Listele persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO

Listele persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO reprezintă niște sinteze care includ denumirea și numărul cererii examinate de CtEDO, descrierea succintă a violărilor constatate, satisfacția echitabilă acordată reclamantului și persoanele vinovate de condamnarea Republicii Moldova de către Curtea de la Strasbourg.

Scopul publicării acestor liste este de a contribui la sporirea responsabilității autorităților publice și a transparenței în actul decizional.

Faptul că numele unei persoane este înscris în asemenea liste nu înseamnă numaidecât că această persoană urmează a fi atrasă la răspundere materială sau penală. Totuși, în cazul în care comportamentul oficialului constituie o infracțiune sau dacă greșeala acestuia a fost comisă intenționat sau din culpă gravă, împotriva acestui oficial urmează a fi pornite proceduri penale și, respectiv, civile. În Republica Moldova, stabilirea gradului vinovăției este pusă în sarcina procuraturii.

Listele persoanelor vinovate de condamnarea Republicii Moldova la CtEDO a fost întocmită în baza informațiilor deținute de către avocații care au reprezentat reclamanții la CtEDO și în baza hotărârilor Curții Europene. Din acest motiv, ele ar putea să conțină inexactități.

Aceste liste sunt incomplete, deoarece persoanele care le-au întocmit nu dețin toată informația relevantă. Toată informația pertinentă cu privire la persoanele responsabile de condamnarea Republicii Moldova la CtEDO ar trebui să fie cunoscută de Agentul Guvernamental.

Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO între 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2016

Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO între 1 ianuarie 2015 - 31 decembrie 2015

Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO între 1 ianuarie 2014 - 31 decembrie 2014

Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO între 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2013

Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO între 1 ianuarie 2012 - 31 decembrie 2012

Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO între 1 ianuarie 2011 - 31 decembrie 2011

Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO între 1 ianuarie 2010 - 31 decembrie 2010

Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO între 1 ianuarie 2009 - 31 decembrie 2009

Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO între 1 ianuarie 2008 - 31 decembrie 2008

Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO între 7 decembrie 2006 - 31 decembrie 2007

Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO între 13 decembrie 2001 - 6 decembrie 2006