Duma de Stat a Federa?iei Ruse a refuzat s? ratifice Protocolul adi?ional nr. 14 la CEDO

21 12 2006

La ?edin?a de miercuri, 20 decembrie 2006, Duma de Stat a Federa?iei Ruse a refuzat s? ratifice Protocolul adi?ional nr. 14 la Conven?ia European? pentru ap?rarea drepturilor omului ?i a libert??ilor fundamentale. Pentru ratificarea Protocolului nr. 14 au votat 27 de deputa?i. Ratificarea acestui Protocol necesit? minim 226 de voturi.

Protocolul nr. 14 a fost elaborat pentru a garanta eficien?a sistemului european de protec?ie a drepturilor omului. Odat? cu m?rirea num?rului de state membre la Consiliul Europei, num?rul de cereri depuse la Curtea European? a crescut vertiginos. La sfr?itul lunii septembrie 2006 pe rolul Cur?ii se aflau peste 89,000 de cereri. Protocolul nr. 14 prevede o serie de modific?ri n vederea perfec?ion?rii mecanismului de control (durata mandatului judec?torilor la Curte, un nou criteriu de admisibilitate, instroducerea institu?iei judec?torului unuic, etc.).

Protocolul nr. 14, care a fost deschis spre semnare la 13 mai 2004, va intra n vigoare dup? ce va fi ratificat de c?tre toate statele semnatare ale Conven?iei. Acest Protocol a fost ratificat de toate statele membre ale Consiliului Europei, cu excep?ia Federa?iei Ruse. Moldova a semnat Protocolul nr. 14 la 10 noiembrie 2004 ?i l-a ratificat la 22 august 2005.