Hot?rrea Sholokhov c. Armeniei ?i Moldovei

31 07 2012

La 31 iulie 2012 CtEDO a pronun?at hot?rrea Sholokhov c. Armeniei ?i Moldovei (cererea nr. 40358/05).

n aceast? cauz? reclamantul este Valentin Sholokhov n?scut n 1945, Chi?in?u.

n mai 1971 reclamantul a suferit un accident de munc? la o fabric? din Erevan, Armenia.  Administra?ia fabricii a recunoscut vinov??ia sa ?i a dispus plata lunar? a unei indemniza?ii n beneficiul reclamantului.

La o dat? necunoscut? reclamantul a ini?iat proceduri judiciare n Republica Moldova mpotriva fabricii respective.

Prin hot?rrea Cur?ii Supreme din 16 ianuarie 1974 s-a dipus ncasarea sumei globale de 882 ruble ?i 40 ruble lunar pentru perioada octombrie 1973 din august 1975.

La o dat? necunoscut? n 1980 reclamantul a ini?iat proceduri judiciare n Armenia mpotriva fabricii solicitnd costurile medicale suplimentare ?i alimentare suplimentar?.

Prin hot?rrea din 15 ianuarie 1998 s-a dispus ncasarea sumei de 5,430 ruble pentru perioada 1971 – 1986, a sumei de 400 ruble pentru perioada 1986 – 1987 ?i a sumei de 4,655 ruble pentru alimentare suplimentar? pentru perioada 1971 – 1987. De asemenea, s-a hot?rt plata lunar? a sumei de 119.63 ruble.

Aparent, ncepnd cu 1 ianuarie 1992, fabrica a stopat plata reclamantului a sumelor cuvenite.

La 14 iunie 1995 fabrica respectiv? a fost reorganizat?; noua persoan? juridic?, ?i anume the “Urartu Production Unit Meat Factory of Yerevan Open Joint-Stock Company (Urartu OJSC), devenind succesorul de drept a fabricii.

La 14 ianuarie 1997 o instan?? din Erevan a declarat insolvabilitatea Urartu OJSC, iar la 28 aprilie 1997 aceast? persoan? juridic? a fost vndut?. Ulterior Urartu OJSC a adoptat un nou statut, potrivit c?ruia aceasta nu se considera succesor a vreunei companii ?i nu era responsabil? pentru datorii anterioare.

Reclamantul a adresat numeroase plngeri ?i solicit?ri autorit??ilor din Republica Moldova ?i Armenia n vederea execut?rii hot?rrilor judec?tore?ti definitive, ns? f?r? rezultat.

La o dat? necunoscut? reclamantul a ini?iat proceduri judiciare n Republica Moldova, mpotriva Urartu OJSC, solicitnd ncasarea prejudiciilor, cum ar fi cheltuielile medicale, etc.

La 27 martie 2003 judec?toria Ciocana a recunoscut c? Urartu OJSC este succesorul fabricii respective ?i a admis par?ial cerin?ele reclamantului, dispunnd ncasarea sumei de 17,884 dolari SUA.

La 22 octombrie 2003 Curtea de Apel Chi?in?u a respins apelurile declarate de reclamant ?i de directorul Urartu OJSC.

Ulterior reclamantul a solicitat, prin intermediul Ministerului Justi?iei Republicii Moldova, recunoa?terea ?i executarea hot?rrii din 2003 pe teritoriul Armeniei.

La 04 martie 2004 o instan?? judec?toreasc? din Erevan a admis cererea reclamantului privind recunoa?terea hot?rrii din 2003 ?i a dispus executarea acesteia.

La 23 aprilie 2004 Curtea de Apel a Armeniei a respins cererea reclamantului.

La 17 septembrie 2004 Curtea de Casa?ie a respins cererea de recurs naintat? de reclamant.

n fa?a Cur?ii, invocnd art. 6 1 CEDO ?i art. 1 Protocolul Adi?ional, reclamantul s-a plns de omisiunea autorit??ilor din Armenia ?i Republica Moldova de a executa hot?rrea din 1988, ?i de omisiunea autorit??ilor din Armenia de a executa hot?rrea din 2003.

Curtea a decis incompatibilitatea rationae personae a plngerii reclamantului mpotriva Republicii Moldova, n sensul Articolului 35 3 din Conven?ie, notnd c? faptul c? reclamantul, beneficiarul hot?rrii din 1988, are na?ionalitatea moldoveneasc?, nu este suficient pentru responsabilizarea autorit??ilor moldovene?ti n rezultatul neexecut?rii. Astfel reclamantul a omis s? specifice n ce mod anume ?i n care baz? legal? autorit??ile moldovene?ti erau obligate s? ac?ioneze, ns? au e?uat.

Curtea a constatat, cu cinci voturi la dou?, violarea de c?tre Armenia a art. 6 1 CEDO ?i c? nu este necesar de a examina separat plngerea n temeiul art. 1 Protocolul Adi?ional.

Reclamantul a solicitat EUR 431,590 cu titlu de prejudiciu material ?i EUR 1,000,000 cu titlu de prejudiciu moral.

Curtea a acordat reclamantului EUR 5,000 cu titlu de prejudiciu moral (prejudiciu urmeaz? a fi pl?tit de Armenia).

Judec?torii Gyulumyan, Ziemele, López Guerra ?i Tsotsoria au formulat opinii disidente.