Prezentare

24/02/2010

 

Asocia?ia ob?teasc? Juri?tii pentru Drepturile Omului este o organiza?ie non-guvernamental?. Ea a fost nregistrat? la Ministerul Justi?iei al Republicii Moldova la 14 februarie 2001.

Organiza?ia a fost fondat? cu scopul promov?rii standardelor interna?ionale n domeniul drepturilor omului n Republica Moldova. Activitatea organiza?iei este orientat? cu prec?dere spre implementarea Conven?iei Europene a Drepturilor Omului n Republica Moldova.

Pentru realizarea scopurilor sale, Asocia?ia Juri?tii pentru Drepturile Omului: 

  • acord? consulta?ii cu privire la sistemul european de protec?ie a drepturilor omului;
  • reprezint? persoanele n fa?a Cur?ii Europene a Drepturilor Omului;
  • reprezint? persoanele n instan?ele judec?tore?ti na?ionale n cauzele pe rolul Cur?ii Europene sau n alte cauze care vizeaz? nc?lc?ri serioase ale drepturilor omului;
  • desf??oar? activit??i de instruire n domeniul Conven?iei Europene;
  • efectueaz? expertiza juridic? a actelor normative care vizeaz? drepturile omului.

Activit??ile Asocia?iei Juri?tii pentru Drepturile Omului sunt sus?inute de Consiliul Europei ?i Comisia European?, Open Society Initiative ?i Civil Rights Defenders din Suedia. Aceast? pagin? web apare cu sus?inerea Civil Rights Defenders din Suedia.

Echipa Asocia?iei Juri?tii pentru Drepturile Omului este compus? din 7 persoane, dintre care 6 sunt juri?ti. Membrii Asocia?iei: Vitalie NAGACEVSCHI, Victor CONSTANTINOV, Vitalie IORDACHI, Vitalie ZAMA, Fadei NAGACEVSCHI ?i Tatiana PUIU.