Analiza hotărârilor CtEDO pronunțate în cauzele moldovenești în anul 2011

Republica Moldova este printre primele 3 țări cu cele mai multe cereri depuse la Curte împotriva lor. Conform raportului Curții, la data de 01 ianuarie 2012, 4,250 de cereri pendinte (2.8%) erau îndreptate împotriva Moldovei.
În 2011, 1025 de cereri împotriva Moldovei au fost alocate unui organ decizional (945 de cereri în anul 2010), 550 de cereri au fost declarate inadmisibile sau au fost scoase de pe rolul Curții (434 de cereri în anul 2010).
În următorul tabel este prezentată analiza statistică a cererilor depuse la CtEDO împotriva Moldovei în anul 2011 comparativ cu anul 2010.
Cea mai importantă hotărâre, din punct de vedere juridic, pronunțată de Curte pe parcursul anului 2011 împotriva Moldovei este Ivanțoc și alții c. Moldovei și Rusiei, (cererea nr. 23687/05, hotărârea din 15 noiembrie 2011) în care a fost abordată, prin prisma Articolului 1 din Convenție, chestiunea Responsabilității Statelor și anume obligațiile pozitive a Moldovei în privința unei părți a teritoriului asupra căruia nu este deținut controlul și chestiunea Jurisdicției Statelor și anume responsabilitatea continuă a Rusiei în privința actelor „republicii moldovenești nistrene”; și, prin prisma Articolului 3 din Convenție, condițiile inadecvate de detenție fiind agravate de omisiunea de a se conforma unei hotărâri anterioare a Curții.


art. CEDO

total violări

detalii

nr. de violări

cauze principale

Articolul 3 al Convenției
(interzicerea torturii)

13

maltratarea persoanelor

3

Ipate, Taraburca, Pascari

lipsa unei anchete efective pe marginea plângerilor de maltratare

5

Lipencov, Bisir și Tuluș, Ipate, Taraburca, Pascari

tratament degradant cauzat prin supunerea nelegală la tratament psihiatric

1

Gorobeț

condiții inadecvate de detenție

1

I.D.

neacordarea asistenței medicale adecvate deținuților

2

Lipencov , Pascari

Articolul 5 al Convenției
(dreptul la libertate și siguranță)

7

detenție ilegală de către organele de drept

3

Lipencov, Ganea, Boicenco

motivarea insuficientă a mandatului de arest

1

Ignatenco

detenție ilegală într-o instituție psihiatrică

1

Gorobeț

compensații insuficiente pentru detenție ilegală

2

Ganea, Boicenco

Articolul 6 al Convenției
(dreptul la un proces echitabil)

15

casarea hotărârilor judecătorești irevocabile prin aplicarea improprie a revizuirii

4

Dragostea Copiilor Petrovschi, Cojocaru, Ojog, Agurdino SRL

neexecutarea hotărârii judecătorești

7

Vartic, Norma SRL, Mocanu, Stog, Muhin, Mistreanu, Burea

citarea improprie

1

Rassohin

durata excesivă a procedurilor

1

Oculist și Imaș

casarea achitării și condamnarea reclamantului în apel fără audierea martorilor

1

Dan

motivarea improprie a hotărârii judecătorești de atragere la raspundere administrativă

1

Fomin

Articolul 8 al Convenției
(dreptul la respectul vieții private și de familie)

3

neexecutarea hotărârii privind stabilirea custodiei asupra fiicei și întoarcerea fiicei reclamantului

1

Bordeianu

percheziția ilegală a domiciliului

1

Bisir și Tuluș

compensații improprii pentru ingerință în viața privată

1

Avram

Articolul 13 al Convenției
(dreptul la un recurs efectiv)

4

Lipsa recurs intern pentru a soluționa situația reclamantului

4

Muhin, Rotaru, Stog, Burea

Articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Convenție
(protecția proprietății)

11

retragerea nejustificată a licenței

1

Bercut SRL

neexecutarea hotărârii judecătorești

6

Vartic, Norma SRL, Mocanu, Stog, Mistreanu, Burea

casarea hotărârilor judecătorești irevocabile prin aplicarea improprie a revizuirii

4

Dragostea Copiilor Petrovschi, Cojocaru, Ojog, Agurdino SRL

Prin hotărârile și deciziile pronunțate în 2011 Guvernul Republicii Moldova a fost obligat să plătească compensații în mărime de EUR 371,258 (EUR 874,687.18 în 2010).