, īn cererea ini?ial?, CtEDO nu cere indicarea sumelor pretinse cu titlu de satisfac?ie echitabil?. Dup? ce Guvernul pārāt prezint? observa?iile sale cu privire la admisibilitatea ?i fondul cauzei, acestea sunt expediate reclamantului, care este invitat s? prezinte observa?iile sale, īn care trebuie s? se expun? ?i asupra preten?iilor cu privire la satisfac?ia echitabil?. Dac? reclamantul nu face acest lucru, se consider? c? el nu dore?te recuperarea prejudiciului material, moral ?i a cheltuielilor de judecat? ?i CtEDO nu examineaz? din oficiu acest aspect. CtEDO nu examineaz? preten?iile cu privire la satisfa?ia echitabil? nici dac? acestea au fost prezentate cu dep??irea termenului limit? stabilit pentru prezentarea observa?iilor (a se vedea Cooperativa Agricol? Slobozia-H?nesei c. Moldovei, hot?rāre din 03.04.2007, para. 31).


07.08.2008 

Īntrebare: Pot intra īn competen?a CtEDO cazurile de neexecutare a unei hot?rāri judec?tore?ti pronun?ate īmpotriva unei persoane juridice private, pe motiv c? Oficiul de executare nu a īntreprins toate ac?iunile, iar firma debitoare a devenit "fantom?" ?i nu mai dispune de bunuri sau alte propriet??i? Dumitru

R?spuns: Īn 3 cauze moldovene?ti ā€“ Istrate c. Moldovei (hot?rāre din 13 iunie 2006), Mazepa c. Moldovei (hot?rāre din 10 mai 2007) ?i Grivneac c. Moldovei (hot?rāre din 9 octombrie 2007) - Curtea a constatat violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO pentru neonorarea obliga?iei pozitive a Guvernului de a contribui la executarea unor hot?rāri judec?tore?ti pronun?ate īn favoarea reclaman?ilor privind plata unor sume de bani de c?tre persoane private. Curtea a considerat c? autorit??ile nu au īntreprins toate m?surile rezonabile pentru a asigura executarea hot?rārilor pronun?ate īn favoarea reclaman?ilor. Prin neluarea m?surilor necesare pentru executarea acestor hot?rāri, autorit??ile Republicii Moldova au īmpiedicat reclaman?ii s? se foloseasc? de rezultatul benefic al litigiilor lor. Totu?i, potrivit practicii Cur?ii, "nerecuperarea unei datorii, din cauz? c? debitorul nu posed? bunuri, nu poate fi imputat? statului pārāt, decāt ?i īn m?sura īn care aceast? omisiune este imputabil? autorit??ilor na?ionale" (a se vedea Mazepa c. Moldovei, hot?rāre din 10 mai 2007, para. 37). Astfel, īn cauza Dvs., pute?i s? pretinde?i violarea Conven?iei dac? ve?i demonstra c? imposibilitatea de executare se datoreaz? lipsei de ac?iuni din partea autorit??ilor statului.


21.07.2008

Īntrebare: Ce documente se anexeaz? la o cerere c?tre CtEDO ? Se anexeaz? cererile de chemare īn judecat?, īntāmpin?rile pārātei, sentin?ele instan?elor? La pct. II ā€“ 14 expunerea faptelor - se descriu, pe scurt, peti?ele ac?iunilor si motiv?rile instan?elor? Sau expunerea faptelor ?ine pān? la chemarea īn judecat?, iar peti?ele ?i motivarea instan?ei se prezint? separat, īn sec?iunea IV - 16? Ion Razvan

R?spuns: La cererea adresat? Curtii reclamantul poate s? anexeze orice documente pe care le consider? importante pentru cauza sa. Acestea pot fi atāt cereri de chemare īn judecat?, cāt ?i referin?e, procese-verbale ale ?edin?elor de judecat?, decizii ale diferitor organe de stat, hot?rāri judec?tore?ti etc. La punctul 14 al cererii la CtEDO, reclamantul trebuie s? indice īn ordine cronologic? faptele de care se plānge. La acest punct pute?i s? indica?i concis motivarea instan?elor de judecat?. La punctul 16 din cerere se indic? doar care este decizia intern? definitiv? (de ex. decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 19.05.2008). Aceast? informa?ie este important? prin prisma condi?iilor de admisibilitate, ?i anume a termenului de 6 luni ?i a epuiz?rii c?ilor de recurs interne. Totodat?, v? recomand?m s? consulta?i Nota explicativ? a Cur?ii destinat? persoanelor care completeaz? un formular de cerere prezentat? conform art. 34 CEDO.


15.07.2008

Īntrebare: Reclamantul poate s? se reprezinte singur īn fa?a CtEDO sau este obligatoriu de a avea un reprezentant īn baza procurii? Gheorghe

R?spuns: Conven?ia nu oblig? reclaman?ii de a se adresa Cur?ii prin intermediul reprezentan?ilor, aceast? chestiune fiind la discre?ia lor. Chiar ?i persoanele declarate incapabile sau cu capacitatea de exerci?iu limitat? īn dreptul intern pot sesiza Curtea f?r? a fi reprezentate de c?tre un tutore sau curator. Informa?ia detaliat? cu privire la calitatea reclamantului este accesibil? la urm?torul link: http://old.lhr.md/2/69.html. Totu?i, dup? comunicarea cererii c?tre Guvernul pārāt, reclamantul nereprezentat este invitat de Curte s?-?i ia un reprezentant.


11.07.2008

Īntrebare: A? vrea s? enumera?i cauzele moldovene?ti la CtEDO legate de neexecutarea hot?rārilor judec?tore?ti. Mul?umesc anticipat. Iulian

R?spuns: Pān? la aceast? dat?, Curtea a condamnat Moldova pentru neexecutarea sau executarea tardiv? a hot?rārilor judec?tore?ti īn 42 de cauze. Enumerarea, precum ?i analiza detaliat? a acestora o pute?i g?si la urm?torul link: http://old.lhr.md/news/99.html.


26.06.2008

Īntrebare: Cererea care se expediaz? īmpreun? cu actele anexate la dosar trebuie s? fie traduse īn englez? sau francez? sau se trimit īn limba romān?? Ksenia

R?spuns: Limbile oficiale ale Cur?ii sunt franceza ?i engleza. Regulile cu privire la utilizarea limbilor la Curte sunt stabilite īn art. 34 al Regulamentului Cur?ii. Astfel, cererile pot fi formulate īntr-una din limbile oficiale ale statelor p?r?i la Conven?ie. Totu?i, dup? comunicarea cererii c?tre Guvernul pārāt, trebuie folosit? una din limbile oficiale ale Cur?ii.


22.06.2008

Īntrebare: Pot trimite peti?ie la CEDO pentru o cauz? de īnc?lcare a drepturilor omului pentru ?otul meu decedat, īn calitatea mea de ?otie? Cererea se face īn numele meu personal? Manda Camelia

R?spuns: Īn cazul īn care dori?i s? v? plānge?i de decesul so?ului dumneavoastr? sau de maltratarea lui care a dus la deces, nu este exlus c? a-?i putea formula o preten?ie īn numele so?ului defunct, chiar dac? acesta a decedat. Totu?i, īn cazul īn care dori?i s? v? plānge?i de īnc?lcarea altor drepturi garantate prin Conven?ie care nu au o leg?tur? direct? cu decesul, preten?iile par a putea fi f?cute doar īn nume propriu ?i doar dac? pute?i demonstra c? sunte?i "victim?" a īnc?lc?rii drepturilor so?ului Dvs. No?iunea de "victim?" presupune c? reclamantul trebuie s? demonstreze c? este afectat personal prin īnc?lcarea invocat?. Existen?a prejudiciului nu este obligatorie īn acest sens. Este "victim?" reclamantul care se pretinde direct afectat prin ac?iunea sau inac?iunea litigioas? (Cornwell c. Regatului Unit, decizie din 11.05.1999). Totu?i, Curtea a dezvoltat no?iunea de „victim? indirect?”, definit? ca o persoan? ce poate demonstra c? exist? o leg?tur? particular? īntre ea ?i victima direct? ?i c? violarea Conven?iei īn raport cu victima direct? i-a cauzat un prejudiciu sau c? ea are un interes personal de a cere īncetarea īnc?lc?rii (ex. suferin?ele cauzate mamei prin dispari?ia fiului ?i so?ului cu cā?iva ani īn urm?, īn timpul unor ac?iuni militare, īn cauza Imakayeva c. Rusiei, hot?rāre din 09.11.2006). Chestiunea cu privire la dreptul so?iei de a pretinde īn nume propriu inechitatea procedurilor penale prin care so?ul ei, care a decedat īn cursul proceudrilor penale na?ionale, a fost condamnat penal a fost examinat? īn cauza Gr?dinar c. Moldovei (hot?rāre din 08.04.2008, para. 90-104). 


13.06.2008 

Īntrebare: V? rog s? m? informa?i dac? pentru neexecutarea hot?rārilor judec?tore?ti avem dreptul de a cere desp?gubiri materiale pentru neexecutarea la timp a deciziei judec?tore?ti. Popescu Andrian

R?spuns: Prezum?m c? īntrebarea Dumneavoastra vizeaz? dreptul de a cere aceste compensa?ii de la CtEDO. Reclaman?ii pot s? solicite sume de bani cu titlu de prejudiciu material suferit ca rezultat al neexecut?rii de c?tre autorit??i, īntr-un termen rezonabil, a unei hot?rāri judec?tore?ti executorii īn favoarea lor, dac? acest lucru constituie o violare a Conven?iei. Dac? hot?rārea a fost executat? īntr-un termen de pān? la 12 luni (dac? este vorba de plata unor sume de bani de c?tre autorit??ile publice), de regul?, CtEDO consider? c? ea a fost executat? īn termen rezonabil ?i nu constat? o violare a Conven?iei (a se vedea decizia Osoian c. Moldovei). Modul īn care CtEDO calculeaz? prejudiciul material cauzat prin imposibilitatea de a folosi casa reclamantului a fost expus īn hot?rārea Prodan c. Moldovei, para. 64-75. Modul de calculare de c?tre CtEDO a prejudiciului cauzat prin neexecutarea unei hot?rāri privind plata de c?tre autorit??ile publice a unei sume de bani a fost expus īn cauza Ceachir c. Moldovei (hot?rāre din 15.01.2008, para. 50-55).


20.05.2008

Īntrebare: Care sunt subiectele cu drept de sesizare? Alexia

R?spuns: A se vedea calitatea reclamantului.


11.05.2008

Īntrebare: Spune-?i v? rog unde a? putea g?si hot?rāri CtEDO privind īnc?lcarea art. 4 din Protocolul nr. 7 - dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de dou? ori, īn special redeschiderea procesului penal. Mul?umesc anticipat. Ion

R?spuns: Pe pagina web a CtEDO exist? un sistem de c?utare: http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en. La categoria "article" indica?i "P7-4" ?i ap?sa?i "search". Pe ecran vor ap?rea toate hot?rārile CtEDO īn care se face referire la art. 4 al Protocolului nr.7 la CEDO.


30.04.2008

Īntrebare: Cum Curtea European? interpreteaz? termenul rezonabil la executarea hot?rārilor judec?tore?ti, dup? ce perioad? de neexecutare se poate de adresat la CtEDO, ca s? se constate c? termenul este rezonabil, ori a fost īnc?lcat acest termen, ca de exemplu Osoian/Moldova. Mul?umesc. Lilian Osoian

R?spuns: De regul?, īn cazul neexecut?rii hot?rārii judec?tore?ti privind plata unei sume de bani de c?tre autorit??i, termenul de neexecutare a unei hot?rāri judec?tore?ti executorii trebuie s? fie mai mare de 12 luni (a se vedea Lupacescu ?.a. c. Moldovei, hot. 21.03.2006, para. 23). Īn decizia Osoian c. Moldovei, CtEDO a notat c? hot?rārea judec?toreasc? īn favoarea reclamantului a fost executat? īn termen de 9 luni ?i a constatat c? aceast? perioad? este "rezonabil?". Aceste termene nu sunt valabile pentru neexecutarea hot?rārilor judec?tore?ti de c?tre "neautorit??i".   


11.04.2008

Īntrebare: Exist? cazuri la CtEDO īn care au fost implicate persoane incapabile (ap?rate de reprezentan?ii acestora)? Rusu Victoria

R?spuns: Persoanele considerate incapabile sau cu capacitate de exerci?iu limitat? īn dreptul intern pot s? se adreseze la Curte f?r? a fi reprezentate de c?tre un tutore sau curator. Formalit??ile de acest gen instituite de legisla?iile na?ionale sunt irelevante pentru Curte. Pentru Curte conteaz? doar dac? persoana dore?te s? depun? o cerere. A se vedea, printre altele, cauzele Herczegfalvy v. Austria, hot?rāre din 24/09/1992, cererea nr. 10533/83; Magalhaes Pereira v. Portugal, hot?rāre din 26/02/2002, cererea nr. 44872/98; Hutchison Reid v. United Kingdom, hot?rāre din 20/02/2003, cererea nr. 50272/99.


01.04.2008

Īntrebare: La 17.03.2008, am rugat s? concretiza?i dac? copiile documentelor expediate la Curte urmeaz? a fi autentificate notarial sau altfel, dar a?i dat un r?spuns cunoscut pentru to?i. A? vrea s? ?tiu cum proceda?i Dvs., adic? sunt aplicate careva ?tampile de autentificare pe copiile actelor expediate la CtEDO? V? mul?umesc. Gheorghe

R?spuns: Organiza?ia noastr? se conduce de regulile stabilite de Curte. Astfel, anexele la care facem referire īn cererile prezentate potrivit art. 34 CEDO le expediem īn copii, dup? cum este stabilit de Regulamentul CtEDO.


28.03.2008

Īntrebare: Bun g?sit tuturor. Cum de procedat īn cazul cānd peti?ionarul, dup? ce i-a fost īntocmit? cererea, dup? 5 ani de colaborare cu CEDO, ī?i schimb? reprezentantul intereselor lui, adic? declar? c? procura īntocmit? o anuleaz?. Practic, cazul este completamente expus, toate interpret?rile pe parcurs au fost f?cute, a r?mas numai de a?teptat hot?rārea CtEDO. Peti?ionara pe parcursul anilor nu s-a achitat nici pentru lucrul juristului, nici pentru expediere..... S-au sup?rat "foc" c? nu este pān? īn prezent solu?ionat cazul. Au spus c? vor s? fac? o alt? procur?, pe un alt avocat. Īn?eleg ca sunt abera?ii de ale peti?ionarului, dar, totu?i, cum juristul ī?i va primi remunerarea pentru lucrul f?cut, cum se va proceda la CtEDO, care sunt a?tept?rile. Contract nu este. Merci mult. Elena

R?spuns: Reclamantul poate s?-?i schimbe reprezentantul la Curte īn orice moment, aceast? chestiune fiind la discre?ia absolut? a lui. Nu ?ine de Curte s? verifice dac? reclamantul ?i-a onorat sau nu obliga?iile pecuniare fa?? de reprezentantul s?u, aceast? chestiune se solu?ioneaz? īntre reclamant ?i reprezentant.  Curtea va lua īn calcul acest aspect doar la examinarea cererii reclamantului cu privire la restituirea sumelor suportate cu titlu de costuri ?i cheltuieli, dar CtEDO va stabili dac? cheltuielile "au fost real ?i necesar suportate ?i dac? au fost rezonabile ca cuantum" (Nistas Gmbh c. Moldovei, 12 decembrie 2006, para. 61). Dac? reclamantul nu solicit? nici o sum? cu titlu de costuri ?i cheltuieli, Curtea nu va purcede la examinarea acestei chestiuni. Astfel, situa?ia Dvs. ?ine mai mult de solu?ionarea īn cadrul unui litigiu la nivel na?ional conform dreptului intern. Īn orice caz, un avocat trebuie s? īncheie un contract de reprezentare īn fa?a CtEDO, īn caz contrar nu ve?i putea justifica cheltuielile nici īn fa?a Cur?ii ?i nici īn instan?ele na?ionale, īn cazul unui litigiu cu clientul Dvs.


17.03.2008

Īntrebare: Bun? ziua, a? vrea s? ?tiu dac? hot?rārile CtEDO pot fi atacate de c?tre stat, īn cazul unui dezacord cu hot?rārea pronun?at?. Elena

R?spuns: Potrivit art. 43 CEDO, īn termen de 3 luni de la data adopt?rii unei hot?rāri de c?tre o Camer? a Cur?ii, orice parte poate, īn cazuri excep?onale, s? cear? retrimiterea cauzei īn fa?a Marii Camere a CtEDO. Cererea de retrimitere se examineaz? mai īntāi de un colegiu de cinci judec?tori al Marii Camere care accept? cererea īn cazul īn care cauza ridic? o problem? grav? relativ? la interpretarea sau la aplicarea Conven?iei sau a protocoalelor sale, sau o alt? problem? grav? cu caracter general. Dac? colegiul de cinci judec?tori accept? cererea de retrimitere, Marea Camer? examineaz? cauza ?i se pronun?? asupra ei printr-o hot?rāre. Dac? colegiul de cinci judec?tori respinge cererea de retrimitere, atunci, conform art. 44 CEDO, hot?rārea Camerei devine definitiv?. 


17.03.2008

Īntrebare: Domnilor, V? rog s? concretiza?i, copiile documentelor expediate la Curte urmeaz? a fi autentificate notarial sau altfel. Dac? nu ar fi autentificate copiile, nu ar ap?rea dubii īn privin?a autenticit??ii documentului? Gheorghe

R?spuns: Toate documentele care sunt anexate de reclamant la cererea sa trebuie s? fie transmise īn copii, nu īn original ?i nu trebuie s? fie capsate, lipite sau legate (a se vedea Nota explicativ? a Cur?ii destinat? persoanelor care completeaz? un formular de cerere prezentat? conform art. 34 CEDO).


14.03.2008

Īntrebare: Am trimis cerere la Curtea European? a Drepturilor Omului pe data de 16.02.2008 cu aviz avia, īns? pān? īn timpul de fa?? nu am primit avizul de primire a cererii. Coval Victor

R?spuns: Din propria experien?? am observat c?, de regul?, scrisorile expediate recomandat par avion f?r? aviz de primire ajung la CtEDO timp de circa 10 zile, iar cele expediate recomandat par avion cu aviz de primire - aproximativ īntr-o lun?. Mai ad?uga?i o lun? pentru ca avizul de primire s? ajung? īn Moldova ?i, astfel, de obicei, dureaz? circa 2 luni ca s? primi?i avizul.


13.03.2008

Īntrebare: Ce īnseamn? obliga?ia statului de a nu īmpiedica exercitarea dreptului la depunerea cererii la CtEDO? Nastea

R?spuns: Potrivit art. 34 al Conven?iei, statele se oblig? s? nu īmpiedice prin nici o m?sur? exercitarea dreptului de a sesiza Curtea European? a Drepturilor Omului printr-o cerere individual?. Īnc?lcarea acestei obliga?ii a fost constatat? de c?tre CtEDO īn urma neasigur?rii īntrevederilor confiden?iale dintre reclamant ?i reprezentantul s?u la Curte (Cebotari c. Moldovei ?i Oferta Plus SRL c. Moldovei), lipsei accesului la reclamantul internat īntr-o institu?ie psihiatric? ?i la fi?a lui medical? (Boicenco c. Moldovei), exercit?rii de presiuni īn urma depunerii cererii la CtEDO (Oferta Plus SRL c. Moldovei), amenin??rii reprezentantului reclamantului cu urm?rire penal? īn urma sesiz?rii Cur?ii (Colibaba c. Moldovei), neexecut?rii adecvate a m?surilor interimare indicate de Curte (Mamatkulov ?i Askarov c. Turciei).


10.03.2008

Īntrebare: Stima?i Domni, care este procedura de adresare la CtEDO (īn cāteva cuvinte)? Din informa?ia din http://old.lhr.md/docs/nota.inform.ro.pdf (concret - din pct. 14-17) am īn?eles c? ini?ial se depune doar o plāngere ?i doar mai tārziu, dac? CtEDO o accept?, se deschide un dosar provizoriu, iar timp de un an CtEDO solicit? formularul cererii-tip ?i copiile documentelor necesare. Ori ceva n-am re?inut? Andrei

R?spuns: Este de dorit s? depune?i din start formularul-tip al cererii completat īn mod corespunz?tor ?i s? anexa?i copiile documentelor la care face?i referire īn cerere. Īn acest caz, grefa Cur?ii deschide un dosar cu num?r permanent. Dac? depune?i la CtEDO o plāngere īn form? liber?, grefa Cur?ii deschide un dosar cu num?r provizoriu. Ulterior, grefa expediaz? o scrisoare prin care solicit? īn termen de 6 s?pt?māni depunerea formularului-tip al cererii īnso?it de anexe. Dac? cererea este depus? īn modul potrivit, num?rul provizoriu se substituie cu un num?r permanent. Dac? reclamantul nu r?spunde timp de 1 an, de regul?, dosarul se distruge. 


10.03.2008

Īntrebare: Stima?i Domni, am 2 īntreb?ri:

1. Nu se execut? o hot?rāre de judecat? definitiv?. Termenul de 6 luni a fost īntrerupt de nenum?rate plāngeri etc. Va accepta CtEDO o cerere īmpotriva neexecut?rii, dac? a trecut mai mult de 6 luni?

2. Poate fi solicitat la CtEDO repararea prejudiciului material ?i moral, inclusiv venitul ratat, dac? acestea nu au fost obiectul ac?iunii din judecata na?ional?? Ori trebuie ?i cu venitul ratat etc. s? trec procedura na?ional?: reclama?ia, chemarea īn judecat?, decizia definitiv?, titlul executoriu, neexecutarea lui etc.? Va mul?umesc. Andrei

R?spuns: 1. Dac? ave?i o hot?rāre de judecat? definitiv? care nu se execut? de c?tre autorit??i, pute?i s? V? plānge?i de neexecutarea hot?rārii la Curte īn orice moment. Aceasta este situa?ia īnc?lc?rilor continue, fa?? de care nu se aplic? regula termenului de 6 luni

2. Curtea, de regul?, constat? c? īn privin?a preten?iilor reclamantului cu privire la satisfac?ia echitabil? nu exist? o cerin?? de epuizare separat? a c?ilor de recurs interne (vezi hot?rārea Lup?cescu ?i al?ii c. Moldovei, para. 30).


28.02.2008

Īntrebare: Cum a? putea s? g?sesc īn jurispruden?a CEDO un proces, 911/2007. Nu ?tiu la ce stadiu este sau dac? s-a luat o hot?rāre. Am īncercat sa caut pe site-ul CEDO dar nu m? descurc. V? rog, m? pute?i ajuta? Mul?umesc. Petrea Constantin

R?spuns: De regul?, o cerere la Curte se examineaz? timp de 3-7 ani, datorit? complexit??ii procedurii CtEDO ?i num?rului mare de cereri pe rolul Cur?ii. Din mesajul Dvs. reiese c? cererea a fost īnregistrat? la Curte īn 2007. Dup? cum rezult? din sistemul de c?utare de pe pagina web a CtEDO (http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en), o decizie sau o hot?rāre pe marginea cererii Dvs. īnc? nu a fost adoptat? de Curte. Orice informa?ie privind stadiul de examinare a cererii Dvs. o pute?i afla la Grefa Cur?ii. 


21.02.2008

Īntrebare: Bun? ziua stimat? organiza?ie. Unde a? putea vedea un model de cerere c?tre CEDO? Cu mare respect, Veaceslav.

R?spuns: la urm?toarea adres?: http://old.lhr.md/2/33.html


04.02.2008

Īntrebare: Onorat? Organiza?ie, rog s?-mi r?spunde?i la urm?toarea īntrebare, aparent aceast? īntrebare nu are leg?tur? cu modul de aplicare a Conven?iei Europene! Eu am fost reprezentantul unui reclamant īn fa?a Cur?ii Europene, īns? īn rezultatul tortur?rii reclamantului de c?tre colaboratorii administra?iei penitenciarului, reclamantul a renun?at la cerere, inclusiv de a mai fi reprezentat. Rog s?-mi indica?i care prevedere legal? mi-ar permite s? reprezint reclamantul īn absen?a consim??mīntului acestuia. Ori, dac? exist? posibilitatea interpret?rii extensive a no?iunii de persoan? incapabil? din art. 73 alin. 1 CPC al RM. Alexei Adam

R?spuns: Capacitatea juridic? a reclamantului la nivel na?ional nu este relevant? la CtEDO. Persoanele considerate incapabile sau cu capacitate de exerci?iu limitat? īn dreptul intern pot s? se adreseze la Curte f?r? a fi reprezentate de c?tre un tutore sau curator (a se vedea "calitatea reclamantului"). Dup? cum reiese din mesajul Dvs., reclamantul ?i-a exprimat inten?ia de a-?i retrage cererea de la CtEDO īn urma tortur?rii lui de c?tre angaja?ii administra?iei penitenciarului. Potrivit art. 37 para. 1 (a) al Conven?iei, CtEDO poate hot?rī scoaterea de pe rol a unei cereri atunci cānd circumstan?ele permit s? se trag? concluzia c? solicitantul nu dore?te s? o mai men?in?.

Dvs. pute?i s? V? adresa?i direct Cur?ii, solicitānd continuarea examin?rii acestei cauze, pe motiv c? voin?a reclamantului nu a fost liber exprimat?, cu condi?ia c? Ve?i putea demonstra c? reclamantul a cerut retragerea cererii de la CtEDO īn urma aplic?rii torturii. Īn plus, aceste ac?iuni ale administra?iei penitenciarului par s? fie contrare prevederilor art. 34 al Conven?iei (dreptul de a sesiza Curtea). CtEDO a constatat viol?ri similare a art. 34 CEDO īn cauzele Oferta Plus SRL c. Moldovei ?i Colibaba c. Moldovei. Pentru consulta?ii mai detaliate, pute?i s? ne contacta?i la nr. de telefon 27 41 61.


28.11.2007

Īntrebare: Onorat? Organiza?ie, am auzit c? īn caz de cī?tig la CtEDO prejudiciile materiale, morale acordate reclamantului nu se impun impozit?rii. Spune?i v? rog, īn care act normativ, articol concret este prev?zut cele descrise mai sus. V? mul?umesc anticipat! Igor Cu?nir

R?spuns: Īn cazul constat?rii viol?rii Conven?iei ?i a acord?rii anumitor sume reclaman?ilor pentru compensarea daunelor, īn dispozitivul hot?rārii CtEDO, pe lāng? sumele care urmeaz? a fi pl?tite reclaman?ilor, este indicat expres c? Guvernul pārāt va mai achita "orice tax? care poate fi perceput?". Īn plus, potrivit art. 20 z3 Cod Fiscal, compensa?iile pagubelor morale constituie surse de venit neimpozabile. Īn ceea ce prive?te compensa?iile pentru daunele materiale, acestea se constituie din daunele real suportate ?i venitul ratat. Daunele real suportate nu sunt impozabile, deoarece ele nu sunt venituri, iar venitul ratat, acordat de CtEDO, este calculat cu deducerea tuturor imozitelor pe care reclamantul ar fi trebuit s? le achite conform legisla?iei na?ionale (vezi hot?rārea Prodan c. Moldovei, para. 74 in fine).


28.11.2007

Īntrebare: Unde pot s? g?sesc toat? jurispruden?a CEDO īn limba romān? sau rus?, cu excep?a bazei de date a site-ului vostru. M? bucur c? publica?i hot?rārile CEDO, dar nu pot g?si unele hot?rāri. V? mul?umesc. Valentin

R?spuns: Hot?rārile Cur?ii Europene a Drepturilor Omului īn cauzele moldovene?ti, īn limba romān?, sunt publicate pe pagina web a Ministerului Justi?iei a Republicii Moldova ?i le pute?i accesa la adresa http://justice.md/md/cedo/. Hot?rārile CtEDO īn cazele contra Romāniei le pute?i g?si pe pagina web a Īnaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie a Romāniei, la link-ul http://www.scj.ro/decizii_strasbourg.asp.

Hot?rāri ale CtEDO īn limba rus? le pute?i accesa la urm?toarele adrese: http://www.borodin-moka.ru/echr/cases/index.php, http://www.espch.ru/content/category/3/11/25/, http://www.jurpom.ru/rechenia_evrop_suda.html.


14.11.2007

Īntrebare: V? rog s? īmi r?spunde?i la urm?toarele īntreb?ri: 1. La CEDO se adreseaz? dup? examinarea de c?tre CSJ a cererii de recurs sau ultima - cererii de revizuire? 2. Care este procedura de examinare de c?tre Agentul guvernamental a cererilor īnaintate la CEDO? Cine īnainteaz? informa?ia (propunerea) Agentului? Multumesc. L.D.

R?spuns: 1. Potrivit art. 35 alin. 1 al Conven?iei, Curtea nu poate fi sesizat? decāt dup? epuizarea c?ilor de recurs interne. De regul?, epuizarea c?lor de recurs interne are loc dup? examinarea cauzei de c?tre instan?a de recurs. Revizuirea va fi considerat? de CtEDO o cale de recurs "util?" doar īn anumite cazuri (cānd aceasta se declar? īn temeiurile indicate de art. 449 Cod de procedur? civil?).

2. Dup? primirea cererii de c?tre CtEDO, ea este īnregistrat? de grefa CtEDO. Cererile īnregistrate sunt examinate de c?tre CtEDO imediat ce este posibil. Cānd CtEDO ini?iaz? procedura de examinare a cererii, aceasta este comunicat? reprezentantului Guvernului īmpotriva c?ruia este īndreptat? cererea. CtEDO invit? p?r?ile de a se expune pe marginea cererii prin observa?ii scrise (cu privire la admisibilitatea cererii, cu privire la fond, cu privire la satisfac?ia echitabil?, observa?ii complementare, etc), care sunt prezentate Cur?ii īntr-un anumit termen. Īn anumite cazuri, concomitent cu solicitatea observa?iilor, CtEDO poate propune p?r?ilor ini?ierea unor negocieri īn vederea solu?ion?rii cauzei pe cale amiabil?. Propunerile de solu?ionare a cauzelor pe cale amiabil? sunt confiden?iale ?i se expediaz? Cur?ii īntr-un plic separat de celelalte observa?ii.


12.11.2007

Īntrebare: Cā?i consultan?i (reprezentan?i) are Moldova pe moment la CEDO ?i care sunt numele de familie. Multumesc anticipat.

R?spuns: Reprezentantul Guvernului Republicii Moldova la Curtea European? a Drepturilor Omului este Vladimir GROSU.


25.05.2007

Īntrebare: Stimati Domni, pe 18 ianuarie 2007 mi-a fost declarata inadmisibila cererea impotriva Norvegiei, Stanciu v. Norway - 23405/05. Doresc consultanta juridica si reprezentare in fata Curtii cu plata din daunele materiale si morale solicitate. Astept raspunsul dvoastra profesional. Cu stima si respect, Stanciu Nicolae

R?spuns: Stimate dle Stanciu, aceast? pagin? nu a fost conceput? pentru acordarea consulta?iilor pe cazuri concrete. Totu?i, observ?m din mesajul Dvs. c? cererea Dvs. a fost deja declarat? inadmisibil? de c?tre Curtea European? a Drepturilor Omului, aparent īn temeiul art. 28 al Conven?iei ("declararea cererii ca inadmisibil? de comitet"). Decizia Cur?ii īn temeiul art. 28 al Conven?iei este definitiv? ?i nu poate fi contestat?. Dac? dori?i consulta?ii suplimentare privind cazul Dvs. pute?i s? ne contacta?i la nr. de tel: + 373 22 27 41 61 sau s? veni?i la oficiul organiza?iei cu toate documentele relevante (adresa: str. Vlaicu Pīrc?lab 2, bir. 13, mun. Chi?in?u, Republica Modova).


15.05.2007

Īntrebare: Care este tariful perceput de organiza?ie pentru reprezentarea īn fa?a Cur?ii Europene a Drepturilor Omului? Vasile

R?spuns: Consulta?iile acordate de membrii organiza?iei sunt gratuite. Īn cazul reprezent?rii īn fa?a Cur?ii costul asisten?ei juridice difer? īn dependen?? de complexitatea cazului (de exemplu, īn cazul litigiilor economice tariful va fi mai mare decāt īn cauze ce ?in de neexecutarea hot?rārilor judec?tore?ti definitive). Reprezentarea poate fi ?i gratuit? dac? persoana care dore?te s? depun? o cerere la CtEDO nu dispune de resurse financiare.


10.03.2007

Īntrebare: Va rog foarte mult sa ma ajutati in ce priveste cererea nr.19234/04, Bacila c. Romania, camera a treia, referent juridic S. Mangrau. Va ro