CtEDO a subliniat c? n caz de maltratare, poli?i?tii vinova?i urmeaz? a fi demi?i

26 02 2007

La 20 Februarie 2007 Curtea European? a Drepturilor Omului (CtEDO) a pronun?at hot?rrea sa n cauza Zeynep Özcan v. Turkey (cererea nr. 45906/99).

Reclamantul a fost re?inut de c?tre poli?ie la 2 iulie 1998 pentru suspiciunea de comitere a unui furt. El a fost eliberat la 3 iulie 1998, n jurul orei 19:00. La 9 iulie 1998 urm?rirea penal? a fost ncetat?.

ntr-un raport ntocmit la 2 iulie 1998 se constatau v?t?m?ri corporale pe corpul reclamantului. n urma unei examin?ri repetate la 3 iulie 1998 v?t?m?rile corporale au fost reconfirmate. Conform raportului medical din 3 iulie 1998, reclamantul sus?inea c? v?t?m?rile corporale au fost cauzate prin maltratarea sa de c?tre poli?i?ti dup? ce a fost re?inut. 

La 3 iulie 1998 reclamantul a depus o plngere mpotriva poli?i?tilor responsabili de deten?ia sa, pretinznd c? a fost maltratat.

La 14 iunie 2002 doi poli?i?ti responsabili de deten?ia reclamantului au fost condamna?i de c?tre o curte cu jura?i pentru acte de tortur?, pedepse sau tratamente inumane sau degradante cu scopul de a ob?ine m?rturii de la reclamant. Jura?ii au condamnat poli?i?tii la 1 an de nchisoare ?i interdic?ia de 3 luni de a executa func?ii publice. Lund n calcul comportamentul poli?i?tilor pe durata procesului, judec?torul responsabil de dosar a atenuat sanc?iunea impus? poli?i?tilor pn? la 10 luni de nchisoare ?i interdic?ia de a exercita func?ii publice timp de 75 de zile. Judec?torul a mai dispus suspendarea execut?rii sentin?ei. Poli?i?tii au mai fost obliga?i s? pl?teasc? reclamantului o compensa?ie global? de EUR 1,406 cu titlu de daune morale.

Reclamantul pretindea violarea articolului 3 (interzicerea torturii) al Conven?iei.

Curtea a notat c? statele sunt obligate s? investigheze plngerile n care exist? aparen?e de maltratare a persoanelor de?inute ?i s? ntreprind? m?suri vigilente pentru a nu admite astfel de abateri pe viitor.

CtEDO a mai notat c?, chiar dac? poli?i?tilor le-au fost aduse nvinuiri grave, eu au continuat s?-?i exercite func?iile de poli?i?ti f?r? a fi deranja?i. Poli?i?tilor nu le-a fost aplicat? nici o sanc?iune disciplinar?, nici chiar dup? condamnarea lor, pentru a le interzice, cu titlu temporar sau permanent, s? exercite func?ii publice. Mai mult, att modul cum a derulat procedura judiciar? ct ?i sanc?iunea aplicat? poli?i?tilor, care constituia de facto o nesanc?ionare, puneau n discu?ie vigilen?a statului.

Prin urmare, CtEDO a constat violarea articolului 3 al Conven?iei ?i a acordat reclamantului EUR 10,000 cu titlu de daune morale ?i EUR 3,500 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

*  *  *

n aceast? cauz?, CtEDO a subliniat c? oficialii responsabili de maltratarea persoanelor aflate n deten?ie urmeaz? a fi demi?i, cel pu?in pentru o perioad? de timp. Curtea a mai subliniat c? suspendarea execut?rii pedepsei n privin?a acestor oficiali, inclusiv suspendarea interdic?iei de a exercita o anumit? func?ie, nu este conform? exigen?elor articolului 3 al Conven?iei.