Sporirea eficien?ei CtEDO: Publicarea raportului Grupului de n?elep?i

08 12 2006

Dup? aderarea statelor fostului lag?r socialist la Consiliul Europei, num?rul anual al cererilor depuse la CEDO este n cre?tere. Exista pericolul bloc?rii activit??ii Cur?ii. Pentru a spori eficien?a Cur?ii, n mai 2005 a fost decis? instituirea unui Grup de n?elep?i, care ar face propuneri n acest sens.

Consiliul Europei a publicat raportul Grupului de n?elep?i din 15 noiembrie 2006 cu privire la eficien?a pe termen lung a mecanismului de control al Conven?iei Europene a Drepturilor Omului, inclusiv cu privire la efectele ini?iale ale Protocolului nr. 14.

Grupul a formulat propuneri pentru a face fa?? num?rului extrem de mare de cereri aflate pe rolul Cur?ii Europene (89 000 cereri pendinte la sfr?itul lunii septembrie 2006). M?surile propuse de Grup vizeaz? structura ?i modificarea mecanismului jurisdic?ional, raporturile ntre Curtea European? ?i statele p?r?i la Conven?ie, m?surile alternative sau complementare de solu?ionare jurisdic?ional? ?i statutul institu?ional al Cur?ii ?i al judec?torilor. Aceste m?suri se axeaz? pe 10 puncte de referin??:

  1. Flexibilitatea procedurii de reformare a mecanismului de control;
  2. Instituirea unui nou mecanism de filtrare judiciar?;
  3. nt?rirea autorit??ii jurispruden?ei Cur?ii n statele p?r?i la Conven?ie;
  4. Modalit??i de cooperare ntre Curte ?i jurisdic?iile na?ionale (avizele consultative);
  5. nt?rirea c?ilor interne de recurs pentru repararea viol?rilor Conven?iei;
  6. Acordarea unei satisfac?ii echitabile;
  7. Procedura hot?rrilor pilot;
  8. Reglement?rile amiabile ?i medierea;
  9. Extinderea func?iilor Comisarului pentru drepturile omului;
  10. Dimensiunea institu?ional? a mecanismului de control.

Pre?edintele Grupului de n?elep?i, Gil Carlos RODRIGUEZ IGLESIAS, va prezenta acest raport Delega?ilor Mini?trilor la 17 ianuarie 2007. n luna martie 2007 la San Marino va fi organizat un colocviu care va oferi posibilitatea unei dezbateri multilaterale cu privire la dezvolt?rile viitoare ale Cur?ii prin prisma raportului Grupului de n?elep?i.

Textul raportului (eng)