Hot?rrea SFINX-IMPEX S.A. c. Moldovei

25 09 2012

La 25 septembrie 2012 CtEDO a pronun?at hot?rrea SFINX-IMPEX S.A. c. Moldovei (cererea nr. 28439/05).

n aceast? cauz? reclamantul este compania Sfinx‑Impex S.A. cu sediul n Chi?in?u.

La 6 iunie 2002 Judec?toria Economic? de Circumscrip?ie Chi?in?u a decis ncasarea n beneficiul companiei reclamante din contul companiei A. a sumei de 1,014,968.25 lei moldovene?ti (MDL) (78,998.15 euro (EUR) la acel moment). Hot?rrea nu a fost contestat? ?i a devenit definitiv?. Cu toate acestea, ea nu a fost executat?.

La 27 mai 2005 n afara termenului de trei luni prev?zut de lege, societatea N. a depus o cerere de revizuire la hot?rrea din 6 iunie 2002, invocnd c? instan?a de judecat? s-a pronun?at cu privire la drepturile sale, n lipsa acesteia.

Ședin?a de judecat? a fost fixat? pentru data de 28 iunie 2005.

La 27 iunie 2005 reprezentantul companiei reclamante a solicitat amnarea ?edin?ei din 28 iunie 2005.

Instan?a de apel a decis s? examineze cauza n absen?a reprezentantului companiei reclamante, a admis cererea de revizuire a companiei N. ?i a redeschis procedurile judiciare.

 La 12 decembrie 2005, Curtea de Apel Economic? a respins ac?iunea companiei reclamante mpotriva societ??ii A. Aceast? hot?rre a fost men?inut? printr-o decizie definitiv? a Cur?ii Supreme de Justi?ie din 2 martie 2006.

Printr-o scrisoare din  1 noiembrie 2011, compania reclamant? a informat Curtea c? inten?ioneaz? s? utilizeze noul remediu intern disponibil prin Legea nr. 87, n scopul de a ob?ine desp?gubiri pentru neexecutarea hot?rrii din 6 iunie 2002.

n fa?a Cur?ii, compania reclamant? s-a plns c? n urma cas?rii hot?rrii definitive favorabile, prin admiterea cererii de revizuire depuse peste termen, a fost nc?lcat principiul securit??ii raporturilor juridice, constituind violarea art. 6 1 CEDO. De asemenea, compania reclamant? s-a plns de neexecutarea hot?rrii din 06 iunie 2002, constituind violarea art. 6 1, 13 ?i art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 6 1 din CEDO, urmare a anul?rii hot?rrii din 06 iunie 2002, notnd c? cererea de revizuire a fost depus? peste 2,5 ani dup? comunicarea hot?rrii n cauz? ?i c? instan?ele na?ionale nu au examinat chestiunea respect?rii termenului de trei luni de zile pentru naintarea cererii de revizuire. Astfel, n spe??, procedura de revizuire a fost folosit? de instan?ele na?ionale ntr-o manier? incompatibil? cu principiul securit??ii juridice.

n ceea ce prive?te, pretinsa violare a art. 6 1, 13 ?i art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO, prin neexecutarea hot?rrii din 06 iunie 2002, Curtea a decis c?, avnd n vedere inten?ia companiei reclamante a de utiliza noul remediu intern disponibil prin Legea nr. 87, n aceast? parte cererea este prematur? ?i urmeaz? a fi respins? n temeiul art. 35  1 ?i 4 CEDO.

n fa?a Cur?ii, compania reclamant? a solicitat cu titlu de prejudiciu material: EUR 78,998.15, suma adjudecat? prin hot?rrea din 06 iunie 2002 ?i EUR 79,695.17 EUR, dobnda de ntrziere, ?i EUR 2,820 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat companiei reclamante EUR 110,000 cu titlu de prejudiciu material, n rest preten?iile au fost respinse.

n fa?a Cur?ii reclamantul a fost reprezentat de c?tre A. Palii, avocat din B?l?i.