Listele persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO

Listele persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO reprezint? ni?te sinteze care includ denumirea ?i num?rul cererii examinate de CtEDO, descrierea succint? a viol?rilor constatate, satisfac?ia echitabil? acordat? reclamantului ?i persoanele vinovate de condamnarea Republicii Moldova de c?tre Curtea de la Strasbourg.

Scopul public?rii acestor liste este de a contribui la sporirea responsabilit??ii autorit??ilor publice ?i a transparen?ei n actul decizional.

Faptul c? numele unei persoane este nscris n asemenea liste nu nseamn? numaidect c? aceast? persoan? urmeaz? a fi atras? la r?spundere material? sau penal?. Totu?i, n cazul n care comportamentul oficialului constituie o infrac?iune sau dac? gre?eala acestuia a fost comis? inten?ionat sau din culp? grav?, mpotriva acestui oficial urmeaz? a fi pornite proceduri penale ?i, respectiv, civile. n Republica Moldova, stabilirea gradului vinov??iei este pus? n sarcina procuraturii.

Listele persoanelor vinovate de condamnarea Republicii Moldova la CtEDO a fost ntocmit? n baza informa?iilor de?inute de c?tre avoca?ii care au reprezentat reclaman?ii la CtEDO ?i n baza hot?rrilor Cur?ii Europene. Din acest motiv, ele ar putea s? con?in? inexactit??i.

Aceste liste sunt incomplete, deoarece persoanele care le-au ntocmit nu de?in toat? informa?ia relevant?. Toat? informa?ia pertinent? cu privire la persoanele responsabile de condamnarea Republicii Moldova la CtEDO ar trebui s? fie cunoscut? de Agentul Guvernamental.

Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO ntre 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2016

Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO ntre 1 ianuarie 2015 - 31 decembrie 2015

Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO ntre 1 ianuarie 2014 - 31 decembrie 2014

Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO ntre 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2013

Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO ntre 1 ianuarie 2012 - 31 decembrie 2012

Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO ntre 1 ianuarie 2011 - 31 decembrie 2011

Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO ntre 1 ianuarie 2010 - 31 decembrie 2010

Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO ntre 1 ianuarie 2009 - 31 decembrie 2009

Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO ntre 1 ianuarie 2008 - 31 decembrie 2008

Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO ntre 7 decembrie 2006 - 31 decembrie 2007

Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO ntre 13 decembrie 2001 - 6 decembrie 2006