Chestiuni generale

Când Curtea dispune de toate informațiile necesare pentru examinarea cazului, dosarul dumneavoastră este atribuit, în funcție de tipul cererii, uneia dintre formațiunile judiciare ale Curții: judecător unic, comitet sau cameră.

Dacă cererea dumneavoastră este în mod clar inadmisibilă întrucât nu îndeplinește condițiile de admisibilitate necesare pentru sesizarea Curții, dosarul va fi examinat de către un judecător unic. Decizia de inadmisibilitate a judecătorului unic este definitivă. Veți fi informat printr-o scrisoare despre această decizie, dar nu veți primi o copie a deciziei propriu-zise. Nu veți putea contesta o decizie de inadmisibilitate și nu veți putea obține informații suplimentare în privința deciziei pronunțate. În urma unei astfel de decizii, cazul este definitiv clasat, iar dosarul este distrus în totalitate la o dată ulterioară.

Dacă cererea dumneavoastră este considerată repetitivă, adică ridică o problemă în privința căreia Curtea s-a pronunțat deja într-un anumit număr de dosare privind statul în cauză, cererea va fi examinată de un comitet format din 3 judecători. În acest caz, veți primi o scrisoare în care vi se va explica procedura ulterioară. Ca și în celelalte cazuri, veți fi contactat de Curte dacă va fi necesar.

Dacă cererea dumneavoastră nu este considerată repetitivă, aceasta va fi examinată de o cameră formată din 7 judecători. La rândul său, camera poate să declare o cerere inadmisibilă, pronunțând o decizie definitivă în acest sens, sau să o considere admisibilă și, în acest caz, să se pronunțe asupra faptelor de care vă plângeți în cerere. Înainte însă de a lua oricare dintre aceste decizii, Curtea va comunica cererea Guvernului pârât; în acest sens, Guvernului i se va trimite o scrisoare prin care va fi informat despre existența cererii și va fi invitat să formuleze observații referitoare la capetele de cerere prezentate. Aceste observații vă vor fi comunicate pentru comentarii. Dacă în etapa inițială a procedurii nu sunteți obligat să fiți reprezentat de un avocat, în acest stadiu al procedurii veți fi invitat de Curte să desemnați un avocat. Ca și în celelalte cazuri, așteptați să fiți contactat de Curte cu privire la acest aspect.

Cu titlu informativ, o cerere nu este trimisă niciodată direct în fața Marii Camere formate din 17 judecători, ci doar în urma unei desesizări sau a unei retrimiteri, care pot interveni doar la un stadiu avansat al procedurii. Camera căreia i-a fost atribuită cererea dumneavoastră ar putea să se desesizeze în favoarea Marii Camere în cazul în care cererea ridică o problemă serioasă de interpretare a Convenției sau dacă există riscul unui conflict de jurisprudență. De asemenea, o cerere poate fi retrimisă în fața Marii Camere la cererea părților, în termen de 3 luni după pronunțarea unei hotărâri de cameră. Totuși, retrimiterea în fața Marii Camere nu este acceptată de Curte decât în cazuri excepționale.

Nu există nicio posibilitate de a aprecia durata medie de examinare a unei cereri. Aceasta depinde de tipul cererii, formațiunea judiciară căreia i se atribuie, rapiditatea cu care părțile răspund la solicitările Curții și mulți alți factori. Curtea examinează cererile într-o anumită ordine, ținând cont de importanța și caracterul urgent al problemelor ridicate de o cerere. Astfel, cazurile cele mai grave sau care indică existența unor probleme la scară largă vor fi tratate cu prioritate, ceea ce explică de ce, în timp ce cererea dumneavoastră se află încă pe rol, Curtea poate soluționa o cerere cu data introductivă mai recentă.

Ședințele publice ale Curții se organizează într-un număr restrâns de cazuri de cameră sau de Mare Cameră (aproximativ 30 într-un an). Dacă dosarul dumneavoastră urmează să fie examinat în ședință publică, acest lucru vă va fi adus la cunoștință. Toate ședințele publice sunt înregistrate și accesibile pe site-ul internet al Curții.