CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei cereri privind pretinsa violare a art. 2 CEDO

05 12 2008

La 29 octombrie ?i 7 noiembrie 2008, Curtea European? a Drepturilor Omului (Curtea) a decis de a comunica Guvernului Republicii Moldova cererile Anu?ca c. Moldovei (cererea nr. 24034/07) ?i, respectiv, Railean c. Moldovei (cererea nr. 23401/04).

***

n cauza Anu?ca c. Moldovei, I.A., fiul reclamantei Liuba ANU?CA, a fost g?sit mort, la 5 octombrie 2004, pe perioada execut?rii ultimei luni a serviciului militar obligatoriu. La 13 mai 2006, procurorul militar a decis de a nceta urm?rirea penal? n acest caz, considernd c? I.A. s-a sinucis.

La 13 noiembrie 2006, reclamanta a contestat n instan?a de judecat? ordonan?a de ncetare a urm?ririi penale, aparent pe motiv c? ea considera c? fiul s?u a fost omort. La 20 noiembrie 2006, Judec?toria B?l?i a constatat c? drepturile reclamantei au fost serios nc?lcate pe perioada urm?ririi penale, ?i anume ea nu a fost recunoscut? n calitate de reprezentant al victimei, dup? cum era cerut de lege, ceea ce nu i-a permis de a avea acces la materialele dosarului, de a recuza ofi?erul de urm?rire penal? ?i de a contesta ordonan?ele adoptate de acesta. Mai mult ca att, expertiza judiciar? efectuat? la 6 octombrie 2004 men?iona c? au fost f?cute fotografii ale cadavrului, care ns? lipseau din dosar.

Se pare c?, n urma plngerilor reclamantei, la o dat? nespecificat?, procuratura a reluat urm?rirea penal?. n r?spuns la o scrisoare din partea unui deputat din Parlament, la 31 mai 2007, Procuratura General? a afirmat c? procurorii nu au ntreprins toat? m?surile necesare de urm?rire penal? ?i au adoptat o hot?rre prematur? de ncetare a urm?ririi penale. La 16 ianuarie 2008, Procuratura General? a expediat o scrisoare similar? reclamantei, ad?ugnd c? dosarul se afl? la controlul Procuraturii ?i c? reclamanta va fi informat? despre evolu?ia urm?ririi penale.

Potrivit reclamantei, ei i s-a spus verbal c? ea a fost recunoscut? n calitate de reprezentant al victimei. Cu toate acestea, ea nu a primit nicio confirmare n scris despre aceasta. Ea a ad?ugat c? nu a avut acces la materialele dosarului ?i c? nu cunoa?te cauza decesului fiului s?u.

Preten?ii

Reclamanta s-a plns, n temeiul art. 6 CEDO, de diverse deficien?e ale urm?ririi penale n cauza decesului fiului s?u.   

ntrebarea Cur?ii adresat? p?r?ilor:

A corespuns oare urm?rirea penal? n privin?a mor?ii fiului reclamantei cerin?elor impuse de art. 2 CEDO? n special, a fost oare efectuat? urm?rirea penal? n mod prompt ?i f?r? deficien?e capabile de subminare a capacit??ilor autorit??ilor la stabilirea cauzei decesului fiului victimei ?i la identificarea vinovatului sau vinova?ilor de comiterea infrac?iunii (a se vedea Hasan Çalı?kan and Others v. Turkey, nr. 13094/02,  51 ?i urm., 27 mai 2008)?

***

n cauza Railean c. Moldovei, reclamantul, Mihail RAILEAN, este un cet??ean ucrainean. Fiul reclamantului a fost accidentat de un automobil ?i cteva ore mai trziu a decedat la spital. ?oferul a fugit de la locul accidentului. O urm?rire penal? a fost ini?iat? ntr-aceea?i zi, dar a fost ncetat? la 14 noiembrie 2001, pe motiv c? era imposibil de a identifica ?oferul. Automobilul apar?inea unui ofi?er de poli?ie din Chi?in?u. Potrivit reclamantului, nu a fost efectuat? o urm?rire penal? n vederea verific?rii veridicit??ii declara?iilor ofi?erului de poli?ie precum c? automobilul s?u ar fi fost furat nainte de accident.

La 29 noiembrie 2002, Ministerul Afacerilor Interne al Moldovei a informat reclamantul c?, n urma efectu?rii urm?ririi penale, a fost stabilit? identitatea ?oferului ?i c? dosarul a fost trimis la procuratur? pentru cercet?ri suplimentare. Potrivit scrisorii, urm?rirea penal? a nceput la 11 ianuarie 2001. n r?spuns la plngerea reclamantului precum c? fiul s?u a fost omort n vederea ob?inerii organelor sale interne, Ministerul l-a informat c? autopsia efectuat? asupra corpului fiului reclamantului nu a dezv?luit vreo lips? a organelor interne.

Printr-o scrisoare din 10 octombrie 2004, Procuratura General? a informat reclamantul c? a fost stabilit c? urm?rirea penal? nu a fost efectuat? n termen rezonabil ?i c? ordonan?a privind ncetarea urm?ririi penale a fost anulat?, iar dosarul penal a fost trimis la Procuratura municipiului Chi?in?u pentru cercet?ri suplimentare sub controlul Procuraturii Generale.

ntr-o scrisoare adresat? Procurorului General din august 2004, reclamantul s-a plns despre faptul c? fiul s?u nu a fost exhumat, dup? a cerut el anterior, pentru a se verifica prezen?a organelor sale interne. Reclamantul s-a mai plns de omisiunea de a ini?ia o urm?rire penal? privind pretinsa deturnare a automobilului care l-a lovit pe fiul s?u, ceea ce l-a l?sat s? cread? c? aceasta era doar o scuz? pentru a nu atrage la r?spundere pe poli?istul proprietar al automobilului. n final, reclamantul a afirmat c? el nu dispunea de surse financiare de a angaja un avocat din Moldova sau de a veni personal n Moldova ?i a solicitat s?-i fie expediat? n Ucraina o copie a ordonan?ei de ncetare a urm?ririi penale.

Ofi?erul de poli?ie care era proprietarul automobilului care l-a lovit pe fiul reclamantului a fost pus sub nvinuire. La 23 mai 2007, el a fost achitat de c?tre Judec?toria Botanica pe motiv c? nu a fost demonstrat c? el a comis infrac?iunea, deoarece a fost stabilit c? el a vndut automobilul cu cteva s?pt?mni nainte de accident. Aceast? hot?rre a fost men?inut? de Curtea de Apel Chi?in?u la 26 septembrie 2007.

La 22 noiembrie 2007, procurorul a depus recurs n anulare la Curtea Suprem? de Justi?ie, solicitnd condamnarea ofi?erului de poli?ie ?i referindu-se la probe care demonstrau faptul c? acesta conducea automobilul la momentul accidentului. Cazul urma s? fie examinat de c?tre Curtea Suprem? de Justi?ie la 19 februarie 2008. La moment, nu se cunoa?te dac? cazul a fost examinat sau nu la aceast? dat?.

Preten?ii

1. Reclamantul s-a plns, n temeiul art. 2 CEDO, c? autorit??ile nu au ntreprins toate m?surile de investiga?ie rezonabile n vederea identific?rii ?i atragerii la r?spundere a persoanei care i-a omort fiul ?i c? autorit??ile nu l-au informat regulat n acest sens.

2. De asemenea, el s-a plns, n temeiul art. 6 CEDO, despre omisiunea atragerii la r?spundere a persoanei vinovate de moartea fiului s?u.

3. Reclamantul a prezentat a plngere general? prin prisma art. 1 CEDO, reafirmnd, n general, preten?ia sa n temeiul art. 2 CEDO.

ntrebarea Cur?ii adresat? p?r?ilor:

Avnd n vedere obliga?iile pozitive ale statului care decurg din protec?ia dreptului la via??, a corespuns oare urm?rirea penal? efectuat? de c?tre autorit??ile na?ionale n aceast? cauz? cu obliga?iile procedurale ce decurg din art. 2 CEDO? n special, a fost oare efectiv? urm?rirea penal? privind moartea fiului reclamantului, dup? cum este cerut de art. 2 CEDO?