Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea Istratii ?i al?ii c. Moldovei

28 03 2007

La 27 martie 2007 Curtea European? a Drepturilor Omului (CtEDO) a pronun?at hot?rrea sa n cauza Istratii ?i al?ii c. Moldovei (cererile nr. 8721/05, 8705/05 ?i 8742/05).

n aceast? cauz? reclaman?ii, Dl Viorel Istratii, Dl Alexandru Burcovschi ?i Dl Roman Lu?can, au fost re?inu?i la 12 noiembrie 2004, fiind suspecta?i de afaceri frauduloase cu loturi de teren.

n aceea?i zi judec?torul de instruc?ie al Judec?toriei Buiucani a emis un mandat de arest pe numele reclaman?ilor pe un termen de 10 zile, motivnd arestul doar prin faptul c? reclaman?ii erau b?nui?i de comiterea unei infrac?iuni pentru care legea prevedea o sanc?iune de mai mult de 2 ani priva?iune de libertate, puteau s? se ascund? de organul de urm?rire penal? sau de instan?a de judecat? ?i puteau s? mpiedice stabilirea adev?rului. Mandatul de arest a fost prelungit de 4 ori, din acelea?i motive, pn? la eliberarea reclaman?ilor de sub arest la 29 aprilie 2005.

Toate deciziile cu privire la eliberarea ?i prelungirea mandatului de arest au fost contestate de c?tre reclaman?i cu recurs, solicitnd eliberarea de sub arest. Reclaman?ii invocau c? s-au prezentat permanent la cerere la organul de urm?rire penal?, nu au ncercat s? influen?eze ?i s? se ascund? de urm?rirea penal?, nu au fost condamna?i anterior, au familii, copii minori ?i domicilii permanente n mun. Chi?in?u ?i aveau nevoie de ngrijiri medicale speciale. Recursurile la aceste decizii au fost respinse ca nentemeiate, f?r? a se expune asupra acestor argumente. La 29 aprilie 2005 reclaman?ii au fost elibera?i din motivele indicate n recursurile lor anterioare.

ntre 12 noiembrie 2004 ?i 23 februarie 2005 reclaman?ii au fost de?inu?i la Izolatorul de Deten?ie Provizorie al CCCEC. La 18 noiembrie 2004 dl Istratii a suferit de o criz? care a dus la o hemoragie grav?. El a fost transferat la spital abia dup? trei ore, unde a suportat o interven?ie chirurgical?. Pe durata interven?iei chirurgicale reclamantul a fost prins cu c?tu?e de radiatorul din sala de opera?ie, iar ofi?erii CCCEC au fost prezen?i n sala de opera?ie. Dup? opera?ie reclamantul nu se putea mi?ca din cauza durerii ?i riscului de hemoragie. Peste circa patru ore dup? opera?ie reclamantul a fost dus de c?tre ofi?erii CCCEC la spitalul Departamentului Institu?iilor Penitenciare din localitatea Pruncul, transferul durnd circa 2,5 ore. Conform concluziilor medicale, perioada de recuperare dup? astfel de interven?ii chirurgicale este de o lun?.

Camera pentru ntrevederi ntre avocat ?i client din Izolatorul de Deten?ie Provizorie al CCCEC era dotat? cu un perete de sticl? care i separa. n timpul ntlnirilor n aceast? camer? avoca?ii nu puteau transmite sau primi documente de la client. ntre 1 ?i 3 decembrie 2004 Baroul Avoca?ilor a organizat o grev? solicitnd demontarea peretelui de sticl? men?ionat, pe motiv c? ntrevederile nu erau confiden?iale. Greva nu s-a soldat cu succes.

ntre 23 februarie 2005 ?i 29 aprilie 2005 reclaman?ii au fost de?inu?i n nchisoarea nr. 3 din mun. Chi?in?u.

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii s-au plns de violarea art. 3 al Conven?iei (interzicerea torturii) datorit? condi?iilor n care au fost de?inu?i n nchisoarea nr. 3. Dl Istratii mai pretindea c? nu i-a fost acordat? rapid asisten?a medical? necesar? la 18 noiembrie 2004, nc?tu?area pe durata opera?iei ?i transferarea rapid? dup? opera?ie ntr-o alt? institu?ie medical?. Reclaman?ii mai pretindeau violarea art. 5 al Conven?iei (dreptul la libertate) prin privarea de libertate f?r? motive suficiente ?i relevante ?i prin imposibilitatea de a avea ntrevederi cu avocatul n condi?ii de confiden?ialitate.

Curtea European? a constatat, n unanimitate, violarea art. 3 al Conven?iei n privin?a dlui Istratii, n partea neacord?rii asisten?ei medicale adecvate ?i umilin?ei la care a fost supus n timpul opera?iei, deoarece reclamantul a fost dus la spital abia peste trei ore dup? nceperea hemoragiei, n timpul opera?iei a fost nc?tu?at f?r? o necesitate conving?toare, a fost transferat ntr-o alt? institu?ie medical? prea repede, iar transferul dup? opera?ie a durat prea mult. Curtea a mai constatat violarea art. 3 al Conven?iei n privin?a condi?iilor de deten?ie n nchisoarea nr. 3 datorit? supraaglomer?rii celulelor, a calit??ii ?i cantit??ii insuficiente a hr?nii, lipsei paturilor libere, accesului la lumina natural? ?i condi?iilor sanitare insuficiente n celul?.

Curtea a mai constatat violarea art. 5 3 al Conven?iei deoarece instan?ele de judecat? care au autorizat arestul ?i care au examinat legalitatea acestuia nu au invocat motive suficiente ?i relevante pentru eliberarea ?i prelungirea mandatului de arest. Curtea a notat c?, de?i conform legisla?iei na?ionale, arestul poate fi aplicat doar n situa?ii excep?ionale, instan?ele na?ionale nu au ar?tat care au fost aceste circumstan?e excep?ionale, iar eliberarea reclaman?ilor la 29 aprilie 2005 a avut loc pe motivele invocate de ap?rare pe toat? durata procedurii anterioare. Curtea a mai constatat violarea art. 5 4 al Conven?iei deoarece, n lumina comportamentului CCCEC n alte cauze, prezen?a peretelui de sticl? d?dea suficiente temeiuri unui observator independent de a crede c? ntrevederile nu erau confiden?iale (c? convorbirile erau interceptate).

Curtea a acordat cu titlu de daune morale dlui Istratii EUR 6,000, dlui Lu?can EUR 5,000 iar dlui Burcovschi EUR 4,000. Curtea a acordat n total alte EUR 4,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

*  *  *

Reclaman?ii au fost reprezenta?i la CtEDO de c?tre avocatul Alexandru TĂNASE.

Hot?rrile Cur?ii Europene a Drepturilor Omului, n limba englez?, pot fi accesate pe pagina web a Cur?ii (http://www.echr.coe.int/).

Varianta electronic? a comunicatului de pres? poate fi accesat pe pagina web a Organiza?iei Juri?tii pentru drepturile omului (old.lhr.md/press/).