Drepturile omului n Moldova

05.04.2009

 

Aceast? pagin? este dedicat? rapoartelor cu privire la situa?ia din Moldova ?i jurispruden?ei na?ionale cu privire la aplicarea Conven?iei.

Rapoartele se refer? la situa?ia social-economic? ?i politic?, la func?ionarea institu?iilor democratice, la justi?ie, la respectarea drepturilor omului ?i a libert??ilor fundamentale, la combaterea corup?iei ?i la mass-media n Moldova.