Convenția Europeană are menirea să asigure respectarea de către Statele Membre a drepturilor omului, supremației legii și principiilor democrației pluraliste. Acceptarea Convenției, cât și a jurisdicției obligatorii a Curții și a caracterului obligatoriu a hotărârilor acesteia, a devenit o cerință pentru statutul de membru.

Din punct de vedere practic, o mare parte a succesului Convenției se datorează mecanismului său de supraveghere bine dezvoltat, ceea ce face posibilă protejarea efectivă a drepturilor și libertăților garantate de aceasta.

La moment mecanismul Convenției are la baza două instituții:

 -         Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, o instanță internațională care adoptă hotărâri obligatorii pe marginea cererilor înaintate de particulari și state, pretinzând violarea Convenției;

 -         Comitetul de Miniștri, autoritatea politică principală a Consiliului Europei, care în virtutea Convenției are o responsabilitate specifică și foarte exactă de supraveghere a executării hotărârilor Curții.