Hot?rārea Ignatenco c. Moldovei

08 02 2011

La 08 februarie 2010 CtEDO a adoptat hot?rārea Ignatenco c. Moldovei (cererea nr.36988/07).

***

Īn fa?a Cur?ii reclamantul, Oleg Ignatenco, s-a plāns de violarea art. 5 § 1 CEDO (arestul ?i deten?ia ilegal?); art. 5 § 3 CEDO (motivarea insuficient? a deten?iei); violarea art. 5 § 4 (imposibilitatea de a avea acces la dosarul penal).

Reclamantul, īmpreun? cu Nicolae Ninescu ?i Anatolie Trip?du?, care de asemenea s-au plāns la CtEDO, erau antrena?i īntr-o serie de tranzac?ii comerciale legate de construc?ia a 18 blocuri de locuit din Chi?in?u de c?tre o companie de construc?ii, īn continuare companie.

La 29 martie 2004 S.F. ?i L.B. au fondat compania respectiv?, cu un capital statutar de 5,400 Lei. Fiecare din ei avea cāte 50 % din capitalul statutar. La 17 decembrie 2004 L.B. a vāndut 10 % din capitalul statutar lui S.F. ?i la 11 februarie 2005 cealalt? parte de 40 % au fost vāndute unui cet??ean german, F.M.; modific?rile respective au fost comunicate Camerei Īnregistr?rii de Stat, īn continuare CĪS.

La 14 februarie 2006 Nicolae Ninescu, īn numele lui F.M., a īnaintat o ac?iune īmpotriva S.F., solicitānd excluderea ultimului din companie, invocānd c? S.F. nu a pl?tit cota parte īn capitalul statutar.

La 15 martie 2006, judec?toria B?l?i a admis ac?iunea lui F.M. ?i a dispus excluderea lui S.F. din fondatori. F.M. a devenit unicul asociat al companiei. La 31 martie 2006, hot?rārea a r?mas definitiv? ?i irevocabil?. Īn aceea?i zi modific?rile au fost comunicate CĪS.

La 2 aprilie 2006 F.M. a īnstr?inat reclamantului 10 % din partea social?, iar 70 % lui V.S, care a vāndut-o altor trei persoane, care au fost reprezentate de reclamant īn toate aceste tranzac?ii.

La 3 aprilie 2006, Oficiul Teritorial B?l?i al CĪS ajustat informa?ia referitor la capitalul statutar al companiei, majorarea cu 3,024,000 EUR.

La o dat? nespecificat? īn 2006, S.F. a atacat hot?rārea din 15 martie 2006. El a cerut Cur?ii de Apel B?l?i scoaterea de pe rol a ac?iunii din motiv c? Nicolae Ninescu nu avea īmputerniciri s? depun? o ac?iune īn numele lui F.M. La 30 mai 2006 Curtea de Apel B?l?i a respins apelul.

La 11 iulie 2006 Curtea Suprem? de Justi?ie a admis recursul depus de S.F., a casat hot?rārea judec?toriei B?l?i din 15 martie 2006 ?i decizia Cur?ii de Apel B?l?i din 30 mai 2006, trimi?ānd cauza la rejudecare.

La 2 august 2006 Curtea de Apel Chi?in?u a conexat ac?iunea depus? de F.M. ?i cea depus? de S.F. īmpotriva F.M. ?i Camera Īnregistr?rii de Stat, prin care se solicita anularea tuturor actelor legate de excluderea sa din membrii fondatori ai companiei.

Printr-o decizie final? din 19 octombrie 2006, Curtea Suprem? de Justi?ie a respins ac?iunea lui F.M. ?i a admis integral ac?iunea depus? de S.F.

Īntre timp, la 16 mai 2006, Procuratura General? a intentat dosar penal pe presupusa falsificare a procurii prin care reclamantul a reprezentat acele trei persoane la īncheierea tranzac?iilor; etc.

La 26 mai 2006, S.F. a depus o plāngere la Procuratura General? privind excluderea lui din fondatorii companiei ?i despre faptul c? a fost deposedat ilegal de capitalul statutar.

La aceea?i zi, CPS Buiucani a pornit un dosar penal īmpotriva lui Nicolae Ninescu privind presupusa īnsu?ire ilegal? a capitalului statutar al lui S.F.

La 9 iunie 2006 un ofi?er al CCCEC a dispus pornirea urm?riri penale pe marginea plāngerilor lui S.F.

La 26 iunie 2006, ambele dosare penale pornite īmpotriva lui Nicolae Ninescu au fost conexate, devenind un singur dosar.

La 18 decembrie 2006 printr-un raport de expertiz? a fost concluzionat c? este imposibil de stabilit cu certitudine dac? īn procura, prin care reclamantul i-a reprezentat pe acei trei co-fondatori, era semn?tura directorului companiei sau dac? semn?tura a fost falsificat?.

La 3 mai 2007 judec?torul de instruc?ie al Judec?toriei Buiucani a admis cererea CCCEC prin care s-a dispus autorizarea perchezi?iei domiciliului reclamantului.

La 19 iunie 2007 reclamantul a fost arestat ?i plasat īn izolatorul de deten?ie al CCCEC.

La 22 iunie 2007 procurorul a solicitat Judec?toriei Buiucani eliberarea unui mandat de arest pe numele reclamantului. Īn aceea?i zi, avocatul reclamantului a solicitat eliberarea lui bazāndu-se pe faptul c? termenul de arest a expirat. Judec?torul de instruc?ie totu?i a dispus arestarea reclamantului pe perioada de 10 zile. Decizia a fost atacat?, īns? instan?ele superioare au men?inut solu?ia judec?torului de instruc?ie, men?inānd printre altele c? reclamantul s-ar putea ascunde īn Transnistria.

La 28 iunie 2007, procurorul a solicitat Judec?toriei Buiucani extinderea arestului pe perioada de 30 zile. Motivele invocate au fost acelea?i ca ?i anterior. Judec?torul a admis solicitarea procurorului, iar instan?a superioar? a men?inut-o.

La 12 iulie 2007 avocatul reclamantului a īnaintat o nou? cerere habeas corpus, men?ionānd c? nu mai exist? motive pentru deten?ia reclamantului.

La 16 iulie 2007 procurorul a īnaintat un nou demers de prelungire a mandatului de arest pentru īnc? 30 zile, iar la 18 iulie 2007 judec?torul de instruc?ie a admis-o ?i a prelungit mandatul de arest pentru 20 zile. Decizia a fost men?inut? de Curtea de Apel Chi?in?u.

La 7 august 2007 judec?torul de instruc?ie al Judec?toriei Buiucani a admis un nou demers a procurorului de prelungire a mandatului de arest cu 20 zile. Decizia a fost men?inut? de Curtea de Apel Chi?in?u, totu?i, nici procurorul, nici instan?ele nu au adus motive noi pentru continuarea deten?iei reclamantului.

La 17 august 2007 cauza a fost trimis? spre examinare Judec?toriei Buiucani. La 22 august 2007 procurorul a solicitat extinderea deten?iei reclamantului pentru īnc? 90 zile bazāndu-se pe faptul c? reclamantul ar putea s? se ascund?. La 28 august 2007 Judec?toria Buiucani a admis cererea procurorului f?r? a motiva decizia sa. Reclamantul a atacat decizia, īns? Curtea de Apel a respins apelul.

La 17 septembrie 2007 avocatul reclamantului a depus o nou? cerere habeas corpus, re?inānd c? nu mai exist? alte motive pentru deten?ia clientului s?u. Īn aceia?i zi, Judec?toria Buiucani a respins cererea f?r? nici o motiva?ie.

La 23 noiembrie 2007 Judec?toria Buiucani a admis un nou demers de prelungire a mandatului de arest pentru 30 zile. De asemenea a fost respins? o nou? cerere habeas corpus īnaintat? de reclamant. La 4 decembrie 2007 Curtea de Apel Chi?in?u a respins apelul. Nici procurorul, nici instan?ele nu au adus motive pentru deten?ia sa.

La 20 decembrie 2007 judec?toria Buiucani dispus prelungirea deten?iei reclamantului pentru 60 de zile.

Prin decizia Cur?ii de Apel Chi?in?u din 29 decembrie 2007 a fost anulat? īncheierea judec?toriei Buiucani din 20 decembrie 2007, invocānd c? reclamantul are un domiciliu permanent īn Chi?in?u, nu exist? riscul c? el s-ar ascunde sau c? ar submina petrecerea urm?ririi penale prin influen?area martorilor, īns? s-a dispus aplicarea interdic?iei de p?r?sire a localit??ii pentru un termen de 60 de zile.

Curtea a constatat īn unanimitate violarea art. 5 § 3, deoarece īn spe?? procedurile habeas corpus au fost īn permanen?? deficiente; l?sānd f?r? examinare plāngerea īn baza art. 5 § 4 CEDO. Curtea a notat, īn primul rānd, c? instan?ele na?ionale īn motivarea deten?iei reclamantului s-au limitat la parafrazarea motivelor de deten?ie din Codul de procedur? penal?. Īn spe?? Curtea a considerat c? nu este necesar de a distinge cauza dat? de Sarban ?i Becciev c. Moldovei, unde s-a constatat violarea art. 5 § 3 CEDO din cauza insuficien?ei ?i irelevan?ei motivelor de deten?ie. Īn continuare Curtea a observat c? instan?ele na?ionale au e?uat s? considere argumentele reclamantului īn sus?inere pozi?iei sale, īn particular c? so?ia acestuia era gravid?, astfel era improbabil c? acesta s-a ascunde, tratāndu-l ca irelevant chestiunii legalit??ii deten?iei. Īn spe?? instan?ele na?ionale au e?uat s? analizeze leg?turile reclamantului din Moldova. De asemenea, s-a e?uat s? se considere c? reclamantul este dispus s? predea pa?aportul s?u ca garan?ie c? nu va p?r?si ?ara. Īn final, Curtea a remarcat, cu o grav? īngrijorare, c? invocarea jurispruden?ei a fost catalogat? ca o īncercare de a submina conduita normal? a procedurilor na?ionale.

Īn ceea ce prive?te deten?ia reclamantului īntre 12:15 ?i 16:00 la 22 iunie 2007, Curtea constatat c? nu exist? o violare a art. 5 § 1 CEDO, or demersul de prelungire a deten?iei a fost īnaintat īn termen, ?edin?a era iminent? ?i a existat o īntīrziere scurt? a deten?iei reclamantului, care de fapt este admisibil?.

Reclamantul a solicitat 30 000 Euro cu titlu de daune morale ?i 4 000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclaman?ilor 2 000 Euro cu titlu de dane morale ?i 2 000 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Īn fa?a Cur?ii, reclamantul au fost reprezentat de c?tre V. Nicoar? ?i I. Tofan, avoca?i din Chi?in?u.