Prezentare

24/02/2010

 

Asociația obștească „Juriștii pentru Drepturile Omului” este o organizație non-guvernamentală. Ea a fost înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la 14 februarie 2001.

Organizația a fost fondată cu scopul promovării standardelor internaționale în domeniul drepturilor omului în Republica Moldova. Activitatea organizației este orientată cu precădere spre implementarea Convenției Europene a Drepturilor Omului în Republica Moldova.

Pentru realizarea scopurilor sale, Asociația „Juriștii pentru Drepturile Omului”: 

  • acordă consultații cu privire la sistemul european de protecție a drepturilor omului;
  • reprezintă persoanele în fața Curții Europene a Drepturilor Omului;
  • reprezintă persoanele în instanțele judecătorești naționale în cauzele pe rolul Curții Europene sau în alte cauze care vizează încălcări serioase ale drepturilor omului;
  • desfășoară activități de instruire în domeniul Convenției Europene;
  • efectuează expertiza juridică a actelor normative care vizează drepturile omului.

Activitățile Asociației „Juriștii pentru Drepturile Omului” sunt susținute de Consiliul Europei și Comisia Europeană, Open Society Initiative și Civil Rights Defenders din Suedia. Această pagină web apare cu susținerea Civil Rights Defenders din Suedia.

Echipa Asociației „Juriștii pentru Drepturile Omului” este compusă din 7 persoane, dintre care 6 sunt juriști. Membrii Asociației: Vitalie NAGACEVSCHI, Victor CONSTANTINOV, Vitalie IORDACHI, Vitalie ZAMA, Fadei NAGACEVSCHI și Tatiana PUIU.