Analiza pe articole a hotărârilor pronunțate în cauzele moldovenești în anul 2012

Conform raportului Curții, la data de 01 ianuarie 2013, 3,250 de cereri pendinte (2.5%) erau îndreptate împotriva Moldovei.

În 2012, 938 de cereri împotriva Moldovei au fost alocate unui organ decizional (1,021 de cereri în anul 2011), 1,905 de cereri au fost declarate inadmisibile sau au fost scoase de pe rolul Curții (550 de cereri în anul 2011). După numărul de cereri înregistrate în 2012 raportat la populația țării, Moldova poziționîndu-se la locul 6, cu indicele 2.63 cereri la 10,000 locuitori, pe când în anul 2011 indicele era 2.87 situându-se pe locul 3.

În privința Moldovei, pe parcursul anului respectiv, Curtea a pronunțat 27 de hotărâri, dintre care în 25 de hotărâri a fost constatată cel puțin o violare a Convenției. Cea mai importantă hotărâre, din punct de vedere juridic, pronunțată de Curte pe parcursul anului 2012 împotriva Moldovei este în cauza Catan și Alții c. Moldova și Russia [GC], cererile. 43370/04, 8252/05 și 18454/06), din 19 octombrie 2012, în care a fost abordată, jurisdicția Guvernelor Republicii Moldova și a Federației Ruse în raport cu politicile de educație în regiunea separatist din Moldova.art. CEDO

total violări

detalii

cauze principale

Articolul 2 al Convenției

 (dreptul la viață)

1

decesul urmare a leziunilor suferite în custodia poliției și investigare ineficientă a decesului

Ghimp și alții

Articolul 3 al Convenției 
(interzicerea torturii)

13

maltratarea persoanelor și lipsa unei anchete efective pe marginea plângerilor de maltratare

Buzilo

Sochichiu

Struc

Gasanov

investigație ineficientă

I.G.

condiții inadecvate de detenție

Feraru

Hadji

Arseniev

Culev

Plotnicova

Modîrcă

Ciorap (nr.3)

Străisteanu și alții

Articolul 5 al Convenției 
(dreptul la libertate și siguranță)

6

detenție ilegală de către organele de drept

Levința

Brega și alții

Străisteanu și alții

neinformarea partea apărării despre examinarea demersului de prelungire a arestării preventive

Levința

motivarea insuficientă a mandatului de arest

Feraru

disconsiderarea demersului apărării de audiere a unui martor

Feraru

Articolul 6 al Convenției 
(dreptul la un proces echitabil)

9

securitatea raporturilor juridice

Pîrnău și alții

ASITO (nr.2)

Jomiru și Crețu

Străisteanu și alții

Sfinx-Impex S.A.

Banca Internațională de investiții și dezvoltare MB S.A.

omisiunea acuzării de a prezenta părții apărării și instanșțelor judecătorești anumite materiale din dosar

 Plotnicova

admiterea unui apel tardiv al acuzării

Ghirea

neexecutarea hotărârii judecătorești

Sholokhov

Articolul 8 al Convenției 
(dreptul la respectul vieții private și de familie)

1

compensații insuficiente pentru prejudiciul cauzat

G.B. și R.B.

Articolul 9 al Convenției 
(Libertatea de gândire, de conștiință și de religie)

1

omisiunea autorităților de a elibera documentul necesar pentru înregistrarea comunității religioase

Fusu Arcadie și alții

Articolul 11 al Convenției 
(Libertatea de întrunire și de asociere)

1

arestarea reclamanților pentru desfășurarea demonstrațiilor pașnice

Brega și alții

Articolul 13 al Convenției 
(Dreptul la un remediu efectiv)

2

dreptul la un recurs efectiv

Străisteanu și alții

Genderdoc-M

Articolul 14 al Convenției 
(interzicerea discriminării)

1

dezaprobarea demonstrațiilor pe motive de promovare a homosexualității

Genderdoc-M

Articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Convenție

(protecția proprietății)

3

încălcarea dreptului la respectul bunurilor sale

Pîrnău și alții

Sholokhov

lipsirea de proprietate în urma anulării unor contracte

Străisteanu și alții

Articolul 2 al Protocolului nr. 1 la Convenție

(dreptul la instruire)

1

interzicerea accesului la instituțiile de învățământ

Catan și alții

 

Prin hotărârile și deciziile pronunțate în 2012 Guvernul Republicii Moldova a fost obligat să plătească compensații în mărime de EUR 842,856 (EUR 371,258 în 2011).