Hot?rrea Arseniev c. Moldovei

20 03 2012

La 20 martie 2012 CtEDO a pronun?at hot?rrea Arseniev c. Moldovei (cererile nr. 10614/06 ?i 10620/06).

n aceast? cauz? reclamantul, Igor ARSENIEV, la 9 decembrie 2002 a fost arestat fiind suspectat de omor. De la nceputul anului 2003 dnsul a fost de?inut n Penitenciarul nr. 13 din Chi?in?u, Penitenciarul nr. 3 din Leova ?i Spitalul pentru De?inu?i de la Pruncul.

Reclamantul a sus?inut c? a fost de?inut n perioada de referin?? n aceia?i nchisoare ?i chiar n aceea?i celul? cu T. Ciorap, condi?iile de deten?ie ale c?ruia au constatate de CtEDO ca fiind contrare art. 3 CEDO n cauza Ciorap c. Moldovei (nr. 12066/02, 19 iunie 2007). El a invocat c? condi?iile sale de deten?ie nu erau diferite de cele ale lui T. Ciorap.

Reclamantul a fost acuzat de omor ?i condamnat, la 24 mai 2004, de c?tre Judec?toria Botanica la 20 ani priva?iune de libertate. Aceast? hot?rre a fost men?inut? de Curtea de Apel Chi?in?u la 27 septembrie 2005.

Reclamantul a depus cerere de recurs la Curtea Suprem? de Justi?ie. La 21 octombrie 2005, instan?a a informat reclamantul c? cererea acestuia nu era conform? prevederilor legale, ?i anume ea nu era dactilografiat? ?i nu includea copii pentru fiecare parte n proces, contrar prevederilor art. 429 CPP. Reclamantul a invocat c? a avut la dispozi?ie doar 10 zile pentru a se conforma cu prevederile legale ?i c? nu a putut dactilografia cererea, deoarece n nchisoare nu era ma?in? de scris. El a prezentat Cur?ii Supreme de Justi?ie cinci copii ale cererii sale de recurs scrise de mn?. n plus, n acea perioad?, reclamantul a pretins c? a fost ntr-o grev? de foame ?i, ca rezultat, a pierdut 10 kg.

La 14 decembrie 2005, Curtea Suprem? de Justi?ie a declarat inadmisibil recursul reclamantului, ca nefiind conform cerin?elor cu privire la form? ?i con?inut, deoarece cererea nu era dactilografiat?, dup? cum era prev?zut de art. 429 ?i 430 CPP. La 24 februarie 2006, Parlamentul a modificat art. 429 (1) CPP ?i a exclus cerin?a ca cererea de recurs s? fie dactilografiat?. La 7 aprilie 2006, Curtea de Apel Chi?in?u a respins cererea reclamantului de obligare a autorit??ilor penitenciarului s?-i asigure accesul la ma?in? de tip?rit ?i copiator, notnd modific?rile legale intervenite privind forma cererii de recurs.

Reclamantul a ini?iat o serie de proceduri judiciare civile mpotriva autorit??ilor ?i a unor persoane private, dar instan?ele nu i-au examinat cererile din cauz? c? el nu a achitat taxa de stat.

n fa?a Cur?ii reclamantul s-a plns, n temeiul art. 3 CEDO, c? a fost de?inut ntr-o celul? supraaglomerat?, c? nu a beneficiat de asisten?? medical? suficient?, ?i c? nu a primit alimenta?ie de o cantitate sau calitate, care a subminat sistemul s?u imun. De asemenea, el s-a plns, n temeiul art. 13 CEDO, c? el nu putea, n condi?iile penitenciarului, s? se conformeze cu cerin?ele depunerii cererii de recurs la Curtea Suprem? de Justi?ie, ?i anume n form? dactilografiat? ?i ntr-un num?r de copii egal cu cel al p?r?ilor n proces. Reclamantul a pretins c? refuzul de a examina cererile sale de c?tre instan?ele de judecat? constituie o nc?lcare a drepturilor sale garantate de art. 14 CEDO, deoarece el a fost discriminat pe motive de proprietate ?i na?ionalitate. n final reclamantul a pretins violarea Art. 5, 6, 8, 9, 13, 14 ?i 17 CEDO.

Curtea a constatat n unanimitate violarea art. 3 CEDO, notnd c? p?r?ile au avut pozi?ii diferite n ceea ce prive?te condi?iile de deten?ie. Instan?a a fost de acord cu pozi?ia Guvernului c?, cel pu?in, n anumite aspecte reclamantul nu a demonstrat alega?iile sale, ?i anume insuficien?a asisten?ei medicale pentru diversele sale boli, inclusiv condi?ia mental?.

Curtea a notat c? ncepnd cu 2003 reclamantul a fost de?inut n Penitenciarul nr. 13 din Chi?in?u. De asemenea, ea a notat c? condi?iile de deten?ie n aceast? institu?ie de deten?ie nu sunt conforme standardelor Art. 3 (a se vedea, spre exemplu, Ostrovar,  80-90; Istratii ?i Al?ii v. Moldova, nr. 8721/05, 8705/05 ?i 8742/05, 68-72, 27 March 2007; Modarca v. Moldova, nr. 14437/05, 63-69, 10 mai 2007; Ciorap v. Moldova, nr. 12066/02, 65-71, 19 June 2007; ?i Rotaru v. Moldova, nr. 51216/06, 33-42, 15 februarie 2011)

Reclamantul a fost de?inut n acela?i penitenciar ?i n aceea?i perioad? ca ?i reclaman?ii n cauzele men?ionate. Descrierea condi?iilor de deten?ie prezentat? de reclamant, coincide cu cele constatate n cauzele respective ?i n rapoartele CPT.

Curtea a constatat c? reclamantul a fost de?inut n condi?ii de deten?ie inumane, ?i anume supraaglomerate (?ase persoane ntr-o celul? de 7.9 m.p.), situa?ie suportat? de mai mul?i ani, petrecnd 23 de ore pe zi n asemenea condi?ii.

Curtea a respins ca fiind v?dit nentemeiat cap?tul din cerere privind accesul la instan??, viznd diferite proceduri civile, notnd c? reclamantul nu a prezentat copiile deciziilor relevante, c? nu a respectat procedura indicat?, etc.

De asemenea, Curtea a respins ca fiind v?dit nentemeiat cap?tul din cerere viznd procedurile penale, notnd c? reclamantul nu a respectat ?i alte diverse cerin?e procedurale, nu doar dactilografierea cererii. n ceea ce prive?te deficien?ele manierei n care avocatul angajat ?i-a onorat obliga?iile, ea a reiterat c? avnd n vedere independen?a profesiei avocatului, preg?tirea dosarului este o chestiune n esen?? dintre avocat ?i parte, ?i nu poate, exceptnd circumstan?e speciale, s? angajeze responsabilitatea Statului ?i a concluzionat c? n spe?? acesta nu este responsabil.

n final, Curtea a respins capetele din cerere formulate n temeiul Art. 5, 6, 8, 9, 13, 14 ?i 17 CEDO, constatnd c? nu a existat nici o aparen?? de violare a drepturilor ?i libert??ilor din Conven?ie.

Reclamantul a solicitat EUR 50,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 1000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului 15,000 Euro cu titlu daune morale ?i EUR 100 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii reclamantul a fost reprezentat de c?tre ?. Urtu ?i ?. Burlaca de la  Helsinki Committee for Human Rights din Moldova.