Marea Camer? va examina cauza Guja c. Moldovei

25 01 2007

La 23 ianuarie 2007 Camera a Patra a Cur?ii Europene a Drepturilor Omului, examinnd cauza Guja c. Moldovei (cererea nr. 14277/04), a decis, n temeiul art. 30 al Conven?iei Europene, s? se desesizeze n favoarea Marii Camere a Cur?ii.

n cauza Guja c. Moldovei reclamantul, Iacob Guja, care era angajat al Sec?iei rela?ii cu mijloacele de informare n mas? din cadrul Procuraturii Generale, a transmis angaja?ilor publica?iei periodice Jurnal de Chi?in?u dou? scrisori parvenite n adresa Procuraturii Generale. Una din scrisori venea din partea vicepre?edintelui Parlamentului Republicii Moldova, dl V. Mi?in, iar cea de-a doua - din partea vice-ministrului Ministerului Afacerilor Interne, dl A. Ursachi. n scrisoarea dlui Mi?in acesta ?i exprima dezacordul cu o urm?rire penal? ini?iat? mpotriva unor angaja?i ai Ministerului Afacerilor Interne, solicitnd Procurorului General s? intervin? ?i s? solu?ioneze acest caz n strict? conformitate cu legea. Dup? aceasta urm?rirea penal? a fost ncetat?.

Dup? publicarea celor dou? scrisori n ziarul Jurnal de Chi?in?u, reclamantul a fost eliberat din func?ia pe care o de?inea pe motiv c? ar fi r?spndit documente confiden?iale f?r? a respecta procedura stabilit? n cadrul Procuraturii Generale. Ac?iunea de restabilire n func?ie a reclamantului a fost respins? de c?tre instan?ele judec?tore?ti ca nentemeiat?.

La 30 martie 2004 dl Guja a depus o cerere la Curtea European? a Drepturilor Omului n care pretinde nc?lcarea dreptului s?u la libera exprimare (art. 10 al Conven?iei Europene), prin concedierea pentru r?spndirea celor dou? documente. La 3 aprilie 2006 cererea a fost comunicat? Guvernului Republicii Moldova ?i ambele p?r?i au prezentat observa?ii cu privire la admisibilitatea ?i fondul cauzei.

O Camer? a Cur?ii se poate desesiza n favoarea Marii Camere doar n cazurile cnd cauza examinat? de Camer? ridic? o problem? grav? privind interpretarea Conven?iei sau dac? solu?ionarea unei probleme poate conduce la o contradic?ie cu o hot?rre emis? anterior de Curte.

Camera recurge la aceast? procedur? extrem de rar, n anul 2006 aceast? procedur? fiind utilizat? doar de 7 ori. Unica cauz? moldoveneasc? examinat? conform acestei proceduri pn? acum a fost cauza Ila?cu. Cauza Guja reprezint? prima cerere examinat? de Curtea European? n care se discut? despre dreptul func?ionarilor de a r?spndi informa?ii care demasc? ac?iuni ilegale, cunoscute datorit? exercit?rii func?iilor de serviciu.