Hot?rrea Vartic ?i al?ii c. Moldovei

20 09 2011

La 20 septembrie 2011, CtEDO a pronun?at hot?rrea Vartic ?i al?ii c. Moldovei (cererile nr. 12674/07, 13012/07, 13339/07, 13355/07 ?i 13368/07).

Reclaman?ii Vasile Vartic, Ion Ţurcan, Ion Tudoreanu, Elena Cerne?chi ?i Elena Luniov au pretins n fa?a Cur?ii, n particular, ca ?i n cauza Olaru ?i al?ii c. Moldovei, c? dreptul lor de acces la justi?ie ?i dreptul la protec?ia propriet??ii garantate de art. 6 1 CEDO ?i art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO au fost violate n urma neexecut?rii unor hot?rri judec?tore?ti favorabile acestora.

Cererea nr.12674/07

Printr-o decizie a Cur?ii Supreme de Justi?ie din 27 decembrie 2006 s-a dispus obligarea Ministerului Finan?elor, Ministerului Economiei al Republicii Moldova ?i autorit??ilor locale de la Chi?in?u s? acorde reclamantului spa?iu locativ. La 24 decembrie 2007, Consiliul municipal Chi?in?u a adoptat o decizie de acordare a spa?iului locativ Dlui Vartic, ?i anume un apartament n mun. Chi?in?u. n consecin??, aceast? decizie a fost executat?.

Cererile nr. 13012/07 ?i 13339/07

Printr-o decizie a Cur?ii Supreme de Justi?ie din 2 august 2006 s-a dispus obligarea Ministerului Finan?elor, Ministerului Economiei al Republicii Moldova ?i autorit??ilor locale de la Chi?in?u s? acorde reclaman?ilor spa?iu locativ. La 24 decembrie 2007, ?i respectiv la 21 februarie 2008, Consiliul municipal Chi?in?u a adoptat dou? decizii de acordare a spa?iului locativ Dlui Tudoreanu ?i Dlui Ţurcan. n consecin??, aceste decizii au fost executate.

Cererile nr. 13355/07 ?i 13368/07

Printr-o decizie decizie Cur?ii Supreme de Justi?ie din 11 octombrie 2006 s-a dispus obligarea Ministerului Finan?elor, Ministerului Economiei al Republicii Moldova ?i autorit??ilor locale de la Chi?in?u s? acorde reclaman?ilor spa?iu locativ. La 21 februarie 2008, Consiliul municipal Chi?in?u a adoptat o decizie de acordare a spa?iului locativ reclaman?ilor, ?i anume cte un apartament n mun. Chi?in?u. n consecin??, aceast? deczie a fost executat?.

Curtea a notat c? hot?rrile n favoarea reclaman?ilor au r?mas neexecutate pentru perioade de timp care variaz? ntre 12 ?i 19 luni. Curtea a constatat viol?ri ale art. 6 1 CEDO ?i art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO n cteva cauze n ceea ce prive?te ntrzierile n executarea hot?rrilor definitive (a se vedea, Prodan c. Moldovei ?i Luntre ?i al?ii c. Moldovei, nr. 2916/02, 21960/02, 21951/02, 21941/02, 21933/02, 20491/02, 2676/02, 23594/02, 21956/02, 21953/02, 21943/02, 21947/02 ?i 21945/02, 15 iunie 2004).

Prin urmare, Curtea a constatat c? neexecutarea hot?rrilor judec?tore?ti ntr-un termen rezonabil constituie o violare a art. 6 1 CEDO ?i art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO.

n fa?a Cur?ii, reprezentantul reclaman?ilor a solicitat EUR 50,000 cu titlu de prejudiciu moral pentru to?i reclaman?ii ?i EUR 1,080 pentru costuri ?i cheltuieli pentru fiecare.

Curtea a acordat Dlui Vasile Vartic – EUR 800, Dlui Ion Ţurcan – EUR 1,200, Dlui Ion Tudoreanu – EUR 1,200, Dnei Elena Cerne?chi – EUR 800 ?i Dnei Elena Luniov – EUR 800, precum ?i cte EUR 100 fiec?rui reclamant cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii reclaman?ii au fost reprezenta?i de c?tre A. Bzgu.