Hot?rrea cu privire la satisfac?ia echitabil? n cauza Str?isteanu ?i al?ii c. Moldovei

24 04 2012

La 24 aprilie 2012, Curtea European? a Drepturilor Omului (Curtea) a pronun?at hot?rrea cu privire la satisfac?ia echitabil? n cauza Str?isteanu ?i al?ii c. Moldovei (cererea nr. 4834/06).

Anterior, la 07 aprilie 2009 (hot?rrea principal?), Curtea a decis c? a existat: a) violarea art. 3 CEDO n privin?a condi?iilor de deten?ie n aceea?i nchisoare ntre februarie ?i septembrie 2006; b) violarea art. 5 3 CEDO, deoarece instan?ele nu au adus motive suficiente pentru arestul reclaman?ilor; c) violarea art. 5 1 CEDO n urma deten?iei ilegale a primului reclamant ntre 18 august ?i 17 noiembrie 2005; d) violarea art. 6 1 CEDO ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO prin admiterea cererilor Procuraturii Generale n interesul statului, f?r? limit? de timp, a fost nc?lcat principiul securit??ii raporturilor juridice; ?i e) violarea art. 13 CEDO combinat cu art. 3 CEDO, n urma lipsei recursurilor efective mpotriva condi?iilor inumane ?i degradante de deten?ie.

Primul reclamant, Gheorghe STRĂISTEANU, a solicitat EUR 68,097.52 cu titlu de prejudiciu material; al doilea reclamant, Natalia STRĂISTEANU, a solicitat EUR 186,680.04 cu titlu de prejudiciu material ?i EUR 100,000 cu titlu de prejudiciu moral; al treilea reclamant, Daniela STRĂISTEANU,  a solicitat EUR 4,431,168 cu titlu de prejudiciu material ?i EUR 80,000 cu titlu de prejudiciu moral; ?i al patrulea reclamant, Codran-Lux SRL, a solicitat MDL 2,969,354 cu titlu de prejudiciu material.

Prin aceast? hot?rre, Curtea European? a obligat Guvernul Republicii Moldova s? pl?teasc? reclaman?ilor:

EUR 2,000 cu titlu de prejudicii materiale celui de al doilea reclamant;

EUR 19,000 cu titlu de prejudicii materiale celui de al treilea reclamant;

EUR 3,000 cu titlu de prejudicii morale celui de al doilea reclamant; ?i

EUR  3,000 cu titlu de prejudicii morale celui de al treilea reclamant. n rest preten?iile reclaman?ilor au fost respinse.