Analiza hotărârilor CtEDO pronunțate în cauzele moldovenești în anul 2014

Potrivit raportului Curții în privința Moldovei – 1,105 de cereri (în anul 2013 1,356 de cereri) au fost alocate unui organ judiciar (în acest sens situându-se pe locul 12 din cele 47 de state membre); au fost comunicate Guvernului 73 de cereri (în anul 2013 85 de cereri); 1,341 de cereri (în anul 2013 3,143 de cereri și în anul 2012 1,905 de cereri) au fost declarate inadmisibile sau radiate de pe rol; au fost pronunțate 24 hotărâri, pe marginea a 25 de cereri (19 hotărâri în anul 2013).

Conform raportului Curții, la data de 31 decembrie 2014, 1,159 de cereri pendinte (în anul 2013 -1,414 de cereri și anul 2012 - 3,250 de cereri) erau îndreptate împotriva Moldovei, situându-se pe locul 14 în acest sens.

După numărul de cereri alocate unui organ judiciar raportat la populația țării, Moldova poziționându-se la locul 4, cu indicele 3,11 de cereri la 10,000 locuitori, pe când în anul 2013 indicele era de 3,8.

În privința Moldovei, pe parcursul anului 2014, Curtea a pronunțat 24 hotărâri, pe când în anul 2013 a pronunțat 19 hotărâri, dintre care în 21 hotărâri a fost constatată cel puțin o violare a Convenției.

articolul CEDO

total violări

detalii

nr. de violări

cauze principale

Articolul 2 al Convenției

(dreptul la viață)

2

investigare ineficientă a sinuciderii

1

Ziaunys

Articolul 3 al Convenției 
(interzicerea torturii)

11

omisiunea autorităților de a proteja reclamantul

3

T.M. și C.M.

condiții inadecvate de detenție și investigare ineficientă

7

Buhaniuc

Gavrilița

Tcaci

Burlacu

acordarea unei compensații neechitabile

1

N.A.

Articolul 5 al Convenției 
(dreptul la libertate și siguranță)

1

îngrădirea accesului la materialele dosarului

1

Tripăduș

motivare insuficientă pentru arest


Ninescu

Buzadji

Gavrilița

Articolul 6 al Convenției 
(dreptul la un proces echitabil)

9

condamnarea reclamantului în baza unor probe obținute în urma provocării

2

Sandu

Pareniuc

examinarea cauzei fără înștiințarea reclamantului

3

Kenzie Global Limited

Grafescolo S.R.L.

Cornea

neexecutarea hotărîrii judecătorești

3

Chirica

Bondarenco

Baza de transport auto nr.1

neexaminarea acțiunii pe motiv de imunitate a pârâtului

1

Urechean și Pavlicenco

Articolul 8 al Convenției 
(dreptul la respectul vieții private și de familie)


divulgarea ilegală a informației despre starea sănătății

1

Radu

neexecutarea hotărârii judecătorești privind stabilirea custodiei în privința copilului

1

Tocarenco

Articolul 13 al Convenției 
(Dreptul la un remediu efectiv)

1

lipsa unui remediu efectiv

1

Chirica

Articolul 14 al Convenției 
(interzicerea discriminării)

1

tolerarea de către autorități a atitudinei violente și discriminatorii față de reclamant

1

T.M. și C.M.

Articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Convenție

(protecția proprietății)

3

încălcarea dreptului la proprietate

2

Bondarenco

Baza de transport auto nr.1

confiscarea bancnotelor numismatice

1

 Vasîlca

 

Prin hotărârile și deciziile pronunțate în 2014 Guvernul Republicii Moldova a fost obligat să plătească compensații în mărime de EUR 225,271(EUR 325,600 în 2013).