CtEDO a pronun?at hot?rrea privind satisfac?ia echitabil? n cauza Agurdino S.R.L.

29 10 2013

La 29 octombrie 2013, Curtea European? a Drepturilor Omului (Curtea) a pronun?at hot?rrea cu privire la satisfac?ia echitabil? n cauza Agurdino S.R.L. c. Moldovei (cererea nr. 7359/06).

Anterior, la 27 septembrie 2011 (hot?rrea principal?), Curtea a decis c? a existat nc?lcarea drepturilor reclaman?ilor prev?zute de art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i de art. 1 Protocolul nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii), pe motivul admiterii unei cereri de revizuire.

Curtea a considerat c? chestiunea privind aplicare a art. 41 nu este gata pentru hot?rre, la acel moment, nu era gata pentru decizie, Curtea a rezervat-o pentru o hot?rre separat?, invitnd Guvernul ?i reclaman?ii s? prezinte, n termen de 3 luni, observa?ii cu privire la satisfac?ia echitabil? sau s? informeze Curtea cu privire la orice acord amiabil ncheiat ntre p?r?i.

Compania reclamant? a cerut EUR 2,390.5 cu titlu de prejudiciu material, EUR 10,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 1,797.5 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat o sum? gloab? de EUR 4,400 cu titlu de prejudiciu ?i EUR 1,700 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.