Hot?rrea Timu? ?i Ţaru? c. Moldovei ?i Segheti c. Moldovei

15 10 2013

La 15 octombrie 2013 CtEDO a pronun?at hot?rrea Timu? ?i Ţaru? c. Moldovei ?i hot?rrea Segheti c. Moldovei.

***

n cauza Timu? ?i Ţaru? c. Moldovei, reclaman?i sunt Serghei Timu? ?i Victoria Ţaru?.

La data de 14 martie 2009 fratele reclaman?ilor Alexei Vlasi a fost omort n urma unei ac?iuni operative a poli?iei.

La 14 martie 2009 aproximativ la orele 22.20., trei ofi?eri de poli?ie mbr?ca?i n civil au intrat ntr-un bloc pentru a aresta un suspect. n scar?, dn?ii au ntlnit un grup din 5 persoane, dintre care doi b?rba?i ?i trei femei, care coborau treptele. Nimeni din acele 5 persoane nu era suspectat de poli?ie.

Unul dintre poli?i?ti imediat l-a re?inut pe unul din b?rba?i G. Alexei Valsi ?i una din femei, membr? a grupului, care a v?zut incidentul deoarece se afla cteva trepte mai sus. Doi dintre poli?i?ti s-au luat n goan? dup? Alexei Vlasi ?i l-au prins. Imediat dup? aceasta, unul dintre poli?i?ti l-a mpu?cat pe Alexei Vlasi n cap. Alexei Vlasi a decedat la fa?a locului.

Dup? aceasta a avut loc o investiga?ie unde au fost interoga?i to?i martorii, precum ?i ofi?erii de poli?ie.

Versiunea grupului de persoane care l nso?eau pe Alexei Vlasi a fost c? ofi?erii de poli?ie erau narma?i ?i foarte violen?i. La ntmpinarea grupului, unul din ei a  nceput s? maltrateze pe G., n timp ce al?i doi alergau pe sc?ri pentru a-l prinde pe Alexei Vlasi. Dup? ce l-au prins, ei au nceput s?-l bat?. Se pare c? unul din poli?i?ti se cuno?tea cu Alexei. Dnsul i-a cerut poli?i?tilor s? nu-l bat? deoarece vrea s? fie examinat de un medic legist ?i s? depun? o plngere. Atunci cnd Alexei s-a ntors c?tre unul din poli?i?ti, acesta i-a pus pistolul la cap. Alexei a repetat c? dore?te s? depun? o plngere ?i imediat dup? aceasta a fost mpu?cat. Dup? aceasta poli?istul a nceput s? strige c? nu a dorit s? mpu?te. Una din femei, M., care se afla cea mai aproape  a nceput s? strige De ce ai f?cut asta?. Atunci unul din poli?i?ti i-a ordonat tuturor s? intre n apartamentul unuia din membrii grupului. Ultimul care a intrat a fost G. care a v?zut nainte de a intra cum unul din poli?i?ti l-a njunghiat pe alt poli?ist cu un cu?it n zona coapsei. Cnd grupul de persoane ulterior a v?zut cadavrul lui Alexei, amplasarea acestuia era diferit?. Potrivit acestora, Alexei nu  avea nici o arm? la el ?i nu avea nimic n mn? cnd a fost mpu?cat.

Potrivit poli?i?tilor, cnd Alexei alerga pe sc?ri dn?ii a crezut c? el este unul din suspec?ii dup? care ei au venit. Unul dintre poli?i?ti l-a prins, dar Alexei l-a lovit n fa?? ?i a nceput s? fug? pe sc?ri unde a fost prins de un alt poli?ist. La un moment dat Alexei a scos cu?itul ?i l-a njunghiat pe n zona coapsei. Dup? aceasta a vrut s?-l njunghie la fa??, ns? poli?istul l-a mpu?cat. n declara?ia sa ini?ial?, ofi?erul de poli?ie a spus c? nu a dorit s?-l mpu?te pe Alexei ?i c? regret?. ns?, ulterior ?i-a schimbat depozi?iile ?i a declarat c? se afla n legitim? ap?rare.

Pe parcursul urm?ririi penale Procuratura Chi?in?u a ob?inut cteva rapoarte medico-legale care statuau, inter alia, c? nceputul r?nii pe unde a trecut glontele se afla n partea superioar? stng?  a gtului, iar sfr?itul r?nii se afla n partea dreapt? a frun?ii. Raportul, de asemenea, a constatat semne de violen?? pe fa?a lui Alexei. Un alt raport de expertiz? nu a g?sit amprentele lui Alexei pe cu?itul cu care l-ar fi njunghiat pe unul din poli?i?ti.

La 21 septembrie 2009 Procuratura Chi?in?u a decis s? nceteze urm?rirea penal? pe motiv c? poli?istul care l-a mpu?cat pe Alexei se afla n legitim? ap?rare. Reclaman?ii au contestat ordonan?a la Procuratura General? ?i la judec?torul de instruc?ie.

La 9 octombrie 2009 Procurorul General a casat ordonan?a de nencepere deoarece se baza n exclusivitate pe declara?iile poli?i?tilor. Mai mult nu a fost efectuat? expertiza balistic?.

La 22 octombrie 2009 judec?toria R?cani a respins plngerea reclaman?ilor pe motiv c? cauza a fost solu?ionat? de c?tre Procuratura General?.

ntre timp, reclaman?ii de asemenea au depus o plngere mpotriva celor doi poli?i?ti pe motiv c? au Alexei Vlasi a fost maltratat nainte de a fi omort. ns?, la 30 iunie 2010 Procuratura Chi?in?u a respins cererea ca nefondat?. La 20 octombrie 2010, urmare a plngerii reclaman?ilor, Judec?toria R?cani a casat decizia Procuraturii din 30 iunie 2010 pe motiv c? investiga?ia a fost incomplet?.

La o dat? nespecificat? reclaman?ii au solicitat Procuraturii Generale s? schimbe procurorul ce conduceau urm?rirea penal? din cauza p?rtinirii acesteia. Totu?i, cererea a fost respins? la 8 noiembrie 2010.

La o dat? nespecificat? a fost preg?tit un raport balistic care a statuat c? la momentul producerii mpu?c?turii, victima se afla culcat? ?i nu a putut s? se ridice.

La 15 septembrie 2011 Procuratura Chi?in?u a ncetat urm?rirea penal? mpotriva poli?i?tilor pe motiv c? poli?istul care a tras n Alexei Vlasi se afla n legitim? ap?rare.

Se pare c? reclaman?ii au atacat aceast? ordonan??.

n fa?a Cur?ii reclaman?ii s-au plns n baza art. 2 ?i 3 CEDO despre relele tratamente ?i omorul fratelui s?u de c?tre poli?i?ti. De asemenea, ei s-au plns c? autorit??ile nu au dorit s? se conformeze obliga?iilor sale n baza art. 2 ?i 3 CEDO, n particular de a investiga efectiv plngerile sale. n final, ei s-au plns c? nu au dispus de un remediu efectiv cerut de art. 13 CEDO n ceea ce prive?te viol?rile invocate mai sus.

Curtea a constatat n unanimitate violarea art. 2 CEDO, sub aspect material ?i procedural, notnd c? nu a fost disputat de p?r?i c? Alexei Vlasi a fost mpu?cat n cap la re?inere de un ofi?er de poli?ie. Unica chestiune disputat? a fost dac? folosirea for?ei letale a fost justificat? n circumstane?ele cauzei.

Curtea a notat discrepan?e majore dintre versiunile invocate de Guvern ?i probele din dosar. Potrivit reconstituirii video a scenei mpu?c?turii aceasta a avut loc n partea de sus a sc?rilor ce duceau la etajul cinci. Totu?i, raportul ce descria locul, imediat dup? incident, ?i fotografiile anex? nu con?in careva informa?ii despre urmele de snge, care ar fi indicat c? corpul victimei s-a rostogolit pe sc?ri n jos pn? la por?iunea dintre etajele patru ?i cinci. Curtea a considerat ca v?dit neplauzibil faptul c? corpul victimei, care a fost supus unei mpu?c?turi serioase n cap, putea s? se rostogoleasc? pe sc?ri n jos, f?r? a l?sa vreo urma de snge. De asemenea, potrivit raportului victima a pierdut atta snge nct urmele acestuia au fost g?site mai jos, pe por?iunea dintre etajele trei ?i patru.

n aceea?i reconstituire video, ofi?erul de poli?ie C. a pretins c? la momentul mpu?c?turii Alexei Vlasi st?tea n picioare cu captul drept n fa?a lui pe o treapt? mai jos, ?i c? ?inea pistolul s?u n spatele capului victimei ?intind n sus. Totu?i, glontele cu care a fost mpu?cat? victima a lovit peretele la un punct mult mai jos dect se pretinde c? era pozi?ionat capul victimei. De asemenea, expertiza balistic? a indicat? c? pentru ca glontele s? loveasc? la punctul invocat, victima trebuia s? stea aplecat?. Dac? victima se afla acolo unde a indicat C., atunci glontele nu lovea n perete la locul indicat.

n lumina discrepan?elor esen?iale men?ionate, coroborate cu faptul c? nu s-au g?sit amprentele victimei pe cu?itul cu care ar fi fost atacat C. ?i declara?iilor martorilor, diferite de cele ale poli?i?tilor, erau inconsistente cu probele  din dosar, Curtea a avut rezerve mari privind credibilitatea versiunii evenimentelor invocate de Guvern. Corespunz?tor nu a fost demonstrat c? folosirea for?ei letale mpotriva lui Alexei Vlasi a fost necesar? n circumstan?ele cauzei ?i corespunz?tor este angajat? responsabilitatea statului.

Curtea, de asemenea, a avut n vedere modul n care autorit??ile au examinat cauza. Ea a notat, n primul rnd, faptul c? procedurile na?ionale au fost pendinte pentru mai mult de patru ani. Considernd materialelor examinate, Curtea a concluzionat c? modul n care autorit??ile au evaluat circumstan?ele cauzei pot crea impresia unui observator independent, c? nu a avut loc o ncercare veritabil? de a elucida circumstan?ele cauzei ?i a stabili adev?rul. Procurorii, aparent, au favorizat versiunea poli?i?tilor ntr-o m?sur? nct au fost dispu?i s? admit? discrepan?e esen?iale dintre aceasta ?i probele din dosar. Curtea a concluzionat c? investiga?ia circumstan?elor mor?ii lui Alexei Vlasi nu a fost nici adecvat? ?i nici efectiv?.

Curtea a considerat c? nu este necesar s? examineze separat plngerea privind violarea art. 3 CEDO.

n final Curtea a constatat violarea art. 13 CEDO, n conjuc?ie cu art. CEDO.

Reclaman?ii au solicitat EUR 180,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 6,377 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat fiec?rui reclamant cte EUR 25,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 3,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a cur?ii, reclaman?ii au fost reprezenta?i de c?tre I. Oancea, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Segheti c. Moldovei, reclamantul, Ionel SEGHETI, este cet??ean romn care, la momentul evenimentelor, era consultant n cadrul Ambasadei Romniei la Chi?in?u.

n aprilie 2005, el a fost arestat ?i plasat n deten?ie n penitenciarul nr. 13 din Chi?in?u, iar n octombrie 2006, el a fost transferat la penitenciarul nr. 15 din Chi?in?u, unde este de?inut pn? n prezent.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a invocat violarea art. 3 CEDO, interzicerea torturii, pe motivul condi?iilor de deten?ie inumane, ?i art. 13 CEDO, lipsa unui recurs efectiv n aceast? privin??.

Curtea a constatat n unanimitate violarea art. 3 CEDO, notnd c? o serie de surse, att na?ionale ct ?i interna?ionale au indicat c?, cel pu?in pn? n 2009, condi?iile sanitare n majoritatea penitenciarelor, inclusiv n penitenciarele 13 ?i 15, erau sub standard, de asemenea aparent att calitatea ?i cantitatea alimenta?iei ridicau mari semne de ntrebare.

De asemenea, Curtea a constatat n unanimitate violarea art. 13 CEDO, din cauza lipsei unui recurs efectiv pe marginea plngerilor privind condi?iile de deten?ie.

Reclamantul a solicitat EUR 20,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 11,857 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclaman?ilor suma de EUR 5,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 1,500 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre R. Zadoinov, avocat din Chi?in?u.