Hot?rrile Sochichiu c. Moldovei, I.G. c. Moldovei ?i Plotnicova c. Moldovei

15 05 2012

La 15 mai 2012 CtEDO a pronun?at hot?rrile Sochichiu c. Moldovei (cererea nr. 28698/09),  I.G. c. Moldovei (cererea nr. 53519/07), Plotnicova c. Moldovei (cererea nr. 38623/05).

***

n cauza Sochichiu c. Moldovei, reclamantul Sergiu Sochichiu la 17 ianuarie 2007 a fost arestat de patru poli?i?ti mbr?ca?i n civil n fa?a gr?dini?ei fiicei sale. Potrivit reclamantului, el era n ma?ina sa cnd patru persoane narmate s-au apropiat de el. Cnd a fost scos din ma?in?, el a fost lovit cu pumnul n cap ?i aruncat cu fa?a n jos r?nindu-se. Unul din poli?i?tii care l-au re?inut i-a condus ma?ina pn? la sectorul de poli?ie. So?ia ?i fiica sa erau martori la re?inerea sa. La sec?ia de poli?ie reclamantului i s-a comunicat c? el este b?nuit de vnzarea ilegal? a unui apartament unei ter?e persoane. Urm?toarea zi automobilul reclamantul a fost ntors familiei sale.

La 20 ianuarie 2007 reclamantul a fost examinat de un medic legist care a concluzionat c? el a avut o contuzie la buza de jos, vn?t?i ?i zgrieturi la falc? ?i la membrele superioare. Potrivit medicului, vn?t?ile au fost cauzate de un obiect contondent.

n ianuarie 2007, reclamantul s-a plns la Procuratur? despre maltratarea sa ?i despre luarea ilegal? a automobilului s?u de c?tre ofi?erul de poli?ie.

n perioada februarie 2007 ?i iunie 2010, procedurile penale au fost nchise de c?tre Procuratur? ?i redeschise ca urmare a hot?rrilor judec?tore?ti de cel pu?in cinci ori. De fiecare dat? motivul pentru ntreruperea procedurii a fost c? poli?ia a aplicat for?a pentru a contracara rezistenta reclamantului ?i c? utilizarea for?ei a fost justificat?. Ultima redeschidere a procedurii a avut loc la 21 iunie 2010, cnd Judec?toria R?cani a dispus-o, pe motiv c?, printre altele, Procuratura nu a reu?it s? o audieze pe so?ia reclamantului care a fost prezent? la re?inere ?i s? examineze video de la re?inere. Urm?rire penal? privind maltratarea reclamantului este nc? pe rol.

n fa?a Cur?ii reclamanta s-a plns, n temeiul art. 3 CEDO, de maltratare de c?tre ofi?erii de poli?ie ?i lipsa unei anchete efective. De asemenea, el s-a plns n sensul art. 8 CEDO ?i art. 1 Protocolul nr.1 CEDO de luarea ilegal? a automobilului s?u de c?tre ofi?erii de poli?ie. n final, el a invocat lipsa unui recurs intern efectiv n sensul art. 13 CEDO n privin?a drepturilor sale garantate de art.3, 8 ?i art.1 Protocolul nr. 1 CEDO.

Curtea a constatat n unanimitate violarea art. 3 CEDO, sub aspect material ?i procedural. Ea a notat c? nu a fost disputat de c?tre p?r?i, c? reclamantul a fost v?t?mat la re?inere de c?tre poli?ie. Unica chestiune disputat? a fost dac? utilizarea for?ei de c?tre poli?ie a fost justificat? n circumstan?ele spe?ei.

Aparent reclamantul nu a fost arestat n cursul unei opera?iuni ntmpl?toare, care ar determina evolu?ii nea?teptate la care poli?ia urma s? reac?ioneze f?r? o preg?tire preventiv? (a se vedea, a contrario, Zelilof v. Greece, no. 17060/03, 48, 24 May 2007). Materialele cauzei au ar?tat clar c? poli?ia a planificat preventiv opera?iunea de re?inere ?i c? au avut timp suficient pentru a evalua posibilele riscuri ?i s? i-a toate m?surile necesare pentru a efectua re?inerea. n aceast? privin??, Curtea a avut cteva observa?ii n ceea ce prive?te maniera n care a fost preg?tit? opera?iunea, pe motiv c? poli?i?tii nu au fost echipa?i cu c?tu?e ?i au fost nevoi?i s? lege minile reclamantului cu propria curea.

n continuare Curtea a notat c? opera?iunea a fost efectuat? de c?tre patru poli?i?ti, care, dup? cum apare din nregistrarea video a re?inerii, au fost aproximativ de a aceea?i n?l?ime ?i constitu?ie ca reclamantul, ?i spre deosebire de reclamant, au fost narma?i. Sarcina poli?i?tilor a fost  de a re?ine un suspect care nu era narmat ?i care nu avea antecedente violente. n contrar, reclamantul avea familie, loc de munc?, loc permanent de trai, nu a fost cunoscut de poli?ie ?i a fost suspectat de o crim? profesional?. n continuare, re?inerea a avut loc lng? o gr?dini?? n timp ce reclamantul ?i al?i p?rin?i de regul? ?i luau copii acas?, astfel eventual n fa?a familiei reclamantului ?i altor persoane, inclusiv copii mici. n aceste circumstan?e, Curtea nu a fost convins? de constat?rile autorit??ilor na?ionale c? reclamantul a prezentat un pericol serios poli?i?tilor, ce ar justifica atare metode brutale din partea lor. Chiar presupunnd c? reac?ia ini?ial? la patru persoane mbr?cate n civil ce doreau s?-l re?in? a constituit o anumit? form? de rezisten??, Curtea a r?mas convins? c? erau disponibile alte metode ?i tehnici mai pu?in v?t?m?toare.

n afar? de for?a brutal? folosit? mpotriva reclamantului, Curtea a notat din nregistrarea video a re?inerii c? conduita ofi?erilor de poli?ie a fost pe departe de a fi ca respectuoas? n raport cu demnitatea reclamantului. n particular, unul din poli?i?ti a pus piciorul pe capul reclamantului ?i a nu a nl?turat piciorul, chiar cnd ?i peria pantalonii. n opinia Cur?ii, atare conduit? este degradant? ?i umilitoare. Curtea de asemenea, a notat batjocorirea reclamantului de pierdere a din?ilor ?i njur?turile unui poli?ist.

De asemenea, Curtea a luat n considera?ie maniera n care instan?ele na?ionale au examinat plngerea reclamantului privind maltratarea sa. n particular, procedurile respective au durat aproape 5 ani; autorit??ile na?ionale au fost dispuse s? cread? versiunea poli?i?tilor; autorit??ile s-au focusat doar n privin?a declara?iilor date de reclamant ?i poli?i?ti; etc.

Curtea a considerat c? nu este necesar de a examina separat violarea art. 13 CEDO.

Reclamantul a solicitat EUR 1,220 cu titlu de prejudiciu material, EUR 110,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 5,557 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului EUR 1,220 cu titlu de prejudiciu material, EUR 15,000  cu titlu prejudiciu moral ?i EUR 3,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii reclamantul a fost reprezentat de c?tre G. Malic ?i I. Oancea avoca?i din Chi?in?u.

***

n cauza I.G. c. Moldovei, reclamanta I.G. la momentul evenimentelor avea 14 ani ?i 8 luni. n seara zilei de 21 august 2004 V.R. a invitat reclamanta ?i nc? una din prietenele sale s?-l acompanieze. V.R. avea 23 ani ?i locuia n apropiere de bunica reclamantei, pe care reclamanta o vizita des. Reclamanta ?i V.R. se cuno?teau de mult timp ?i se ntlneau cu diferite ocazii.

n acea seara reclamanta ?i V.R. au plecat cu ma?ina ntr-un club de noapte a unui sat din apropiere. Acolo, reclamantei ?i lui V.R. i s-au al?turat V.V., V.D. ?i o alt? fat?, A.S. Reclamanta st?tea al?turi de V.R. ?i prietenii s?i. V.R. a cump?rat o sticl? de votc? ?i o ndemna ?i pe reclamant? s? consume alcool. Ini?ial, reclamanta a refuzat s? consume, ns? a cedat presiunilor celor din jur ?i a consumat aproximativ 100 ml de votc?. Potrivit reclamantei, V.R. a tratat-o cu violen?? amenin?nd-o c? nu o va conduce acas? dac? nu va consuma alcool. Dup? ce b?uturile au fost consumate, to?i au p?r?sit localul ?i V.R. i-a condus cu ma?ina pe to?i acas?. Cnd s-au apropriat de casa lui V.D., A.S. ?i V.D. i-au cerut lui V.R. s? i a?tepte, promi?nd c? se vor ntoarce n jum?tate de or?.

V.R. ?i reclamanta au r?mas singuri n automobil. V.R. a parcat ma?ina lng? casa lui V.D. ?i i-a cerut reclamantei s? treac? cu el la bancheta din spate, unde a violat-o. Potrivit reclamantei, V.R. a amenin?at-o cu moartea dac? va spune cuiva ce s-a ntmplat.

A doua zi reclamanta i-a povestit mamei sale c? a fost violat?. Mama reclamantei a plecat la casa lui V.R., dnsul a recunoscut c? a ntre?inut rela?ii sexuale cu reclamanta ?i a promis c? se va c?s?tori cu ea imediat ce va absolvi ?coala. Mama reclamantei a depus o plngere la Comisariatul de poli?ie al raionului Sngerei. La 26 august 2004, procuratura Sngerei a  intentat un dosar penal privind violarea unei minore.

Cauza a fost repartizat? procurorului V.C. el a ordonat numirea unei expertize medico-legale. Expertiza a fost efectuat? n aceea?i zi ?i a concluzionat c? a existat o ruptur? a himenului, cauzat? de n circumstan?ele descrise de un obiect drept, concodent, posibil de un penis erect.

La 1 septembrie 2004, n rezultatul plngerii depuse de mama reclamantei, precum ?i de constat?rile expertizei medico-legale, V.R. i s-a nainta acuzarea de violarea unei minore. La 14 septembrie a fost efectuat? o expertiz? repetat?, care a dat acelea?i concluzii.

n cadrul urm?ririi penale au fost efectuate un ?ir de ac?iuni de urm?rire penal?, inclusiv interogarea martorilor confruntarea p?r?ilor ?.a.

La 1 decembrie 2004 un alt procuror C.C. a ncetat urm?rirea penal? mpotriva lui V.R. pe motivul lipsei componen?ei de infrac?iune.

La 19 ianuarie 2005 A.B. a anulat decizia din 1 decembrie 2004 ca ilegal?. La 25 ianuarie 2005 V.R. a fost iar??i pus sub acuzare. Urm?rirea penal? a fost finisat? la 31 ianuarie 2005.

V.R. a fost condamnat la 3 ani de nchisoare cu suspendare.

Reclamanta ?i procurorul au atacat sentin?a. V.R. nu a depus apel. La 11 aprilie 2007 Curtea de Apel B?l?i a respins apelurile. Instan?a a explicat c? victima unei infrac?iuni poate depune apel doar dac? urm?rirea penal? a fost pornit? n baza plngerii ei prealabile. Avnd n vedere faptul c? infrac?iunea de viol nu era una din infrac?iunile care putea fi urm?rit? penal n baza plngerii victimei, reclamanta nu era inclus? n categoria persoanelor care au dreptul s? depun? apel.

Curtea de Apel B?l?i de asemenea a anulat sentin?a de condamnare ?i a dispus ncetarea urm?ririi penale mpotriva lui V.R.

Deoarece reclamanta nu avea dreptul s? atace solu?ia primei instan?e, avocatul acesteia a scris o plngere Procuraturii Generale solicitnd ca ultima s? depun? recurs la Curtea Suprem? de Justi?ie. Procuratura nu a depus recurs.

n fa?a Cur?ii reclamanta s-a plns, n temeiul art. 3, 8, 13 ?i 14  CEDO, c? autorit??ile na?ionale nu au investigat eficient pretinsul viol, ceea ce a constituit violarea obliga?iilor pozitive a statului de a proteja integritatea fizic? ?i via?a privat? ?i de a acorda remedii eficiente n acest sens.

Curtea a constatat n unanimitate violarea art. 3 CEDO, sub aspect procedural. Curtea a notat c? dup? finalizarea procedurilor judec?tore?ti, decizia procurorului C.C. din 01 decembrie 2004 de eliberare a lui V.R. de acuza?iile mpotriva acestuia a constituit ultima considerare a cauzei privind pretinsul viol a reclamantei. Curtea a notat c? aceast? decizie a fost adoptat? f?r? realizarea a careva m?suri de investiga?ie importante. n particular, din moment ce sarcina principal? n spe?? a fost de a determina dac? raportul sexual a fost consensual, era imperativ de a crea o opinie privind credibilitatea fiec?rei p?r?i. Aceasta s-ar putea realiza prin intervievarea cuno?tin?elor reclamantei ?i a lui V.R., cum ar fi prietenii, vecinii, profesorii ?i alte persoane care ar putea arunca lumina asupra veridicit??ii declara?iilor respective. Totu?i, nimic din aceasta nu a fost realizat pn? la adoptarea deciziei din 01 decembrie 2004.  Curtea n continuare a notat c? autorit??ile ar fi putut solicita opinia unui psiholog specializat.

Curtea a acordat o aten?ie deosebit? faptului c? de fapt nsu?i procurorii implica?i n dosar au recunoscut c? ancheta nu a fost finalizat? la 01 decembrie 2004. n particular, la 26 noiembrie 2004 procurorul V.C. considera c? ancheta nu este finalizat?, or el inten?iona s? audieze c?iva martori, ?i astfel a cerut prelungirea termenului cu o lun?. Demersul respectiv a fost acceptat de superiorul lui V.C. totu?i, doar dup? cteva zile, la 01 decembrie 2004, pe motive care sunt mai bine cunoscute de c?tre Procuratura raionului Sngerei, un alt procuror C.C., a emis o ordonan?? de exonerare a lui V.C. de acuza?ie de viol, f?r? a audia al?i martori sau s? ntreprind? alte ac?iuni de anchet?. Totu?i, aparent nici C.C. nu a considerat c? ancheta urmeaz? a fi finalizat?, deoarece el a dispus continuarea acesteia chiar n textul deciziei din 01 decembrie 2004.

Curtea a constatat, f?r? a se expune n privin?a vinov??iei lui V.R., c? investigarea cauzei reclamantei a frustrat cerin?ele inerente obliga?iilor pozitive a statului de a investiga ?i pedepsi eficient toate formele violului ?i abuzului sexual.

Curtea a considerat c? nu este necesar de a examina separat violarea art. 8, 13 ?i 14 CEDO.

Reclamanta a solicitat EUR 30,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 19,200 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului 10,000 Euro cu titlu prejudiciu moral ?i EUR 2,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii reclamantul a fost reprezentat de c?tre A. Postica ?i D. Straisteanu avoca?i din Chi?in?u.

***

n cauza Plotnicova c. Moldovei, reclamanta Lidia Plotnicova, n anii ’90 era cunoscut? n cercul de business din Moldova, iar n anul 1999 a fost desemnat? Omul de afaceri al anului.

n perioada 1999-2001 reclamanta a mprumutat de la 4 persoane o sum? total? de 894,955 lei comunicnd creditorilor s?i c? va folosi ace?ti bani pentru a importa produse cosmetice de la un produc?tor francez ?i va vinde aceste produse ntr-un magazin din Chi?in?u. Totu?i i-a nu a ntors banii creditorilor la timp.

Urmare a plngerii creditorilor, la 11 noiembrie 2002 a fost pornit? urm?rirea penal? mpotriva reclamantei. Ea a fost acuzat? c? a ob?inut banii ntr-un mod fraudulos, f?r? a avea inten?ia de a-i ntoarce. Potrivit reclamantei o persoan? cu influen?e a dorit s? ob?in? contractul cu produc?torul francez ?i amenin?at-o cu nchisoarea dac? nu va ceda afacerea.

La 3 februarie 2003 reclamanta a fost dat? n c?utare ?i la 4 februarie 2003 instan?a de judecat? a eliberat un mandat de arest pe numele reclamantei. Nici reclamanta, nici reprezentantul s?u nu au fost prezen?i.

Potrivit reclamantei, la 13 martie 2003 ea a fost arestat? ?i plasat? la oficiul de poli?ie din Chi?in?u, unde s-a aflat toat? ziua, f?r? s? fie fixat? re?inerea sa. Deoarece ea avea probleme cu s?n?tatea, a fost chemat? o ambulan?? ?i transportat? la spital. Ea s-a aflat n spital 7 zile fiind supravegheat? de poli?i?ti. La 20 martie 2003 reclamanta a fost externat? ?i plasat? n arest la sectorul de poli?ie din Chi?in?u. Ea se sim?ea prost ?i iar??i a fost chemat? o ambulan??. La 11 aprilie 2003 fiica reclamantei a depus o plngere la procuratur? invocnd refuzul de a fi transferat? reclamanta la spital. Reclamanta a fost transferat? la 28 mai 2003 n Penitenciarul nr. 13.

La 2 aprilie 2003 anchetatorul a expediat o comisie rogatorie autorit??ilor franceze solicitnd s? fie verificat dac? reclamanta avea careva contacte cu o companie de produse cosmetice ?i dac? ea este reprezentantul acestei n Moldova, de asemenea dac? a procurat produse cosmetice de la vreo companie pentru a le importa n Moldova.

La 26 iulie 2004 reclamanta a solicitat ca dou? volume de materiale din Fran?a s? fie anexate la dosar. Procurorul a acceptat solicitarea cu condi?ia ca acestea s? fie traduse. Reclamanta a mai prezentat recipise ale creditorilor care atestau c? ea a ntors careva sume de bani pn? a fi pornit? urm?rirea penal?.

La 27 iulie 2005 reclamanta a fost condamnat? la 10 ani de nchisoare. Instan?a nu a men?ionat nimic despre rezultatelor comisii rogatorii, dar s-a bazat pe rezultatele Ministerului Afacerilor Interne, potrivit c?rora reclamanta nu a fost reprezentantul unei companii franceze n Republica Moldova.

n apelul s?u reclamanta a invocat c? nu au fost  prezentate materialele traduse ob?inute de la autorit??ile franceze, ad?ugnd c? instan?a inferioar? nu a avut posibilitatea s? le examineze deoarece nu au fost traduse. Ea s-a mai referit la recipisele creditorilor prin care se atesta c? anumite sume de bani au fost ntoarse, precum ?i la alte fapte importante care nu au fost luate n considerare de c?tre instan?a inferioar?.

De asemenea reclamanta s-a plns c? a fost plasat? n deten?ie cu nc? 7 persoane ntr-o celul? de 10 m.p., care era neventilat?, ntunecat? ?i n care lipseau obiecte elementare necesare. Ea a mai notat c? a fost subiectul unor rele-tratamente, urmare a c?rora ea a fost internat? n spital cu mna fracturat?.

Curtea de Apel Chi?in?u a men?inut sentin?a de condamnare motivnd c? toate probele la care a f?cut referire reclamanta a fost examinate de prima instan??.

La 28 martie 2006 Curtea Suprem? de Justi?ie a men?inut solu?iile instan?elor inferioare.

La 26 martie 2009 reclamanta a fost eliberat? din nchisoare.

n fa?a Cur?ii reclamanta s-a plns, n temeiul art. 3, 5, 6 2, 6   3, 8  CEDO, c? a fost de?inut? n condi?ii inumane, de omisiunea de a traduce documentele cheie, deten?ie ilegal?, nc?lcarea prezump?iei nevinov??iei, refuzul de a avea ntrevederi cu rudele sale, obligarea de a pl?ti datoriile, etc.

Curtea a constatat n unanimitate violarea art. 3 CEDO, pe motiv c? reclamanta a fost de?inut? n condi?iile incompatibile acestui articol. Curtea a notat c? reclamanta a prezentat o descriere detaliat? a condi?iilor de deten?ie, inclusiv supraaglomerarea celulelor ?i calitatea proast? a alimenta?iei. Curtea a observat c? n toate celulele spa?iul personal pentru fiecare de?inut nu dep??ea 2,5 m.p. Ea a notat c? reclamanta a petrecut mai mult de opt luni n aceste condi?ii.

De asemenea, Curtea a constatat n unanimitate violarea art. 6 3 CEDO. n primul rnd, ea a notat c? printr-o scrisoare a cerut Guvernului s? prezinte vreo decizie a primei instan?e sau instan?ei de apel prin care s-a acceptat sau refuzat audierea martorului O.G. Aceast? decizie nu a fost prezentat?, de?i reclamantul s-a plns expres c? anchetatorul ?i instan?a de fond au refuzat citarea lui O.G., care n opinia acestuia putea confirma c? nu s-a ascuns de la creditori ?i c? a ntors datoria unui din ei. Curtea a reiterat c? este n primul rnd sarcina s? evalueze pertinen?a ?i admisibilitatea declara?iilor martorilor. Totu?i lipsa vreunei decizii ca r?spuns a demersului reclamantului ridic? o chestiune serioas? n sine n temeiul art. 6 CEDO, din moment ce reclamantul este deprivat un posibil mijloc important de ap?rare (a se vedea, for spre exemplu, Vidal v. Belgium, 22 April 1992, 34, Series A no. 235‑B).

Curtea de asemenea luat not? de argumentul Guvernului c? documentele ob?inute din Fran?a ca r?spuns la comisia rogatorie nu au fost incluse n dosar deoarece acuzarea le-a considerat ca irelevante. Totu?i, ea a reamintit c? este o cerin?a a echit??ii ca acuzarea s? prezinte ap?r?rii toate probele material n favoarea sau n defavoarea acuz?rii (a se vedea Edwards v. the United Kingdom, 16 December 1992, 36, Series A no. 247‑B).

ntr-adev?r, este la latitudinea reclamantului ?i avocatului s?u s? decid? dac? vor folosi materialele respective n ap?rare, pe cnd concluzia final? n privin?a importan?ei probei pentru finalitatea cauzei i revine instan?elor judec?tore?ti. Respectiv, omisiunea acuz?rii de a prezenta ap?r?rii ?i instan?elor judec?tore?ti materialele traduse din Fran?a – absen?a deciziei motivate s? re?in? aceast? informa?ie de la ap?rare – este prin sine incompatibil cu cerin?ele echit??ii.

Curtea a respins c? v?dit nentemeiate restul capetelor din cererea reclamantului, n temeiul Art. 35 3 (a) ?i 4 din Conven?ie.

Reclamanta a solicitat USD 600,000 ?i 54,500 EUR 30,000 cu titlu de prejudiciu material ?i EUR 1,000,000 cu titlu de prejudiciu moral.

Curtea a acordat reclamantului 4,500 Euro cu titlu prejudiciu moral ?i EUR 100 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii reclamantul a fost reprezentat de c?tre R. Tocan avocat din Chi?in?u.