DECLARAŢIE pe marginea partaj?rii politice a func?iei de Pre?edinte a Cur?ii Supreme de J

23 11 2011

Ne exprim?m ngrijorarea n leg?tur? cu r?spndirea n mass-media a declara?iilor despre partajarea politic? a func?iei de Pre?edinte a Cur?ii Supreme de Justi?ie de c?tre liderii Alian?ei pentru Integrare European?.

Eventuala desemnare pe criterii politice a Pre?edintelui CSJ ar constitui o nc?lcare a principiului separ?rii puterilor n stat, care este temelia unei societ??i democratice ?i potrivit c?ruia nici una dintre cele trei puteri nu prevaleaz? asupra celeilalte, nu se subordoneaz? una alteia ?i nu-?i asum? prerogativele specifice celorlalte.

Totodat?, o astfel de abordare a competen?elor constitu?ionale a legislativului vis-a-vis de puterea judec?toreasc?, prin care, de facto, se neglijeaz? rolul Consiliului Superior al Magistraturii (garantul independen?ei autorit??ii judec?tore?ti) n procesul de numire a Pre?edintelui CSJ, este contrar? prevederilor Constitu?iei ?i reprezint? un atentat periculos la independen?a ?i impar?ialitatea puterii judec?tore?ti.

Avnd n vedere importan?a ?i rolul Cur?ii Supreme de Justi?ie (n calitatea sa de organ al puterii judec?tore?ti), att n sistemul institu?iilor publice, ct ?i n trilogia clasic? a separ?rii puterilor n stat, consider?m c? numirea pre?edintelui CSJ, n afara oric?ror negocieri politice ?i doar cu concursul Consiliului Superior al Magistraturii va constitui un adev?rat test de integritate ?i de maturitate pentru actuala guvernare.

22 noiembrie 2011

Juri?tii pentru drepturile omului

Centrul de analiz? ?i prevenire a corup?iei

Promo-Lex

Institutul pentru Drepturile Omului

Asocia?ia Presei Independente