Analiza hotărârilor CtEDO pronunțate în cauzele moldovenești în anul 2013

Potrivit raportului Curții în anul 2013 în privința Moldovei – 1,356 de cereri (în anul 2012 938 de cereri) au fost alocate unui organ judiciar (în acest sens situându-se pe locul 11 din cele 47 de state membre); au fost comunicate Guvernului 85 de cereri (în anul 2012 56 de cereri); 3,143 de cereri (în anul 2012 1,905 de cereri) au fost declarate inadmisibile sau radiate de pe rol; au fost pronunțate 19 hotărâri, fiind soluționate în total 3,162 de cereri.

Conform raportului Curții, la data de 31 decembrie 2013, 1,414 de cereri pendinte (în anul 2012 - 3,250 de cereri) erau îndreptate împotriva Moldovei, situându-se pe locul 12 în acest sens.

După numărul de cereri alocate unui organ judiciar la raportat la populația țării, Moldova poziționându-se la locul 4, cu indicele 3,81 cerei la 10,000 locuitori.

În privința Moldovei, pe parcursul anului 2013, Curtea a pronunțat 19 hotărâri, pe când în anul 2012 a pronunțat 27 hotărâri, dintre care în 18 hotărâri a fost constatată cel puțin o violare a Convenției.

În perioada 1997 – 2013 în privința Moldovei au fost pronunțate hotărâri privind violarea următoarelor drepturi: rele tratamente – 16%; libertatea și siguranța persoanei – 13%; proces echitabil – 25%; protecția proprietății – 20%; alte drepturi – 26%.

Cea mai importantă hotărâre, din punct de vedere juridic, pronunțată de Curte pe parcursul anului 2013 împotriva Moldovei este în cauza Eremia c. Moldovei, cerera nr. 3564/11, hotărârea din 28 mai 2013,  privind omisiunea autorităților naționale de a întreprinde măsuri adecvate pentru protecția reclamanților împotriva violenței domestice.

 


art. CEDO

total violări

detalii

nr. de violări

cauze principale

Articolul 2 al Convenției

 (dreptul la viață)

2

decesul urmare a leziunilor suferite în custodia poliției și investigare ineficientă a decesului

1

Timuș și Å¢aruș

investigare ineficientă a unei plângeri de maltratare, care putea pune în pericol viața reclamantului

1

Eduard Popa

Articolul 3 al Convenției 
(interzicerea torturii)

11

Omisiunea autorităților de a proteja reclamantul

3

Eremia

Mudric

B. și alții

condiții inadecvate de detenție și investigare ineficientă

7

Mitrofan

Ipati

Iurcu

Gorea

Segheti

Feodorov

Ceachir

investigație ineficientă a violului

1

N.A.

Articolul 5 al Convenției 
(dreptul la libertate și siguranță)

1

detenție ilegală

1

Danalachi

Articolul 6 al Convenției 
(dreptul la un proces echitabil)

5

lipsa unui proces echitabil

5

Mitrofan

Beșliu

Strugaru

Pietriș S.A.

Lipcan

Articolul 8 al Convenției 
(dreptul la respectul vieții private și de familie)

3
încălcarea respectului a vieții private și de familie

3

Ipati

Eremia

B.și alții

Articolul 13 al Convenției 
(Dreptul la un remediu efectiv)

4

dreptul la un recurs efectiv

3

Mitrofan

Iurcu

Segheti

imposibilitatea de a obține compensații

1

Timuș și Èšaruș

Articolul 14 al Convenției 
(interzicerea discriminării)

2

tolerarea de către autorități a atitudinei violente și discriminatorii față de reclamant

2

Eremia

Mudric

Articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Convenție

(protecția proprietății)

3

încălcarea dreptului la proprietate

 

3

Strugaru

Pietriș S.A.

Lipcan

 

Prin hotărârile și deciziile pronunțate în 2013 Guvernul Republicii Moldova a fost obligat să plătească compensații în mărime de EUR 325,600 (EUR 842,856 în 2012).