Ghidul juristului elaborat pentru a opri fluxul de cereri v?dit inadmisibile

14 12 2010

Ghidul juristului elaborat pentru a opri fluxul de cereri v?dit inadmisibile la Curtea European? pentru Drepturilor Omului


La 13 decembrie 2010 a fost publicat un
Ghid destinat juri?tilor n ncercarea de a opri fluxul mare de cereri v?dit inadmisibile care inundeaz? Curtea European? a Drepturilor Omului.


La moment sunt peste 130.000 de cazuri pendinte n fa?a Cur?ii, dar, n general, mai mult de 95% din ele sunt respinse pentru nendeplinirea condi?iilor de admisibilitate stabilite n Conven?ia European? a Drepturilor Omului. Astfel, Curtea pierde timpul examinnd cererile v?dit inadmisibile, care n prezent sunt examinate de c?tre un singur judec?tor, timp care ar putea fi consacrat cazurilor grave ?i importante care ntrunesc condi?iile de admisibilitate.


Ghidul explic? n detalii condi?iile de admisibilitate a Cur?ii ?i este destinat s? ajute juri?tii de a se pronun?a pe cauzele clien?ilor, unde nu exist? absolut nici o ?ans? de succes, astfel nct ace?tia s? se ab?in?  de la adresare la Curte. De asemenea, ghidul este elaborat pentru a se asigura c? cererile care merit? a fi examinate n fond trec testul de admisibilitate. De exemplu, reclaman?ii sunt aten?iona?i c? trebuie s? sesizeze CtEDO n termen de ?ase luni de la data intr?rii n vigoare a deciziei na?ionale definitive.


Ghidul practic privind condi?iile de admisibilitate este disponibil pe site-ul Cur?ii n limbile englez? ?i francez?. Acesta va fi disponibil ulterior n limba rus? ?i turc?, iar mai trziu ?i n alte limbi. Este subliniat faptul c? la 01 iunie 2010 a fost introdus? o nou? condi?ie de admisibilitate, astfel sunt declarate inadmisibile cererile n cazul n care reclamantul nu a suferit un prejudiciu semnificativ. Exemple recente includ un caz n care un reclamant s-a plns Cur?ii dup? ce a fost aplicat? o amend? de aproximativ un Euro.


Ghidul juristului, elaborat  de Research Division  a Cur?ii, reprezint? un pas de punere n aplicare a planului de ac?iuni adoptat la Conferin?a de la Interlaken la 18-19 februarie 2010 de c?tre mini?trii Consiliului Europei a 47 de state membre. Conferin?a a fost convocat?, n vederea identific?rii modalit??ilor de a ajuta Curtea s? fac? fa?? volumului cresc?tor de cereri.