Curtea poate finaliza examinarea cererilor în mai multe feluri.

1. Cererea este respinsă

Dosarul este distrus

Dacă la începutul procedurii în fața Curții sunteți contactat de Curte cu o solicitare de informații sau documente suplimentare la care nu răspundeți sau răspundeți în afara termenului acordat, Curtea poate considera că nu doriți să vă mențineți cererea. Cazul este astfel închis și dosarul distrus. Nu există nicio cale de atac împotriva acestei decizii a Curții.

Cererea este radiată de pe rolul Curții

Într-o fază mai avansată a procedurii, după ce dosarul este atribuit unei formațiuni judiciare, Curtea poate decide radierea cererii de pe rol în cazul în care nu răspundeți solicitărilor Curții în termenul stabilit, Curtea considerând că nu doriți să vă mențineți cererea. Radierea unei cereri de pe rol poate interveni și ca urmare a unei soluționări pe cale amiabilă a cazului sau în urma unei declarații unilaterale.

Este esențial așadar să răspundeți solicitărilor Curții în termenul fixat, confirmând astfel că înțelegeți să vă mențineți cererea și evitând distrugerea dosarului sau radierea cererii dumneavoastră de pe rolul Curții.

Cererea este declarată inadmisibilă

Dacă nu ați respectat una din condițiile de admisibilitate, Curtea va declara cererea dumneavoastră inadmisibilă, această decizie fiind definitivă.

2. Pronunțarea unei hotărâri

Dacă cererea dumneavoastră nu este declarată inadmisibilă, Curtea o examinează și stabilește dacă în cazul dumneavoastră a avut loc vreo încălcare a Convenției. În caz afirmativ, Curtea ar putea să vă acorde o compensație bănească pentru prejudiciul suferit. Rețineți totuși că, în nicun caz, Curtea nu va anula o decizie a instanțelor naționale.

Orice decizie pronunțată de un comitet este definitivă și nu poate fi contestată. Hotărârile pronunțate de o cameră devin definitive la expirarea unui termen de trei luni, timp în care atât dumneavoastră, cât și Guvernul pârât puteți cere retrimiterea dosarului în fața Marii Camere pentru o nouă examinare a cererii. A se reține totuși că cererile de retrimitere a dosarelor în fața Marii Camere nu sunt acceptate decât în cazuri excepționale. Hotărârile pronunțate de Marea Cameră sunt definitive și fără cale de atac.

Când o hotărâre în care se constată o încălcare a Convenției devine definitivă, Curtea transmite dosarul respectiv Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, care se ocupă de supravegherea executării hotărârilor Curții. Procedura în fața Curții este astfel încheiată.