Hot?rārea Fusu Arcadie ?i al?ii c. Moldovei

17 07 2012

La 17 iulie 2012 CtEDO a pronun?at hot?rārea Fusu Arcadie ?i al?ii c. Moldovei (cererea nr.22218/06).

***

Īn aceast? cauz? reclaman?ii, Arcadie Fusu, Petru Botezat, Tatiana Rusu, Svetlana Covalciuc,  Galina Bujor, Vera Bo?oc,  Vladimir Å¢urcanu ?i Iacob Ciobanu, īn anul 2004 au solicitat Consiliului raional Flore?ti eliberarea unei confirm?ri despre existen?a comunit??ii religioase Biserica Cre?tin ortodox?, subordonat? Mitropoliei Basarabiei.

La o dat? nespecificat?, Consiliul raional a respins cererea, motivānd c? o alt? comunitate religioas? a Bisericii subordonate Mitropoliei Basarabiei, deja a fost īnregistrat? īn Flore?ti īn anul 1999. Mai mult, exista un litigiu dintre dou? comunit??i religioase privind determinarea care dintre ele are dreptul de a poseda anumite propriet??i biserice?ti.

Reclaman?ii au īnaintat o ac?iune īn instan?a de judecat? solicitānd obligarea Consiliului raional s? elibereze actul relevant necesar pentru īnregistrarea oficial? a bisericii reclaman?ilor ca ?i persoan? juridic?.

La 24 decembrie 2004 judec?toria B?l?i a respins cererea reclaman?ilor ca nefondat?.

La 30 martie 2005 Curtea Suprem? a casat hot?rārea ?i a pronun?at o hot?rāre īn favoarea reclaman?ilor. Instan?a a obligat Consiliul raional s? elibereze confirmarea respectiv?. Īn motivarea deciziei sale instan?a s-a bazat expres pe art. 9 ?i 11 al Conven?iei.

La 20 mai 2005 reclaman?ii au solicitat Departamentului de Executare al Ministerului Justi?iei s? īntreprind? ac?iuni īn vederea execut?rii deciziei definitive.

La 25 noiembrie 2005, reclaman?ii au īnaintat titlul de executare Oficiului de Executare Flore?ti.

La 1 decembrie 2005 Oficiul de executare au invitat Consiliul raional Flore?ti s? se conformeze deciziei definitive. La 23 decembrie 2005 Consiliul raional a r?spuns c? nu este oportun s? execute decizia la acel moment, avānd īn vedere procedurile pendinte īn fa?a instan?elor judec?tore?ti. Executarea a fost amānat? pān? la pronun?area unei solu?ii īn ceea ce prive?te propriet??ile bisericii.

La 17 februarie 2006 executorul judec?toresc a solicitat instan?ei de judecat? explicarea modului de executare a deciziei. Pān? īn aprilie 2006 instan?a nu a examinat cererea.

La 17 martie 2006 Oficiul de Executare Flore?ti a solicitat repetat Consiliului raional Flore?ti executarea deciziei. Avānd īn vedere c? Consiliul din nou a refuzat s? se conforme, executorul judec?toresc a solicitat instan?ei de judecat? s? penalizeze membrii consiliului. Nu este cunoscut dac? ace?tia au fost sanc?iona?i.

Au fost īnaintate numeroase plāngeri procuraturii, dar care au r?mas f?r? r?spuns.

Īn anul 2006 unul dintre reclaman?i (Petru Botezat) a ini?iat o ac?iune civil? īmpotriva Serviciului Culte, solicitānd īnregistrarea comunit??ii religioase pe care el o reprezenta. La 20 aprilie 2006 Curtea de Apel Chi?in?u a respins plāngerea ca nefondat?. Instan?a a re?inut c? Dl. Botezat a solicitat īnregistrarea comunit??ii religioase cu aceea?i denumire ?i sediu, care deja este īnregistrat? de c?tre autorit??i, ceea ce contravenea legii. Mai mult, instan?a a notat lipsa actelor prezentate de c?tre Dl. Botezat, prin care Consiliul raional confirm? existen?a comunit??ii religioase relevante.

La 11 mai 2007 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu privire la culte, care eliminat, inter alia, cerin?a de confirmare de c?tre autorit??ile locale a existen?ei comunit??ii religioase pentru a fi prezentat? īnregistr?rii la autorit??ile de stat. Legea a intrat īn vigoare la 17 august 2007.

La 5 septembrie 2007 oficiul de executare a restituit titlul executoriu reclaman?ilor, notānd c? īn lumina amendamentelor legislative, executarea nu mai este necesar?. Reclaman?ii nu au atacat aceast? decizie īn instan?ele na?ionale.

Īn fa?a Cur?ii reclaman?ii s-a plāns de īnc?lcarea drepturilor garantate de Articolul 6 § 1, 9 ?i 11 din Conven?ie īn rezultatul omisiunii de a elibera documentul necesar pentru īnregistrarea comunit??ii religioase. Ei au invocat, printre altele, c? ingerin?a īn drepturile sale nu a fost prev?zut? de lege deoarece contravenea hot?rārilor judec?tore?ti, prin care s-a dispus eliberarea documentelor respective.

Curtea constatat īn unanimitatea violarea Articolului 9 din Conven?ie, considerānd c? refuzul autorit??ilor de a elibera documentul respectiv reclaman?ilor a constituit o ingerin?? īn drepturile reclaman?ilor la libertatea con?tiin?ei. Īn continuare Curtea a notat c? Curtea Suprem? de Justi?ie, aplicānd direct Articolele 9 ?i 11 din Conven?ie, a admis preten?iile reclaman?ilor ?i a obligat autoritatea local? s? elibereze documentele respective, care erau necesare, pān? la 17 august 2007, pentru īnregistrarea comunit??ii. Totu?i, hot?rārea definitiv? din 30 martie 2005 nu a fost executat?.

Īn consecin??, Curtea a considerat c? refuzul de a elibera documentele solicitate pentru īnregistrarea comunit??ii reclaman?ilor nu a avut o baz? legal?. Astfel, ingerin?a īn drepturile reclaman?ilor la libertatea con?tiin?ei nu a fost prev?zut? de lege (a se vedea Biserica Adev?rat Ortodox? din Moldova ?i Al?ii v. Moldova, nr. 952/03, §§ 35-38, 27 februarie 2007).

Urmare a constat?rii respective, Curtea a considerat c? nu este necesar de a examina dac? ingerin?a era necesar? īntr-o societate democratic?, īn sensul Articolului 9 § 2 din Conven?ie ?i pretinsa īnc?lcare a drepturilor garantate de Articolele 6 § 1 ?i 11 din Conven?ie.

Īn fa?a Cur?ii, reclaman?ii au solicitat īntoarcerea cl?dirii bisericii cu titlu de prejudiciu material, 2,000 EUR cu titlu de prejudiciu moral, fiecare, ?i EUR 880 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului EUR 5,000 cu titlu de prejudiciu moral, tuturor reclaman?ilor ?i EUR 880 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Īn fa?a Cur?ii reclamantul a fost reprezentat de c?tre V. Zama, membrul A.O. „Juri?tii pentru Drepturile Omului”.