CtEDO a pronun?at hot?rrea Ciorap (nr. 3) c. Moldovei

26 07 2010

La 20 iulie 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului (Curtea) a f?cut public? hot?rrea Ciorap (nr. 3) c. Moldovei (cererea nr. 7481/06).

Reclamantul, Tudor CIORAP, a fost re?inut la 23 octombrie 2000, peste dup? zile dup? ce a suportat o interven?ie chirurgical? la ficat. Reclamantul pretinde c? a fost maltratat la poli?ie. Apoi el a fost plasat ntr-o celul? a poli?iei, unde el a trebuit s? doarm? pe podeaua din beton, deoarece nu existau pat, saltea sau p?tur?, precum ?i facilit??i sanitare. ?apte zile mai trziu, reclamantul a fost examinat de un medic, care a recomandat spitalizarea lui imediat?. Totu?i, poli?ia a refuzat s?-l transfere la spital iar reclamantul a fost internat abia la 6 noiembrie 2000 ntr-o unitate medical? din nchisoarea nr. 13.  

Reclamantul s-a plns autorit??ilor na?ionale c? poli?i?tii l-au maltratat, i-au refuzat asisten?a medical? imediat? ?i l-au de?inut n condi?ii inumane. La nivel na?ional nu a fost stabilit c? reclamantul a fost maltratat sau torturat de poli?ie. Totu?i, printr-o decizie din 21 noiembrie 2007, Curtea Suprem? de Justi?ie a constatat c? a existat o ntrziere de opt zile la acordarea asisten?ei medicale necesare ?i c? reclamantul a fost de?inut n condi?ii inumane ?i degradante, contrar art. 3 CEDO. Curtea Suprem? de Justi?ie a notat c?, de?i n dreptul na?ional al Moldovei nu exist? prevederi privind acordarea compensa?iilor n urma viol?rii art. 3 CEDO, Conven?ia trebuie s? fie aplicat? direct, deoarece, potrivit Constitu?iei, ea constituie parte a dreptului na?ional. Curtea Suprem? de Justi?ie a acordat reclamantului MDL 10,000 (EUR 600) pentru daune morale ?i MDL 210 (EUR 12.6) pentru daune materiale.

Invocnd violarea art. 8 CEDO (dreptul la respectarea vie?ii private ?i de familie), reclamantul s-a plns n fa?a Cur?ii c? a fost maltratat de poli?i?ti ntre 23 octombrie ?i 6 noiembrie 2000, c? a fost de?inut n condi?ii inumane, c? i-a fost refuzat? asisten?a medical?, precum ?i c? compensa?ia acordat? prin decizia din 21 noiembrie 2007 a fost inadecvat?. Curtea a considerat c? este mai potrivit de a examina preten?iile reclamantului prin prisma art. 3 CEDO.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 3 CEDO.

Curtea a examinat mai nti dac? reclamantul poate s? se mai pretind? victim? a viol?rii art. 3 CEDO. Ea a notat c? o decizie favorabil? reclamantului nu este n principiu suficient? pentru a-l lipsi de statutul s?u de victim?, dect dac? autorit??ile na?ionale au recunoscut, expres sau n substan??, violarea ?i au oferit o redresare pentru violarea Conven?iei. Este important de a stabili dac? compensa?ia primit? de reclamant este comparabil? cu satisfac?ia echitabil? acordat? de Curte n temeiul art. 41 CEDO. Curtea a reamintit practica sa bine-stabilit? potrivit c?reia, atunci cnd autorit??ile na?ionale au recunoscut o violare ?i au acordat o compensa?ie suficient? pentru aceasta, reclaman?ii nu mai pot pretinde c? sunt victime, n sensul art. 34 CEDO (a se vedea Scordino v. Italy (no. 1) [GC], nr. 36813/97, 179-181).

Reclamantul a fost arestat dou? zile doar dup? o interven?ie chirurgical? pe care a suportat-o ?i, prin urmare, nu se afla ntr-o stare de s?n?tate foarte bun? nainte de arestul s?u. Documentele medicale prezentate Cur?ii au indicat c?, dup? arest, reclamantul a avut probleme cu plaga chirurgical?, care s-a deschis, ns? nu au existat probe care ar fi demonstrat faptul c? deschiderea pl??ii ar fi putut fi provocat? n urma pretinselor maltrat?ri. Medicii au declarat procurorului c? l-au examinat pe reclamant de dou? ori la 29 octombrie 2000 ?i c? acesta nu s-a plns lor c? ar fi fost maltratat. Avnd n vedere faptul c? reclamantul avea o istorie de auto-v?t?mare corporal? n nchisoare, nu era exclus c? el nsu?i ar fi putut s?-?i redeschid? plaga. Aceast? versiune este sus?inut? de probele medicale, care confirm? c? plaga putea fi deschis? de reclamant. Prin urmare, preten?ia sa c? ar fi fost maltratat de poli?i?ti nu a fost sus?inut? prin probe.

Totu?i, instan?ele na?ionale au constatat c? condi?iile de deten?ie la sec?ia de poli?ie n care a fost de?inut reclamantul erau inumane; c?, contrar recomand?rii medicale, reclamantul a fost lipsit de asisten?? medical? timp de opt zile; ?i c? aceste circumstan?e au dus la violarea art. 3 CEDO. Avnd n vedere principiul subsidiarit??ii, care cere ca drepturile garantate de CEDO s? fie aplicate n primul rnd de autorit??ile na?ionale, ?i avnd n vedere c? Curtea Suprem? de Justi?ie a examinat cererea reclamantului ?i a constatat violarea art. 3 CEDO, Curtea a declarat c? nu poate decide altfel, deoarece instan?ele na?ionale nu au interpretat ?i aplicat gre?it principiile CEDO ?i nici nu a au ajuns la o concluzie n mod v?dit nerezonabil?.

Curtea a salutat decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie de aplicare direct? a CEDO, n absen?a prevederilor n legisla?ia na?ional? referitoare la dreptul reclamantului la compensa?ie pentru violarea art. 3 CEDO. Totu?i, reclamantul nu a primit o compensa?ie suficient? pentru dauna cauzat? lui ?i poate s? se pretind? n continuare c? este victim? a viol?rii art. 3 CEDO. Chiar  lund n considera?ie perioada relativ scurt? de deten?ie n condi?ii inumane, compensa?ia de EUR 600 acordat? este considerabil sub nivelul minim acordat de Curte n cauze n care a constatat violarea art. 3 CEDO (a se vedea Gavrilovici c. Moldovei, hot?rre din 15 decembrie 2009, n care Curtea a acordat reclamantului EUR 6,000 pentru deten?ia acestuia n condi?ii inumane timp de cinci zile ?i contrar art. 10 CEDO; ?i Istratii ?i Al?ii c. Moldovei, hot?rre din 27 martie 2007, n care Curtea a acordat EUR 6,000 dlui Istratii, care a fost de?inut aproape dou? luni n condi?ii inumane de deten?ie ?i care a suferit o ntrziere de trei ore la acordarea asisten?ei medicale de urgen??).

Curtea a conchis c? art. 3 CEDO a fost violat n urma condi?iilor inumane de deten?ie n care a fost de?inut reclamantul ?i n urma neacord?rii asisten?ei medicale la timp.

Curtea a acordat reclamantului EUR 4,000 cu titlu de daune morale ?i EUR 1,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre Vitalie IORDACHI, avocat din Chi?in?u ?i membru al asocia?iei ob?te?ti "Juri?tii pentru drepturile omului".