Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei n februarie 2012

05 03 2012

n luna ianuarie 2012 CtEDO a decis s? comunice Guvernului Moldovei urm?toarele cereri: Copo?ciu c. Moldovei (cererea nr. 41421/07), Munteanu c. Moldovei (cererea nr. 34168/11), Cristea c. Moldovei (cererea nr. 30759/08) ?i Gavrili?a c. Moldovei (cererea nr. 22741/06).

***

n cauza Copo?ciu c. Moldovei, reclamantul Vitalie Copo?ciu, n prezent se afl? n deten?ie ntr-un Penitenciar, n mun. Chi?in?u.

Printr-o decizie definitiv? a Cur?ii Supreme de Justi?ie din 5 iulie 2006, reclamantul a fost condamnat pentru trafic de fiin?e umane cu scopul prelev?rii de organe, fiind stabilit? o pedeaps? de  10 ani nchisoare. La 23 martie 2009, reclamantul a naintat un recurs n anulare, solicitnd reexaminarea cauzei. La 3 iunie 2010 Curtea Suprem? de Justi?ie a declarat recursul inadmisibil.

La o dat? nespecificat? reclamantul a sesizat autorit??ile na?ionale invocnd c? a fost victima unei re?ele interna?ionale specializate n trafic de organe. n particular, n anul 2001 dnsul a vizitat Turcia, unde s-a ntlnit cu cteva persoane care i-au promis un loc de munc?. Aflndu-se n Turcia, reclamantul a fost spitalizat for?at ntr-un spital, unde i s-a extirpat rinichiul stng.

Potrivit unui raport medico-legal din 13 iunie 2007, pe corpul reclamantului a fost constatat? o cicatrice de 16 x 0,4 cm pe peretele antero-lateral stng al abdomenului ?i absen?a rinichiului stng.

Printr-o scrisoare din 16 noiembrie 2007, Procuratura General? a informat reclamantul c? la 18 iunie 2007 pe faptele descrise de acesta a fost pornit? o urm?rire penal?, trei persoane deja au fost puse sub acuza?ie ?i c? ancheta continu? pentru a identifica toate persoanele implicate.

Printr-o scrisoare din 13 iulie 2011, reclamantul a informat Curtea c? urma s? participe la cercetarea judec?toreasc? pe aceast? cauz? penal?, ns? nu a primit documentele relevante despre desf??urarea urm?ririi penalr.

Printr-o scrisoare din 6 august 2008, reclamantul a informat Curtea c? a fost de?inut n Penitenciarul nr. 1 din Taraclia. El a pretins c? mncarea era de proast? calitate ?i c? administra?ia penitenciarului nchidea apa n pofida faptului c? afar? era o temperatur? de 40C, fiec?rui de?inut n celul? i revenea cte un 1 m.p. ?i jum?tate.

Printr-o scrisoare din 9 octombrie 2008, reclamantul a informat Curtea c? a fost transferat n Penitenciarul nr. 3 din Leova. Potrivit unei scrisori din 31 octombrie 2008, reclamantul a informat Curtea c? avea nevoie de o diet? special?, deoarece i lipsea un rinichi. n penitenciar nu s-a alimentat potrivit necesit??ilor ?i ?i-a dezvoltat o gastrit?, iar administra?ia penitenciarului nu i-a furnizat medicamentele necesare.

Printr-o scrisoare din 17 martie 2011, reclamantul a informat Curtea c? este n prezent de?inut n celula nr. 92 a Penitenciarului nr. 13 din Chi?in?u. El a afirmat c? n celul? nu avea mas?, scaune ?i alt? mobil? necesar?, iar lumina era foarte slab? (un bec electric pentru 10 m). n urma unei greve a foamei declarate de reclamant, administra?ia i-a oferit reclamantului doar o mas?. Potrivit reclamantului n celul? era frig, iar temperatura nu se ridica mai sus de 10C. reclamantul a solicitat administra?iei s? i se dea o plapum? ?i lenjerie de pat, dar a primit refuz. Celula era murdar? ?i deteriorat?, nu avea robinet ?i chiuvet?. Reclamantul a mai pretins c? nu a beneficiat de minimul de 2 ore de plimbare. Reclamantul s-a mai plns ?i de alte condi?ii proaste de deten?ie.

n fa?a Cur?ii, reclamantul invocnd art. 1, 3, 5, 8 ?i 13 CEDO a pretins c? este nevinovat ?i c? a fost condamnat pentru o infrac?iune pe care nu a comis-o. F?r? a face trimitere la vreun articol, reclamantul s-a plns c? Curtea Suprem? de Justi?ie a respins recursul s?u n anulare la 3 iunie 2010. El s-a mai plns n substan?? de lipsa unei anchete efective n ceea ce prive?te alega?iile c? a fost victima unui trafic de organe. n final, reclamantul s-a plns n substan?? de condi?iile proaste de deten?ie.  

 Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

  1. Au constituit condi?iile de deten?ie ale reclamantului, contrar art. 3 CEDO, tratamente inumane sau degradante?
  2. Avnd n vedere alega?iile reclamantului c? a fost victima unui trafic de organe ?i avnd n vedere protec?ia procedural? mpotriva tratamentului inuman sau degradant (a se vedea para. 141 din cauza Labita c. Italiei, nr. 26772/95. CEDO 2000-IV), a ndeplinit ancheta din spe?? efectuat? de c?tre autorit??ile na?ionale exigen?ele art. 3 CEDO?

***

n cauza Munteanu c. Moldovei, reclaman?i sunt Rodica Munteanu ?i Cristian Munteanu, mama ?i fiul.

Reclamanta este c?s?torit? cu I.M. Aproximativ 3 ani n urm? dnsul ?i-a pierdut locul de munc? ?i a nceput s? consume abundent b?uturi alcoolice, a devenit violent cu reclaman?ii ?i a vndut careva obiecte din cas? cu scopul de a cump?ra alcool.

n anul 2007, el de cteva ori a b?tut-o pe reclamant?, ca urmare ea fiind nevoit? s? se trateze n spital pentru o perioad? de 3 s?pt?mni. Violen?a, att fizic?, ct ?i verbal? a continuat ?i dup? externarea ei. Al doilea reclamant era b?tut cu regularitate ?i insultat, fiind nevoit s? mearg? frecvent la casele prietenilor s?i pentru a se preg?ti pentru ?coal?, sau pur ?i simplu s? se refugieze de la certurile din cas? ?i s? evite o eventual? violen?? mpotriva sa.

La 18 aprilie 2011 reclamanta a cerut ajutorul poli?iei s? i-a act mpotriva lui I.M., care a asaltat-o. Poli?ia ns? i-a aplicat o amend?, deoarece I.M. s-a plns mai devreme c? ntr-un week-end precum c? dnsa l-a insultat ?i l-a lovit. Reclamanta a explicat c? se afla la ?ar? n week-end. Totu?i, era dificil de imaginat cum a putut ea s? bat? un b?rbat de 120 kg.

La 19 aprilie 2011, dup? ce a fost iar??i b?tut? de c?tre I.M., reclamanta a alertat poli?ie, astfel ofi?erul a avut o discu?ie cu agresorul.

La 21 aprilie 2011 reclamanta a solicitat o ordonan?? de protec?ie. La 3 mai 2011, judec?toria Buiucani a emis o ordonan??, obligndu-l pe I.M. s? p?r?seasc? casa n timp de 90 zile ?i s? nu se apropie de reclaman?i. n aceea?i zi, ordonan?a a fost expediat? poli?iei locale, Direc?iei pentru protec?ia drepturilor copiilor ?i Direc?iei de asisten?? social?.

La 11 mai 2011 ofi?erul de poli?ie responsabil de cauz? a informat reclaman?ii c? I.M. a f?cut cuno?tin?? cu ordonan?a la 6 mai 2011. n aceea?i zi I.M. a p?r?sit casa.

Totu?i, urm?toarea zi, I.M. s-a ntors acas? ?i continua s? locuiasc? acolo. Reclamanta a alertat poli?ia de cteva ori, care au discutat cu I.M., dar nu au f?cut nimic s?-l scoat? din cas?. n acela?i timp, I.M. continua s? fie violent cu reclaman?ii ?i s?-i insulte.

La 20 mai 2011, avocatul reclaman?ilor a solicitat Direc?iei Asisten?? Social? Buiucani s?-l examineze pe I.M. n vederea constat?rii dependen?ei alcoolice.

La 24 mai 2011 reclamanta a fost iar??i insultat? ?i mpins? de I.M., dup? ce a sunat la poli?ie, ofi?erul de poli?ie i-a comunicat reclamantei c? a obosit de aceste probleme de familie refuzndu-i n asisten??.

La 25 mai 2011 reclamanta a fost invitat? la Direc?ia Asisten?? Social? Buiucani, unde asisten?ii sociali i-ar fi spus acesteia s? fie mai blnd? cu I.M. ?i astfel va p?stra familia.

La 26 mai 2011 reclamanta a depus o plngere mpotriva asisten?ilor sociali pentru victimizarea victimei a violen?ei domestice. O alt? plngere a fost depus?, n aceia?i zi, la Ministerul Afacerilor Interne pentru comportamentul inacceptabil al ofi?erului care a refuzat s? o asiste la 24 mai 2011.

I.M. continu? s? locuiasc? n casa familiei ?i s? se comporte agresiv cu reclaman?ii.

n fa?a Cur?ii reclaman?ii se plng n baza art. 3 CEDO c? autorit??ile au tolerat abuzul din partea I.M., evitnd s? execute ordonan??, astfel ncurajnd impunitatea. n continuare ei s-au plns de discriminarea mpotriva femeii din partea autorit??ilor, contrar art. 14 CEDO coroborat cu art. 3 ?i 8 CEDO. n final, ei s-au plns de lipsa oric?rei ac?iuni mpotriva lui I.M. din partea autorit??ilor permi?nd violarea drepturilor sale garantate de Conven?ie, contrar art. 17 CEDO.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

  1. A existat o violare a art. 3 ?i/sau 8 CEDO? n particular, ?i-au nc?lcat autorit??ile na?ionale obliga?iile sale pozitive n sensul acestor prevederi de a proteja reclaman?ii de la violen?a domestic? ?i s?-i pedepseasc? pe cei vinova?i de aceast? violen?? (a se vedea, mutatis mutandis, Opuz c. Turciei, nr. 33401/02, 158-176, CEDO 2009)?
  2. A existat o violare a art. 13 CEDO? n particular, au dispus reclaman?ii de remedii efective n ceea ce prive?te plngerile sale n baza art. 3 ?i/sau 8 CEDO, n lumina inter alia a aparentei imposibilit??i de a executa ordonan?a de protec?ie emis? n acest sens?
  3. Denot? circumstan?ele cauzei un tratament discriminatoriu mpotriva reclamantei avnd n vedere sexul ei, contrar art. 14 CEDO coroborat cu art. 3 ?i/sau 8 CEDO?

n fa?a Cur?ii reclaman?ii sunt reprezenta?i de c?tre D.I. Str?isteanu, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Cristea c. Moldovei, reclamantul Ghenadie Cristea la 5 iulie 2005, fiind suspectat de furt a fost arestat de la domiciliul s?u din B?l?i. El a afirmat c? n noaptea din 6 iulie 2005, el a fost transportat la Chi?in?u ?i c? pe timpul transferului el a fost maltratat de c?tre poli?i?ti. Potrivit acestuia, reclamantul a fost supus relelor tratamente la sediul Comisariatului General de Poli?ie din Chi?in?u.

La o dat? nespecificat?, reclamantul a sesizat procuratura, pretinznd c? a fost maltratat.

Printr-o decizie din 14 ianuarie 2008, procurorul a ncetat urm?rirea penal?. Reclamantul sus?ine c? a contestat ordonan?a, ns? autorit??ile nu au examinat plngerea. Totu?i, n dosar nu exist? indiciu c? reclamantul a contestat ordonan?a.

La o dat? nespecificat?, reclamantul a fost plasat n deten?ie provizorie. La 13 decembrie 2005, judec?toria R?cani a eliberat reclamantul ?i a dispus arestarea sa la domiciliu. Printr-o hot?rre din 23 martie 2006, judec?toria B?l?i a plasat reclamantul n arest preventiv pe motiv c? este suspectat de un alt furt. La 23 august 2007, la solicitarea procurorului Curtea de Apel B?l?i a prelungit cu 90 zile arestul reclamantului, pn? la 5 decembrie 2007.

La o dat? nespecificat?, procurorul a mai depus o cerere de prelungire a arestului reclamantului cu nc? 90 zile.

La 31 ianuarie 2008, Curtea de Apel B?l?i a admis cererea procurorului. Reclamantul nu a contestat diversele decizii de plasarea acestuia n deten?ie provizorie.

La 31 ianuarie 2008, Curtea de Apel B?l?i a condamnat reclamantul la 12 ani de nchisoare. Reclamantul a depus un recurs. La 13 iunie 2008 Curtea suprem? de Justi?ie a declarat recursul reclamantului inadmisibil.

Invocnd art. 3 CEDO reclamantul se plnge c? a fost maltratat de poli?i?ti naintea aret?rii sale la 5 iulie 2005, precum ?i pe durata deten?iei. n baza art. 6 ?i 13 CEDO, el pretinde c? instan?ele i-au refuzat s? examineze plngerea sa mpotriva ordonan?ei de nencepere a urm?ririi penale din 14 ianuarie 2008. F?r? a invoca vreun articol, reclamantul a pretins c? a fost de?inut f?r? vreun mandat legal periodic pe durata deten?iei sale provizorii. Invocnd art. 5 3 CEDO, reclamantul s-a plns de nemotivarea suficient? a deciziilor de plasare a sa n arest preventiv. n baza art. 6 CEDO, reclamantul a pretins c? drepturile sale ca ?i acuzat nu au fost respectate.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarea ntrebare:

- A fost reclamantul privat de libertate n perioada 5 decembrie 2007 ?i 31 ianuarie 2008, contrar art. 5 1 CEDO?

n fa?a Cur?ii reclamantul este reprezentat de c?tre M. Belinschi, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Gavrili?? c. Moldovei, (circumstan?ele cauzei sunt prezente n decizia Gavrili??), Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. Au fost supu?i reclaman?ii, contrar art. 3 CEDO, tratamentelor inumane ?i degradante? Avnd n vedere protec?ia procedural? mpotriva tratamentelor inumane ?i degradante ( a se vedea 131 labita c. Italiei, nr. 26772/95, CEDO 2000-IV), ancheta efectuat? de autorit??ile na?ionale a satisf?cut exigen?ele art. 3 CEDO?

2. Au fost reclaman?ii priva?i de libertate contrar art. 5 1 CEDO? n particular, privarea de libertate a primului reclamant n perioada 8 ?i 9 aprilie 2003, iar a celui de-al doilea reclamant n perioada 28 decembrie 2005 ?i 5 ianuarie 2006, s-a conformat acestei prevederi?

P?r?ile sunt invitate s? prezinte plngerea primului reclamant adresat? procuraturii, precum ?i toate copiile deciziilor pertinente printre cele men?ionate de judec?torul de instruc?ie n decizia sa din 1 august 2006.