Conven?ia European? are menirea s? asigure respectarea de c?tre Statele Membre a drepturilor omului, suprema?iei legii ?i principiilor democra?iei pluraliste. Acceptarea Conven?iei, ct ?i a jurisdic?iei obligatorii a Cur?ii ?i a caracterului obligatoriu a hot?rrilor acesteia, a devenit o cerin?? pentru statutul de membru.

Din punct de vedere practic, o mare parte a succesului Conven?iei se datoreaz? mecanismului s?u de supraveghere bine dezvoltat, ceea ce face posibil? protejarea efectiv? a drepturilor ?i libert??ilor garantate de aceasta.

La moment mecanismul Conven?iei are la baza dou? institu?ii:

 -         Curtea European? pentru Drepturile Omului, o instan?? interna?ional? care adopt? hot?rri obligatorii pe marginea cererilor naintate de particulari ?i state, pretinznd violarea Conven?iei;

 -         Comitetul de Mini?tri, autoritatea politic? principal? a Consiliului Europei, care n virtutea Conven?iei are o responsabilitate specific? ?i foarte exact? de supraveghere a execut?rii hot?rrilor Cur?ii.