Curtea European? a comunicat Guvernului Republicii Moldova cererile Megadat.Com S.R.L. c. Moldovei

12 12 2006

La data de 6 decembrie 2006 Curtea European? a Drepturilor Omului a comunicat Guvernului Republicii Moldova cererea depus? de Megadat.Com S.R.L. (nr.21151/04) ?i cererea depus? de Eduard Mu?uc, Pre?edintele Partidului Socialist Democrat din Moldova (nr. 42440/06). Guvernul va trebui s? r?spund? la ntreb?rile puse de Curte, n termenul stabilit de Curte.

Megadat.Com S.R.L. sus?ine c? prin lipsirea sa de licen?? de activitate i-a fost nc?lcat dreptul la protec?ia propriet??ii prev?zut de articolul 1 al Protocolului adi?ional nr. 1 la Conven?ia European?. Peti?ionarul Eduard Mu?uc invoc? n plngerea sa nc?lcarea dreptului la libertate ?i securitate garantat de articolul 5 al Conven?iei Europene pe cteva capete de acuzare.

Comunicatul de pres? al reprezentantului Megadat.Com S.R.L. la CtEDO este disponibil aici.

Comunicatul de pres? al reprezentantului dlui Mu?uc la CtEDO este disponibil aici.