Lansarea volumelor 8 ?i 9 ale traducerii jurispruden?ei CtEDO c. Moldovei

25 12 2009

La 24 decembrie 2009, n cadrul unui seminar, asocia?ia ob?teasc? Juri?tii pentru drepturile omului a lansat volumele 8 ?i 9 ale lucr?rii Hot?rrile ?i deciziile Cur?ii Europene a drepturilor Omului n cauzele moldovene?ti.

Lansarea a avut loc n incinta cantinei Aparatului Guvernului (str. Mateevici 79, Chi?in?u), sala european?, ncepnd cu ora 14.00. n cadrul lans?rii au ?inut discursuri dl Mihai POALELUNGI, actualul judec?tor ales din partea Moldovei la Curtea European? a Drepturilor Omului (CtEDO), dl. Vladislav Gribincea, Pre?edintele Asocia?iei Ob?te?ti "Juri?tii pentru drepturile omului", ?i dl Vladimir GROSU, Reprezentantul Republicii Moldova la CtEDO.

Volumele lansate con?in traducerea complet? a tuturor hot?rrilor ?i deciziilor CtEDO pronun?ate n cauzele moldovene?ti n perioada 1 iulie 2008 – 30 iunie 2009 ?i reprezint? o continuare a celorlalte ?apte volume publicate de c?tre asocia?ia ob?teasc? Juri?tii pentru drepturile omului n anii 2007 ?i 2008.

Publica?ia a fost elaborat?, cu prec?dere, pentru a nl?tura barierele lingvistice ap?rute la aplicarea Conven?iei Europene pentru Drepturile Omului ?i pentru a asigura un mai bun acces al speciali?tilor la jurispruden?a Cur?ii Europene a Drepturilor Omului.

Traducerea ?i publicarea acestei jurispruden?e a fost f?cut? de c?tre asocia?ia ob?teasc? Juri?tii pentru drepturile omului, cu suportul financiar al Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Suedia/Civil Rights Defenders ?i al Guvernului Republicii Federale Germane.

Publica?ia a ap?rut n 1,000 de exemplare. Acestea vor fi distribuite gratuit, ncepnd cu 11 ianuarie 2010, judec?torilor, procurorilor, avoca?ilor, principalelor biblioteci, autorit??i publice ?i organiza?iilor non-guvernamentale care se ocup? de ap?rarea ?i promovarea drepturilor omului. Aceste dou? volume vor fi distribuite cu titlu gratuit acelora?i persoane care au beneficiat de primele ?apte volume.

Beneficiarii care au primit primele ?apte volume de la Asocia?ia Ob?teasc? "Juri?tii pentru drepturile omului" sunt ruga?i s? vin?, ncepnd cu 11 ianuarie 2010, la sediul asoca?iei pentru a ridica volumele 8 ?i 9.

Jurispruden?a tradus? este, de asemenea, disponibil? pe site-ul asocia?iei la: http://old.lhr.md/2/62.html (n format pdf) ?i http://old.lhr.md/hot/ (n format word).