Hot?rrea CtEDO n cauza I.D. c. Moldovei

30 11 2010

La 30 noiembrie 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului (Curtea) a f?cut public? hot?rrea n cauza I.D. c. Moldovei (cererea nr. 47203/06).

***

n aceast? cauz?, reclamantul, I.D., care este n prezent de?inut n Penitenciarul Cricova, a fost arestat n octombrie 2003 fiind acuzat de furt. n timpul deten?iei sale el a fost maltratat de ofi?erii de poli?ie. n particular, potrivit reclamantului, el a fost b?tut cu bastoane de cauciuc, electrocutat ?i violat cu o sticl?, fiind fotografiat. Dup? zece zile, el a fost adus n fa?a unui judec?tor pentru a i se prelungi mandatul de arest. Instan?a a dispus examinarea medical? a reclamantului, prin urmare fiind stabilit c? numeroasele vn?t?i de pe corpul s?u ar fi putut ap?rea n urma relelor tratamente descrise de el.

De la momentul arest?rii sale ?i pn? n octombrie 2006, I.D. a fost de?inut n patru centre de deten?ie diferite, n condi?ii inumane. n particular, n timpul deten?iei n Penitenciarul nr. 13 din Chi?in?u n perioada februarie – octombrie 2006, el a fost plasat ntr-o celul? care nu corespundea necesit??ilor specifice st?rii s?n?t??ii acestuia. Suferind de hemoroizi ?i de o tulburare a tractului urinar, precum ?i suportnd o interven?ie chirurgical? la anus, reclamantul era nevoit s? se ridice pe patul de sus de cteva ori pe zi, care au dus la complica?ii, etc.

Plngerea privind maltratarea sa a fost respins? att de Procuratur?, ct ?i de instan?a de judecat?.

Invocnd art. 3 ?i 13 CEDO, reclamantul s-a plns c? a fost torturat de poli?i?ti, de condi?iile proaste de deten?ie ?i a sus?inut c? nu a dispus de remedii efective n ceea ce prive?te condi?iile respective.

Curtea a constatat n unanimitate violarea art. 3 CEDO. Guvernul Republicii Moldova a declarat c? nu poate s? ofere o explica?ie plauzibil? a apari?iei leziunilor suferite de reclamant n deten?ie ?i este gata s? admit? c? a existat o nc?lcare a drepturilor reclamantului n temeiul art. 3 CEDO. De asemenea, Curtea a declarat admisibil? numai plngerea privind condi?iile de deten?ie ale reclamantului n Penitenciarul nr. 13 din Chi?in?u n perioada februarie - octombrie 2006, deoarece plngerile cu privire la condi?iile de deten?ie din alte locuri au fost depuse ntr-un termen mai mare de ?ase luni de la pretinsa nc?lcare ?i, prin urmare nu ndeplinesc cerin?ele formale. Curtea a observat c? condi?ii de deten?ie similare n Penitenciarul nr. 13 au fost constatate ntr-o alt? cauz? mpotriva Moldovei (Ţurcan c Moldovei, cererea nr. 10809/06, 27 noiembrie 2007) n care a fost constatat? violarea art. 3 CEDO datorit? condi?iilor de deten?ie proaste. n final Curtea a constatat violarea art. 13 CEDO, deoarece lipsea un remediu na?ional efectiv n ceea ce prive?te condi?iile de deten?ie.

Reclamantul a solicitat 116,350 Euro cu titlu de daune materiale (cheltuieli de tratament), 200,000 Euro cu titlu de daune morale ?i 2,000 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului 15 000 Euro cu titlu daune morale.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre T. Petrusin, avocat din Chi?in?u.