Hot?rrea Feodorov c. Moldovei (cererea nr. 42434/06)

29 10 2013

La 29 octombrie 2013 CtEDO a pronun?at hot?rrea Feodorov c. Moldovei (cererea nr. 42434/06).

In cauza Feodorov c. Moldovei , Sergiu Feodorov, s-a n?scut n 1981 ?i a decedat n 2008. Matu?a sa, Elena Sturza ?i-a exprimat dorin?a de a continua examinarea cererii.

La 26 ianuarie 2006, Sergiu Feodorov a fost re?inut de politie n urma unei nc?ier?ri cu alte trei persoane, ?i apoi dus cu for?a la Comisariatul de politie Buiucani. Potrivit reclamantului, la sediul comisariatului el a fost b?tut cu pumnii ?i cu picioarele n cap ?i n alte p?r?i ale corpului de c?tre poli?i?ti.

In aceia?i zi, mpotriva reclamantului a fost intentata o procedura administrativ? pe motivul tulbur?rii ordinii publice, aplicarea violen?ei ?i refuzul de a se subordona ordinului colaboratorului de poli?ie, pentru care a fost pus sub arest.

La 27 ianuarie 2006, judec?toria Buiucani l-a g?sit vinovat pe reclamant de s?vr?irea contraven?iei imputate ?i i-a stabilit sanc?iunea sub form? de arest administrativ pe o perioada de 5 zile, care s-a ncheiat la 1 februarie 2006. Reclamantul a declarat ca n timpul deten?iei sale el a fost maltratat de poli?i?ti.

La 2 februarie 2006, a fost ntocmit un raport de expertiz? medico-legal? care a concluzionat c? reclamantul avea leziuni corporale u?oare.

La 8 februarie 2006, reclamantul a efectuat o radiografie prin care s-a constatat fractura nasului f?r? deplasare.

La 12 mai 2006, reclamantul a naintat o plngere Procurorului General pe motivul maltrat?rii sale n Comisariatul de poli?ie.

La 7 iunie 2006, procurorul A.P. a emis o ordonan?a de nencepere a urm?ririi penale pe motivul ca fapta nu ntrune?te elementele infrac?iunii, n special, ca leziunile corporale descrise n raportul de expertiz? medico-legal? din 2 februarie 2006 au fost cauzate reclamantului pn? la sosirea politiei la locul nc?ier?rii.

La 16 iunie 2006, reprezentantul reclamantului a atacat ordonan?a procurorului. La 6 iulie 2006 judec?torul de instruc?ie al Judec?toriei Buiucani a respins recursul ca nentemeiat.

In urma unui examen medical efectuat de reclamant la cererea avocatului s?u la Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii, i s-a eliberat un certificat care atesta urm?toarea diagnoza:

Consecin?ele tulbur?rii cerebrale organice (traumatisme craniene, accident vascular cerebral). Psihosindrom organic. Hipertensiune arteriala de gradul II (…) Insuficien?a Cardiac? 0. Hepatit? cronic? de etiologie toxic?. Pielonefrita cronica bilaterala. Diateza uric?. Tulburare de stres post-traumatic. Sindrom depresiv.

In scopul acumul?rii tuturor actelor relevante pentru a introduce o cerere la CtEDO, reprezentantul reclamantului a cerut la 6 septembrie 2006 procurorului A.P. s? elibereze o copie a declara?iei reclamantului cu privire la maltratare. Nici o ac?iune nu a fost luat? pe aceasta cerere.

Invocnd violarea art.3 CEDO, reclamantul s-a plns de maltratare n Comisariatul de politie Buiucani ?i lipsa unei anchete efective. De asemenea, el s-a plns de lipsa unui recurs intern efectiv n sensul art. 13 CEDO n privin?a drepturilor sale garantate de art.3 CEDO; precum ?i violarea art. 34 CEDO pe motivul c? refuzul procurorului de a elibera o copie de pe declara?ia cu privire la pretinsa maltratare a adus atingere dreptului s?u de a se adresa f?r? nici o piedic? cu o cerere la Curte.

Curtea a constatat, cu o majoritate de voturi, violarea art. 3 CEDO, sub aspect procedural, observnd c? p?r?ile au pozi?ii diferite referitor la sursa leziunilor cauzate reclamantului. Potrivit reclamantului, leziunile au fost provocate de c?tre trei persoane ?i de poli?ie, pe cnd Guvernul sus?ine c? leziunile au fost cauzate doar n timpul unei alterca?ii, pn? la sosirea poli?iei.

Curtea a stabilit c? a avut loc o alterca?ie violent? n strad?, ?i o parte din leziunile reclamantului au fost cauzate n alterca?ia respectiv?. Ea, de asemenea, a luat act de faptul c? reclamantul a depus o plngere privind alterca?ia mpotriva celor trei persoane. Prin urmare, ea a constatat c? nu este clar, dac? toate leziunile reclamantului au fost cauzate n cadrul alterca?iei din strad?.

Curtea a observat c? reclamantul nu a fost supus unui examen medical, la plasarea acestuia n custodia poli?iei. Ea a notat c?  reclamantul a fost supus unui examen medical la 27 ianuarie 2006, astfel fiind stabilit c? el a avut nasul spart ?i o ran? n urechea dreapt?, etc.

Curtea a men?ionat, de asemenea, c? a doua zi dup? eliberarea sa, ?ase zile dup? primul examen medical, reclamantul a fost consultant un medic legist, n ordine privat?, care a stabilit leziuni suplimentare, ?i anume vn?t?i pe ochi, obraz, etc. Ea a notat c? aceste constat?ri sunt consistente cu pozi?ia reclamantului, care a pretins c? a primit, de asemenea, dup? plasarea n deten?ie, lovituri n cap.

Prin urmare, este de competen?a Cur?ii s? stabileasc? dac? Guvernul a prezentat o explica?ie plauzibil? a sursei v?t?m?rilor. Avnd n vedere lipsa examin?rii medicale la plasarea n custodie, Curtea a considerat c? nu a fost demonstrat c? leziunile reclamantului au fost cauzate n alterca?ia produs? anterior re?inerii. O aten?ie deosebit? a fost acordat? concluziilor din cel de al doilea raport medical, perfectat dup? eliberarea reclamantului. Ea a notat, c? Guvernul nu a explicat sursa noilor leziuni.

Curtea a notat c?, aparent, urm?rirea penal?, nu a ncercat s? identifice poten?ialii martori la alterca?ia din strad?. De asemenea, ea a subliniat lipsa oric?rei explica?ii din partea autorit??ilor cu privire la sursa leziunilor constatate n cea de a doua examinare medical? a reclamantului. Aparent, autorit??ile au acceptat ipoteza poli?i?tilor, f?r? a efectua investiga?ii suplimentare.

n ceea ce prive?te chestiunea, dac? reclamantul a fost supus unui tratament, contrar articolului 3 n timpul deten?iei sale, Curtea n acest sens a remarcat c?, n pofida rapoartelor medicale nominalizate, nu exist? dovezi, n afara oric?rui dubiu, privind sursa leziunilor corporale ale reclamantului. Cu toate acestea, Curtea a subliniat, c? aceast? imposibilitate se datoreaz?, n mare parte, lipsei unei anchete minu?ioase ?i eficace, pe marginea plngerii reclamantului privind maltratarea.

Restul cerin?elor formulate n cerere n fa?a Cur?ii, privind violarea art. 13 CEDO, au fost l?sate f?r? examinare.

Reclamanta a solicitat EUR 20,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 6,375 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantei EUR 5,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 650 cu titlu de costuri ?i cheltuieli, avnd n vedere asisten?a primit? anterior, n acest sens, n m?rime de EUR 850.

n fa?a Cur?ii reclamanta a fost reprezentat de c?tre R. Zadoinov, avocat din Chi?in?u.

Judec?torul Alvina Gyulumyan a formulat o opinie disident?.