Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei n decembrie 2011

11 01 2012

n luna decembrie 2011 CtEDO a comunicat urm?toarele cereri Guvernului Moldovei: Lazǎr c. Moldovei (cererea nr. 2156/08), M?t?saru c. Moldovei (cererea nr. 3168/10), Carpala c. Moldovei (cererea nr. 23258/06), T.M. ?i C.M. c. Moldovei (cererea nr. 26608/11), Popovici c. Moldovei (cererea nr. 38178/08), Lebedinschi c. Moldovei (cererea nr. 41971/11) ?i Juganaru c. Moldovei (cererea nr. 75448/11).

***

n cauza Laz?r c. Moldovei, reclamantul Aurel Laz?r s-a n?scut n 1978 ?i locuie?te n Chi?in?u. Prin decizia Cur?ii de Apel a Republicii Moldova din 08 iunie 1999 reclamantul a fost condamnat la 15 ani de nchisoare.

Reclamantul pretinde c? la 24 februarie 2002a fost supus la rele tratamente, fiind de?inut n Penitenciarul nr. 9. El s-a plns administra?iei, care a aplicat sanc?iuni disciplinare gardienilor implica?i, V.N. ?i S.P., ace?tia fiind transfera?i la un alt loc de munc?.

La 09 iunie 2006, reclamantul a fost transferat n Penitenciarul nr. 4, unde la momentul respectiv erau angaja?i V.N. ?i S.P. Ace?tia au nceput s? abordeze reclamantul, n mod sistematic, prin presiune psihologic?, cu aplicarea sanc?iunilor disciplinare, pe motiv c? acesta nu respecta regimul de deten?ie. Deseori, reclamantul era plasat n deten?ie solitar?, aparent f?r? nici un motiv.

La o dat? nespecificat? V.N. a fost numit ?ef interimar al Penitenciarului nr. 4. Reclamantul sus?ine c? ncepnd cu numirea respectiv? ac?iunile ilegale ale lui V.N. ?i S.P. au luat amploare.

La 08 noiembrie 2006, V.N. a ntrat n celula reclamantului, n care se mai aflau al?i ?ase de?inu?i. Acesta a repro?at reclamantului c? ignor? regimul de deten?ie ?i a dispus plasarea lui n deten?ie solitar?. Reclamantul a obiectat, cernd, n z?dar, s? afle motivele acestei decizii.

La 11 noiembrie 2006, un gardian a cerut reclamantului s?-l urmeze n biroul lui V.N., reclamantul a refuzat. Apoi gardianul s-a ntors nso?it de un convoi, reclamantul a urmat convoiul.

n biroul lui V.N. reclamantul a fost b?tut cu bastoane pe mini ?i picioare. Agresorii i-au pus pe capul reclamantului o bucat? de mbr?c?minte ca s?-l mpiedice s? respire ?i s? vad?. Reclamantul s-a ales cu o fractur? la mn?. Agresorii au continuat s?-l bat?, pn? acesta a pierdut cuno?tin?a. Apoi reclamantul a fost plasat n izolator, cu minile nc?tu?ate.

La o dat? nespecificat?, un ofi?er de control a constatat pe corpul reclamantului vn?t?ile ?i fractura minii. El a scos c?tu?ele ?i a adus un medic, care de asemenea, a constatat o fractur? la mna stng?.

La 26 noiembrie 2006 un avocat a vizitat reclamantul. El a fotografiat urmele de abuz pe corpul reclamantului, inclusiv vn?t?i n regiunea ficatului, splinei ?i rinichilor, etc.

La o dat? nespecificat? reclamantul a fost transferat n alt? nchisoare.

La 28 noiembrie 2006 mama reclamantului s-a plns la procuratur?, denun?nd maltratarea fiului s?u.

La 11 decembrie 2006 procuratura a emis o ordonan?? de nencepere a urm?ririi penale, constatnd c? reclamantul a refuzat s? mearg?, la 08 noiembrie 2006, n biroului lui V.N. Din acest motiv a fost aplicat? o sanc?iune. n izolator, reclamantul s-a automutilat, provocndu-?i leziuni pe bra?e ?i n regiunea stomacului.

La 21 decembrie 2006 mama reclamantului a contestat la judec?torul de instruc?ie ordonan?a procuraturii de nencepere a urm?ririi penale.

La 16 ianuarie 2007 judec?torul de instruc?ie a admis plngerea, a anulat ordonan?a din 11 decembrie 2006, constatnd c? ancheta a fost superficial? ?i c? nu a fost constatat gradul leziunilor pe corpul reclamantului.

La 27 aprilie 2007 procuratura a emis din nou o ordonan?? de nencepere a urm?ririi penale, care a fost men?inut? n vigoare de judec?torul de instruc?ie.

n fa?a Cur?ii, reclamantul se plnge, n temeiul Articolelor 3 ?i 13 din Conven?ie, c? a fost supus unui tratament inuman ?i degradant pe durata deten?iei ?i c? ancheta a fost ineficient?.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarea ntrebare:

- A fost supus reclamantul, contrar Articolului 3 din Conven?ie, la un tratament inuman ?i degradant?

- Avnd n vedere protec?ia procedural? mpotriva tratamentelor inumane sau degradante (a se vedea para. 131 din Labita c. Italiei [GC], nr. 26772/95, CEDO 2000-IV), a fost ancheta n cazul de fa?? desf??urat? de c?tre autorit??ile na?ionale cu nc?lcarea Articolului 3 din Conven?ie?

Guvernul a fost invitat s? prezinte o copie integral? a dosarului privind pretinsul abuz.

n fa?a Cur?ii reclamantul este reprezentat de c?tre V. Ţurcan, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza M?t?saru c. Moldovei, reclamantul Anatol M?t?saru s-a n?scut n 1970 ?i locuie?te n Chi?in?u.

n octombrie 2006 reclamantul s-a plns c? a fost maltratat de c?tre un ofi?er de poli?ie de rang nalt (pentru mai multe detalii a se vedea M?t?saru ?i Savi?chi c. Moldova, nr. 38281/08, 2 Noiembrie 2010). Considernd c? ancheta pe marginea plngerii sale este ineficient?, el a organizat cteva ac?iuni de protest n Chi?in?u, denun?nd corup?ia ?i solidaritatea corporativ? dintre poli?ie ?i procuratur? n Moldova. Aceste ac?iuni au fost pe larg mediatizate de c?tre mass-media.

Pe durata protestelor n mas? n centrul Chi?in?ului din 07 aprilie 2009 reclamantul a fost filmat aruncnd pietre n cl?direa Pre?edin?iei ?i ulterior a cerut jurnali?tilor de la televiziune public? s? nceteze s?-l filmeze. Cnd a continuat filmarea, el a lovit camera cu o piatr?.

La 08 aprilie 2009 reclamantul a fost arestat, fiind suspectat c? a participat la ac?iunile violente ?i ca un pretins organizator al acestora.

La 10 aprilie 2009 un judec?tor de instruc?ie a dispus arestarea preventiv? a reclamantului. La 10 iunie 2009 Curtea de Apel Chi?in?u a nlocuit arestarea preventiv? cu arest la domiciliu pentru 30 de zile.

Dup? ?edin?? reclamantul a fost dus de cinci ofi?eri de poli?ie mbr?ca?i n civil la Procuratura General?. Reclamantul refuznd s? dea declara?ii, a fost escortat la domiciliu.

La 10 iulie 2009 Curtea de Apel Chi?in?u a anulat decizia de aplicare a arestului la domiciliu ?i a dispus eliberarea sub control judiciar, fiind stabilite anumite restric?ii.

Tot la 10 iulie 2009 o persoan? (V.) a scris o plngere la Comisariatul de Poli?ie Orhei n privin?a reclamantului ?i a unui jurnalist independent, G.B. Acesta a pretins c? la 04 noiembrie 2007 l-au atacat dou? persoane ?i i-au luat dou? pachete cu mncare ?i vin, ?i ceasul. El a men?ionat c? poate identifica ambii atacatori ?i a re?inut automobilul reclamantului ?i num?rul de nmatriculare a acestuia.

n aceea?i zi ?eful Comisariatului de poli?ie a dispus ca I.V. s? se ocupe de caz, avnd un termen de pn? la 15 iulie 2009. Tot n aceea?i zi, a fost ini?iat? urm?rirea penal?.

Tot n aceea?i zi, reclamantul a fost invitat la Procuratura General? n leg?tur? cu decizia din 10 iulie 2009 ?i anume restric?iile impuse prin aceasta.

Dup? audiere, reclamantul a fost re?inut de c?tre ofi?eri de poli?ie mbr?ca?i n civil, care nu s-a identificat ?i nu au ar?tat temeiul legal pentru noul arest.

La 17.00 re?inerea reclamantului a fost nregistrat? oficial ?i el a aflat despre acuza?iile lui V. mpotriva acestuia.

La 11 iulie 2009 so?ia reclamantului a fost audiat? n calitate de martor ?i a declarat c? la 04 noiembrie 2007 reclamantul a stat cu copilul lor bolnav ?i a fost internat n spital la 6 noiembrie 2007, fapt confirmat de c?tre materialele medicale.

La 13 iulie 2009 a avut loc o perchezi?ie la domiciliul reclamantului ?i nu s-a g?sit nimic relevant. n aceea?i zi reclamantul a fost adus n fa?a judec?torului de instruc?ie, care urma s? examineze demersul privind arestarea reclamantului. Avocatul reclamantului a invocat c? nu exist? o b?nuial? rezonabil? c? clientul s?u ar fi comis infrac?iunea ?i c? fa?? de acesta deja este aplicat? o alt? m?sur? preventiv?.

La 13 iulie 2009 judec?torul de instruc?ie a emis un mandat de arest pentru 10 zile, indicnd c? aceasta este perioada de timp rezonabil? pentru a aduna probe ?i stabili circumstan?ele cauzei. Judec?torul s-a referit la gravitatea crimei de care era acuzat reclamantului, ?i c? sanc?iunea prev?zut? n acest caz era mai mare de 2 ani. De asemenea, el s-a referit la faptul c? reclamantul avea cazier ?i c? se caracteriza negativ la locul de trai.

Avocatul reclamantului a depus recurs, referindu-se la lipsa b?nuielii rezonabile c? clientul s?u ar fi comis infrac?iunea ?i la depozi?iile so?iei acestuia privind boala copilului. El a invocat c? ntreg dosarul se bazeaz? doar pe declara?iile pretinsei victime ?i so?iei acestuia, f?r? nici un suport probatoriu. Avocatul a f?cut trimitere la articolul 5 din Conven?ie ?i c? judec?torul de instruc?ie nici nu a examinat aplicarea unei alte m?suri dect deten?ia.

La 17 iulie 2009 Curtea de Apel Chi?in?u a respins recursul avocatului.

La 16 iulie 2009 procurorul a cerut prelungirea arestului preventiv a reclamantului. La 18 iulie 2009 judec?torul de instruc?ie a prelungit arestul preventiv a reclamantului cu 20 de zile.

La 5 august 2009 judec?toria Buiucani a respins demersul procurorului de a prelungi arestarea preventiv? a reclamantului.

Potrivit reclamantului condi?iile de deten?ie n Comisariatul de poli?ie Orhei erau urm?toarele: el a fost de?inut mpreun? cu alte dou? persoane ntr-o celul? de 5,7 m.p. Fereastra era acoperit? cu o plas? metalic?. El era nevoit s? doarm? pe o platform? de lemn, care ocupa mai mult de jum?tate din celul?, acoperit? cu murd?rie ?i o saltea umed?, care era plin? de insecte parazite. n celul? era foarte cald, sistemul de ventilare nu func?iona. Aerul era greoi ?i umed, cu un miros puternic datorit? prezen?ei unei g?le?i pentru satisfacerea necesit??ilor naturale, care era golit? o dat? pe zi. C?ldura, lipsa ventil?rii ?i mirosul puternic i-au cauzat o stare de somnolen??. Cnd pentru prima dat? a deschis g?leata pentru a satisface necesit??ile naturale, mirosul l-a f?cut s? vomite ?i el nu putea respira. n celul? nu era ap? curent?. Lumina electric? venea de la un bec slab acoperit cu o plas?, care de asemenea diminua luminozitatea. Ap? murdar? era servit? n sticle de plastic, iar hrana s?rac? includea un ceai ?i o bucat? de pine la dejun, sup? la prnz ?i ca?? la cin?. Pe durata ntregii deten?ii nu erau servite produse cum ar fi carnea, pe?tele sau lactate. Rudele erau nevoite s? aduc? hran? de?inu?ilor pentru a compensa hrana insuficient? asigurat? de autorit??i.

n fa?a Cur?ii, reclamantul se plnge, n temeiul Articolului 3 din Conven?ie, c? a fost de?inut n condi?ii inumane ?i degradante. De asemenea, n temeiul Articolului 5 din Conven?ie, c? a fost arestat n absen?a unei b?nuieli rezonabile c? ar fi comis o infrac?iune. n esen??, el, de asemenea, se plnge c? instan?ele na?ionale nu au re?inut motive suficiente ?i relevante la dispunerea ?i prelungirea arestului preventiv, contrar Articolului 5 3 din Conven?ie. El se plnge c?, multiplele decizii adoptate n privin?a acestuia sugereaz? c? urm?rirea penal? mpotriva sa a servit ca pretext pentru h?r?uirea sa ?i a familiei sale mpotriva ac?iunilor sale de protest, contrar Articolului 5 ?i 18 din Conven?ie.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarea ntrebare:

- A existat o violare a Articolului 3 din Conven?ie? n particular, a fost de?inut reclamantul n condi?ii inumane ?i/sau degradante?

- A existat o violare a Articolului 5 din Conven?ie? n particular, a fost o b?nuial? rezonabil?, n sensul Articolului 5 1 din Conven?ie, c? reclamantul a comis o infrac?iune? Au re?inut instan?ele na?ionale motive “suficiente ?i relevante n deciziile sale de arestare ?i prelungirea arest?rii reclamantului, potrivit cerin?elor Articolului 5 3 din Conven?ie?

n fa?a Cur?ii reclamantul este reprezentat de c?tre V. Pan?ru, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Carpala c. Moldovei, reclamantul este Vladimir Carpala, s-a n?scut n 1951 ?i locuie?te n Ciadr-Lunga.

n 1997 reclamantul a fost antrenat n proceduri judiciare n calitate de prt. Urmare a absen?ei repetate de la ?edin?e, la 14 noiembrie 1997 judec?toria raionului Ciadr-Lunga l-a g?sit vinovat de sfidare a instan?ei ?i a dispus arest administrativ pentru 15 zile.

Reclamantul a fost arestat la 5 ianuarie 1998, ?i a fost eliberat la 12 ianuarie 1998. El pretinde c? a fost invitat la Comisariatul de poli?ie din Ciadr-Lunga pentru o discu?ie, ns? a fost arestat f?r? nici o explica?ie.

n cererea adresat? Pre?edintelui judec?toriei raionului Ciadr-Lunga din 15 ianuarie 1998, el a cerut o copie a deciziei din 14 noiembrie 1997. Nu este clar dac? a primit un r?spuns.

Potrivit reclamantului, el nu a primit o copie a deciziei din 14 noiembrie 1997 pn? n 16 mai 2000. La 18 mai 2000 el a naintat un recurs, cernd anularea acestei decizii. Reclamantul, de asemenea, pretinde c? nu a v?zut nici una din cele dou? cita?ii pentru a se prezenta la judec?toria raionului Ciadr-Lunga n 1997, deoarece nu se afla n ora?.

La 28 iunie 2000 judec?toria raionului Ciadr-Lunga a respins recursul reclamantului ca fiind tardiv.

La 26 iunie 2001 Tribunalul Chi?in?u a respins recursul reclamantului ?i a men?inut solu?ia instan?ei inferioare.

Urmare a demersului Procuraturii Generale, la 25 februarie 2002 Curtea de Apel a Republicii Moldova a anulat decizia din 14 noiembrie 1997 ?i 26 iunie 2001, constatnd c? vina reclamantului nu a fost stabilit?, ?i a ncetat procedurile administrative n privin?a reclamantului.

La 09 decembrie 2004 reclamantul a ini?iat o ac?iune civil? mpotriva Ministerului Finan?elor n temeiul Legii nr. 1545 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin ac?iunile ilicite ale organelor de urm?rire penal?, ale procuraturii ?i ale instan?elor judec?tore?ti. El a pretins c? a fost de?inut ilegal n perioada 5 – 12 ianuarie 1998 ?i a cerut compensarea prejudiciului moral n m?rime de 280,000 lei ?i prejudiciului material n m?rime de 4,891 lei.

La 28 septembrie 2005 judec?toria raionului Comrat a respins ac?iunea reclamantului, constatnd c? de?i s-a confirmat ilegalitatea deten?iei reclamantului, Legea nr. 1545 nu este aplicabil? situa?iei reclamantului, deoarece a ntrat n vigoare la 4 iunie 1998 ?i ea nu are efect retroactiv. Legisla?ia n vigoare nu prevedea compensarea prejudiciului moral ?i c? reclamantul nu a demonstrat ca i-a fost cauzat prejudiciu material.

La 15 decembrie 2005 Curtea de Apel Comrat a anulat n parte hot?rrea instan?ei de fond, fiind constatat? ilegalitatea deten?iei reclamantului ?i c? s-a demonstrat c? el a suferit cteva boli cronice, care au agravat suferin?ele acestuia prin arestul ?i deten?ia ilegal?. Instan?a a dispus doar compensarea prejudiciului moral n m?rime de 3,000 lei, respingnd compensarea prejudiciului material, invocnd c? acesta nu a fost demonstrat.

La 15 martie 2006 Curtea Suprem? de Justi?ie a men?inut decizia instan?ei de apel.

n fa?a Cur?ii, reclamantul nu a invocat vreun articol specific din Conven?ie. n esen?? el se plnge, n temeiul Articolului 5 din Conven?ie, c? instan?ele na?ionale nu au acordat o compensare adecvat? pentru deten?ia sa ilegal?. De asemenea, el men?ioneaz? c? Statul nu l-a asigurat cu asisten?? juridic? pentru a-l reprezenta pe durata procedurilor ini?iate mpotriva Ministerului Finan?elor.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarea ntrebare:

- Avnd n vedere cuantumul compensa?iei acordate reclamantului pentru deten?ia, constatat? de instan?ele na?ionale ca ilegal?, poate el s? pretind? n continuare statutul de victim? a viol?rii Articolului 5 din Conven?ie? Dac? da, circumstan?ele faptei indic? o violare a Articolului 5 1 ?i/sau 5 din Conven?ie (a se vedea, Ganea c. Moldova, nr. 2474/06, 17 mai 2011 ?i Cristina Boicenco c. Moldova, nr. 25688/09, 27 septembrie 2011)?

***

n cauza T.M. ?i C.M. c. Moldovei, reclaman?ii sunt cet??eni moldoveni, n?scu?i n 1982 ?i 2002 ?i care locuiesc n Chi?in?u.

Primul reclamant s-a aflat n c?s?torie cu M.M. pn? n 2001. Al doilea reclamant s-a n?scut din c?s?toria respectiv? n 2002. M.M. s-a implicat n jocuri de noroc ?i a devenit agresiv n raport cu ambii reclaman?i, urmare la ce primul reclamant a naintat o ac?iune de divor?, c?s?toria fiind desf?cut? la 25 februarie 2010. La 24 februarie 2011 Curtea de Apel Chi?in?u a decis c? reclaman?ii au dreptul la ¾ din apartamentul familiei, iar M.M. ¼. Se pretinde c? dup? adoptarea acestei decizii M.M. a devenit nc? mai agresiv.

La 22 iunie 2010 primul reclamant s-a plns de violen?? verbal? din partea lui M.M., n consecin?? ultimul a fost sanc?ionat cu o amend? de 500 lei.

La 5 septembrie 2010 M.M. l-a b?tut pe primul reclamant; de asemenea, se pretinde c? el a cauzat cteva leziuni copilului. Un raport medical din 06 septembrie 2010 a stabilit c? primul reclamant a avut dou? hematoame pe buza inferioar? ?i un u?or mic a dintelui de pe partea stng?. Un alt raport medical din aceea?i zi a stabilit c? cel de al doilea reclamant a avut dou? vn?t?i pe mna dreapt?.

La 21 martie 2011 primul reclamant s-a plns la poli?ie despre violen?a psihic? ?i fizic? de la fostul so?. Un raport medical din aceea?i zi a confirmat c? ea a avut dou? hematoame pe piciorul drept. M.M. a fost amendat cu 500 lei.

La 1 aprilie 2011 primul reclamant a depus o alt? plngere mpotriva lui M.M. ?i a cerut aplicarea m?surilor de protec?ie.

La 5 aprilie 2011 primul reclamant a cerut procuraturii ini?ierea urm?ririi penale mpotriva lui M.M. La 6 mai 2011 procuratura a respins cererea, constatnd c? materialele medicale au confirmat c? leziunile cauzate reclaman?ilor au fost considerate ca fiind neprejudiciabile s?n?t??ii, pe cnd infrac?iunea de violen?? n familie este aplicabil? doar cnd cel pu?in este cauzat un prejudiciu minor s?n?t??ii. Reclaman?ii au contestat aceast? decizie la Procuratura General?.

La 11 aprilie 2011 judec?toria Buiucani a emis o ordonan?? de protec?ie, obligndu-l pe M.M. s? p?r?seasc? temporar locuin?a ?i s? evite s? se apropie mai aproape de 100 metri de reclaman?i sau de locurile lor de munc? ?i studii. Totu?i, ordonan?a de nu a fost expediat? autorit??ilor competente ?i primul reclamant a ob?inut o copie doar la 22 aprilie 2011. n aceea?i zi, primul reclamant a adus la cuno?tin?a sectorului de poli?ie, MAI ?i Departamentului Asisten?? Social? despre emiterea ordonan?ei.

La 20 aprilie 2011 un raport psihologic a confirmat c? cel de al doilea reclamant a suferit anxietate ?i probleme emo?ionale, recomandndu-se separarea de la tat?l abuziv.

n pofida a dou? vizite a poli?iei cu scopul de a-l for?a pe M.M. s? p?r?seasc? apartamentul, la 22 ?i 28 aprilie 2011, M.M. nu a fost evacuat ?i reclaman?ii au petrecut cteva nop?i cu rudele sale. A treia ncercare de evacuare la lui M.M. la 29 aprilie 2011 a e?uat, cnd ultimul a ar?tat o decizie a judec?toriei Buiucani de suspendare a execut?rii propriei decizii din 11 aprilie 2011, pn? la examinarea apelului declarat de M.M. Astfel poli?ia a refuzat s? i-a vreo ac?iune n privin?a lui M.M. pn? la decizia judec?toreasc?.

La 22 aprilie 2011 reclaman?ii au cerut s? fie admi?i la un azil al victimelor violen?ei n familie, personalul c?reia au constatat tulbur?ri psihologice n rezultatul violen?ei suferite din partea lui M.M.

La o dat? nespecificat? reclaman?ii au contestat decizia din 29 aprilie 2011. Departamentul Ordine Public? a MAI, de asemenea, a contestat aceast? decizie, invocnd c? instan?a era obligat? prin lege s? adopte o decizie pe marginea plngerii reclaman?ilor n 24 de ore, ceea ce nu a fost respectat. Mai mult ca att, legea prevede c? obiec?iile la ordonan?a de ordonan?a de protec?ie nu pot suspenda executarea ordonan?ei respective. Totu?i, instan?a a suspendat executarea ordonan?ei din 11 aprilie 2011. Mai mult ca att, ordonan?a de protec?ia nu a fost expediat? imediat poli?iei ?i autorit??ii de protec?ie social?, dup? cum cere legea. Omisiunea de a lua o decizie ?i omisiunea de a executa ordonan?a de protec?ia pun reclaman?ii sub riscul urm?toarelor rele tratamente.

La 24 mai 2011 a fost pornit? urm?rirea penal? mpotriva lui M.M. pentru pretinsul furt de bijuterie de la primul reclamant.

De asemenea, la 24 mai 2011 Curtea de Apel Chi?in?u a respins apelul declarat de reclaman?i ?i Departamentul Ordine Public? ?i a admis apelul declarat de M.M., anulnd deciziile din 11 aprilie 2011 ?i implicit anulnd m?surile adoptate prin ordonan?a de protec?ie. Instan?a a constatat c? instan?a inferioar? a e?uat s? examineze cererea reclaman?ilor n procedur? special? ?i nu a specificat motivele adopt?rii ordonan?ei de protec?ie, nu a verificat dac? pretinsul agresor a fost citat corespunz?tor la ?edin?? ?i a e?uat s? ob?in? o concluzie de la autoritatea de protec?ie social? ?i poli?ie, pn? la adoptarea ordonan?ei. Mai mult ca att, instan?a inferioar? nu era n drept s? suspende executarea ordonan?ei de protec?ie. Astfel, decizia din 29 aprilie 2011 de asemenea a fost anulat?, cauza fiind trimis? la rejudecare.

La 15 iulie 2011 judec?toria Buiucani a respins cererea reclaman?ilor de emitere a ordonan?ei de protec?ie, constatnd c? cel de al doilea reclamant a explicat c? iube?te ambii p?rin?i n egal? m?sur?, c? tat?l a vorbit urt ?i a ncercat s?-i alunge din apartament, c? erau cazuri cnd tat?l lovea pe mama ?i cazuri cnd ultima la zgriat pe tat?l acestuia sau l amenin?a cu un cu?it. Instan?a a notat c? primul reclamant a invocat c? M.M. a insultat-o, ns? aceasta nu a fost demonstrat. n concluzie s-a constatat c? violen?a domestic? nu a fost demonstrat?.

Cauza este pendinte la Curtea de Apel Chi?in?u.

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii se plng, n temeiul Articolului 3 din Conven?ie, c? autorit??ile au e?uat s?-?i onoreze obliga?iile sale pozitive de oferire a protec?iei de la viitoarea violen?? ?i au e?uat s?-l sanc?ioneze pe agresor. De asemenea, se plng, n temeiul Articolului 6 din Conven?ie, c? judec?toria Buiucani a suspendat decizia s-a din 11 aprilie 201 chiar dac? legea a rezervat acest drept doar instan?ei ierarhic superioare. n continuare se plng, n temeiul Articolului 8 din Conven?ie, c? autorit??ile au e?uat s?-?i onoreze obliga?iile pozitive, cum ar fi emiterea prompt? a deciziei n r?spuns la cererea lor de emitere a ordonan?ei de protec?ie ?i apoi imediat s? comunice decizia autorit??ilor competente. Ei pretind c? indulgen?a sanc?iunilor aplicate agresorului au contribuit la continuarea ac?iunilor violente. Reclaman?ii se plng, n temeiul Articolului 13 din Conven?ie c? nu au dispus de un remediu efectiv n privin?a plngerilor sale, n temeiul Articolului 8, n particular n privin?a iner?iei ofi?erilor de poli?iei la executarea ordonan?ei de protec?ie. n final, reclaman?ii se plng, n temeiul Articolului 14 n conjunc?ie cu Articolele 3 ?i 8 din Conven?ie, pretinznd c? autorit??ile au avut o abordare p?rtinitoare mpotriva femeilor n probleme legate de violen?a n familie.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarea ntrebare:

- A avut loc violarea Articolului 3 ?i/sau 8 din Conven?ie? n particular, ?i-au onorat autorit??ile obliga?iile pozitive, n temeiul acestor prevederi pentru a proteja reclaman?ii de la violen?? domestic? ?i a persecuta persoanele vinovate de aceast? violen???

- A avut loc violarea Articolului 13 din Conven?ie? n particular, dac? reclaman?ii au avut la dispozi?ie remedii efective n privin?a plngerilor sale n temeiul Articolului 3 ?i/sau 8 din Conven?ie, avnd n vedere, printre altele, aparenta imposibilitate de a executa ordonan?a de protec?ie, pe cnd era n vigoare?

- A avut loc violarea Articolului 14 n conjunc?ie cu Articolele 3 ?i 8 din Conven?ie, din cauza pretinsei discrimin?ri mpotriva femeilor viznd violen?a domestic??

Reclaman?ii sunt reprezenta?i n fa?a Cur?i de c?tre A. Postica, N. Hriplivi, P. Postica ?i L. Potng de la “PromoLEX, o organiza?ie neguvernamental? cu sediul la Chi?in?u.

***

n cauza Popovici c. Moldovei, reclamantul Petru Popovici s-a n?scut n 1962 ?i la moment se afl? n deten?ie n Rezina.

n 2000 ?i 2001 reclamantul ?i o grup? de alte 10 persoane, au fost acuza?i c?, fiind membrii unei grup?ri criminale, au comis mai multe infrac?iuni, inclusiv zece omoruri ?i treisprezece tentative de omor. Reclamantul a fost arestat ?i plasat n deten?ie la 12 noiembrie 2001.

La 7 octombrie 2003 Curtea de Apel Chi?in?u l-a achitat pe reclamant de toate acuza?iile, din lipsa probelor ?i a dispus eliberarea din arest.

La 1 martie 2004 un complet din trei judec?tori a Cur?ii Supreme de Justi?ie au examinat recursul naintat de procuratur? mpotriva deciziei Cur?ii de Apel, n lipsa reclamantului, au anulat decizia, l-au condamnat pe reclamant, stabilind n calitate de pedeaps? deten?iunea pe via??.

Reclamantul s-a plns Cur?ii ?i la 27 noiembrie 2007 Curtea a constatat, printre altele, nc?lcarea dreptului la un proces echitabil pe motiv c? a fost condamnat de c?tre Curtea Suprem? de Justi?ie f?r? o evaluare direct? a probelor prezentate personal de reclamant (a se vedea Popovici c. Moldova, nr. 289/04 ?i 41194/04, 72, 27 noiembrie 2007).

n rezultatul hot?rrii Cur?ii reclamantul a naintat o cerere de revizuire mpotriva hot?rrii Cur?ii Supreme de Justi?ie din 1 martie 2004, cernd anularea acesteia ?i rejudecarea recursului mpotriva deciziei Cur?ii de Apel Chi?in?u din 7 octombrie 2003. Procuratura General? nu a fost mpotriv?.

La 30 iunie 2008 Plenul Cur?ii Supreme de Justi?ie a examinat cererea naintat? de reclamant, a anulat ambele hot?rri din 01 martie 2004 ?i din 7 octombrie 2003, dispunnd rejudecarea cauzei. Instan?a suprem?, de asemenea, a dispus arestarea preventiv? a reclamantului pentru o perioad? nedefinit? ?i f?r? a cere acordul Procuraturii Generale. Rezultatul procedurilor redeschise nu este cunoscut Cur?ii.

n fa?a Cur?ii, reclamantul se plnge c? deten?ia sa este contrar? Articolului 5 din Conven?ie, deoarece a fost dispus? f?r? a se cere acordul Procuraturii Generale ?i n absen?a motivelor suficiente ?i relevante. Mai mult ca att, el nu a fost prezent la ?edin?? cnd s-a dispus deten?ia sa ?i Curtea Suprem? de Justi?ie a dispus deten?ia acestuia pentru o perioada nedefinit? de timp. De asemenea, reclamantul s-a plns, n temeiul Articolului 6 din Conven?ie, c? anularea deciziei Cur?ii de Apel din 7 octombrie 2003 este contrar? Codului de procedur? penal?, articolele 434 ?i 435, deoarece nimeni nu a cerut-o ?i deoarece reclamantul nu a putut aduce propriile argumente mpotriva anul?rii acesteia.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

- A fost reclamantul privat de libertate n contradic?ie cu Articolul 5 1 din Conven?ie?

- A avut reclamantul un proces echitabil n determinarea acuza?iilor penale mpotriva sa, n conformitate cu Articolul 6 1 din Conven?ie?

n fa?a Cur?ii reclamantul este reprezentat de V. Nagacevschi, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Lebedinschi c. Moldovei, reclamantul Adrian Lebedinschi este n?scut n 1976 ?i locuie?te n Chi?in?u.

n perioada de referin??, reclamantul activa n calitate de vice-comisar al sectorului Buiucani din Chi?in?u.

La 1 noiembrie 2008, reclamantul, fiind la serviciu, a fost lovit de o ma?in?. nainte de a fi r?nit, el a reu?it s? evite accidentarea a doi civili.

Dup? accident, reclamantul a fost dus de urgen?? la spital, cu diagnosticul urm?tor: fractur? incomplet? la piciorul stng, contuzie la piciorul drept, pl?mni, sindrom de stres pulmonar ?i ?oc traumatic de gradul doi. Din cauza leziunilor, i-a fost amputat piciorul stng, iar pe piciorul drept a fost implantat dispozitivul Ilizarov. Reclamantul are astfel protez? la piciorul drept.

La o dat? nespecificat?, autorit??ile poli?iene?ti au constatat c? traumatismul reclamantului a survenit n timpul execut?rii atribu?iilor sale de serviciu.

La 09 septembrie 2009 o comisiei medical-militar? a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a stabilit c? reclamantul este inapt pentru serviciul militar.

La 16 septembrie 2009, Comisia de expertiz? medical? a vitalit??ii din Chi?in?u a atribuit reclamantului primul grad de invaliditate. Un an mai trziu, autoritatea a confirmat gradul de invaliditate acordat.

n acela?i timp, reclamantul a fost demis din func?ia sa.

La demiterea reclamantului i s-a calculat o indemniza?ie unic? de asigurare n sum? de 36,655.35 lei, calculat? n temeiul Instruc?iunii provizorii privind asigurarea obligatorie de stat a colaboratorilor organelor afacerilor interne din 05 iulie 2004.

La 9 octombrie 2009, reclamantul a solicitat MAI, invocnd aplicabilitatea Hot?rrii Guvernului din 11 august 1993, recalcularea indemniza?iei unice conform art. 34 al Legii cu privire la poli?ie, n cazul n care suma de asigurare constituind 743,850 lei (salariul de 6198,75 lei pentru 10 ani), iar procentul de pierdere fiind de 80%, astfel MAI urmnd s? achite suma de 595080 lei. MAI ns? a refuzat n solu?ionarea cererii.

La 11 noiembrie 2009, reclamantul a naintat o ac?iune n judecat? mpotriva MAI, invocnd c? a pierdut 100% din capacitatea sa de munc? ?i a cerut 571,000 lei (aproximativ 35,000 EUR) cu titlu de desp?gubiri. n plus, reclamantul a solicitat plata dobnzii de ntrziere, compensa?ia prejudiciului moral.

Prin hot?rrea Cur?ii de Apel Chi?in?u din 05 octombrie 2010, a fost respins? ac?iunea reclamantului, instan?a considernd c? MAI a aplicat corect Instruc?iunea din 05 iulie 2004. Instan?a a men?ionat c? potrivit Hot?rrii Guvernului din 11 august 1993, aceasta nu se aplic? lucr?torilor de poli?ie, cu excep?ia celor angaja?i pe baz? de contract.

Prin scrisoarea din 10 noiembrie 2010, MAI a informat reclamantul c? personalul de poli?ie din care f?cea parte a fost angajat prin contract individual de munc?.

La 15 noiembrie 2010, reclamantul a formulat recurs mpotriva deciziei Cur?ii de Apel, invocnd c? n octombrie 1993 a semnat un contract cu MAI pentru o perioad? de nou? ani, zece luni ?i dou?zeci ?i dou? zile ?i c? la 22 august 2005 a fost semnat un nou contract individual de munc? pentru o perioad? de cinci ani. Reclamantul a f?cut distinc?ie ntre personalul cu care MAI a semnat un contract de munc?, cum era cazul s?u, ?i cei angaja?i f?r? contract, ?i anume trupele militare ?i ofi?erii de carabinieri, unde avea loc un concurs pentru serviciul public.

Prin decizia din 16 februarie 2011, Curtea Suprem? de Justi?ie a respins recursul reclamantului ca nentemeiat ?i a men?inut decizia instan?ei inferioare.

n fa?a Cur?ii, reclamantul s-a plns, n temeiul Articolelor 6 ?i 13 din Conven?ie, c? hot?rrea Cur?ii de Apel Chi?in?u din 05 octombrie 2010 ?i decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 16 februarie 2011 nu sunt motivate. El s-a plns c? prin refuzul instan?elor de a acorda compensa?ie pentru pierderea capacit??ii de munc? a fost nc?lcat dreptul s?u la respectarea bunurilor n temeiul Articolului 1 din Protocolul nr 1.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

- A avut reclamantul un proces echitabil la determinarea drepturilor ?i obliga?iilor sale civile, n conformitate cu articolul 6 1 din Conven?ie?

- A avut reclamantul o "posesie" n sensul articolului 1 din Protocolul nr 1? Dac? da, a existat o nc?lcare a dreptului reclamantului la respectarea bunurilor? A fost, eventuala ingerin??, n conformitate cu garan?iile oferite de aceast? dispozi?ie?

***

n cauza Juganaru c. Moldovei, reclamantul Ion Juganaru s-a n?scut n 1981 ?i locuie?te n Chi?in?u.

La 8 august 2011 reclamantul a fost arestat fiind suspectat de anumite abuzuri.

La 11 august 2011 judec?toria Buiucani a dispus arestarea reclamantului pentru o perioad?/P de dou?zeci de zile.

Reclamantul a contestat cu recurs ncheierea din 11 august 2011 la Curtea de Apel Chi?in?u.

La 22 august 2011 Curtea de Apel Chi?in?u a respins recursul reclamantului.

La 26 august 2011 Judec?toria Buiucani a decis s? prelungeasc? arestarea reclamantului pentru o perioad? de dou?zeci de zile. Motivele invocate au fost, n esen??, acelea?i ca ?i n ncheierea din 11 august 2011. Reclamantul a contestat cu recurs ncheierea la Curtea de Apel Chi?in?u.

La 09 septembrie 2011, Curtea de Apel Chi?in?u a respins recursul, invocnd n principal, motivele re?inute n decizia sa din 22 august 2011.

La 16 septembrie 2011 judec?toria Buiucani a dispus arestarea reclamantului pentru o perioad? de dou?zeci de zile. Motivele invocate au fost, n esen??, acelea?i ca ?i n ncheierile anterioare. Reclamantul a naintat recurs.

La 23 septembrie 2011 Curtea de Apel Chi?in?u a dispus schimbarea m?surii preventive, n arest la domiciliu pentru o perioad? de dou?zeci de zile, cu interzicerea oric?rei conversa?ii telefonice sau coresponden?a, etc.

La 5 octombrie 2011, judec?toria Buiucani a decis s? prelungeasc? termenul arestului la domiciliu pentru o perioad? de dou?zeci de zile. Reclamantul a contestat aceast? decizie la Curtea de Apel Chi?in?u, ns? f?r? succes.

La 28 octombrie 2011 judec?toria Buiucani a dispus arestarea reclamantului la domiciliu pentru o perioad? de dou?zeci de zile. Reclamantul a contestat, f?r? succes, aceast? ncheiere.

Potrivit reclamantului, starea lui de s?n?tate sa deteriorat brusc, din cauza deten?iei.

Potrivit unui certificat medical ntocmit la 22 noiembrie 2011, reclamantul a fost diagnosticat, dup? cum urmeaz?:

"Hepatitomegalee (hepatit?), malforma?ie a vezicii biliare, colecistopancreatit? cronic?, proces patologic cronic renal. Prostatit? cronic?."

n fa?a Cur?ii, reclamantul s-a plns c? arestarea sa a fost la nc?lcarea articolului 5 1 din Conven?ie. El a denun?at, de asemenea, n temeiul articolului 5 3 din Conven?ie, motivarea insuficient? a deciziilor de aplicare a arest?rii preventive ?i arest?rii la domiciliu.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

- A fost reclamantul privat de libertate n contradic?ie cu Articolul 5 1 din Conven?ie?

- A existat o nc?lcare a articolului 5 3 din Conven?ie? n special, instan?ele de judecat? au re?inut motive suficiente ?i relevante pentru a justifica privarea de libertate a reclamantului?

n fa?a Cur?ii reclamantul este reprezentat de c?tre A. Barb?neagr?, avocat din Chi?in?u.

Reclamantul a contestat cu recurs ncheierea din 11 august 2011 la Curtea de Apel Chi?in?u.