Hot?rrea n cauza Pietri? S.A. c. Moldovei (cererea nr. 67576/10)

03 12 2013

n cauza Pietri? S.A., reclamantul este o companie nregistrat? n Republica Moldova, cu sediul n Vatra.

La 26 decembrie 2003 Judec?toria Economic? de Circumscrip?ie Chi?in?u a admis ac?iunea companiei reclamante mpotriva companiei T. cu privire la transmiterea n proprietatea reclamantului a unor bunuri. Aceast? hot?rre nu a fost atacat? ?i, prin urmare, a devenit autoritate de lucru judecat. La 12 martie 2004, compania reclamant? a nregistrat proprietatea sa n registrul bunurilor imobile.

La 4 septembrie 2008 compania T. a depus o cerere de revizuire mpotriva hot?rrii din 26 decembrie 2003. Prin hot?rrea din 06 octombrie 2010  a fost admis? cererea de revizuire, cauza fiind remis? pentru reexaminare.

La  19 octombrie 2010, solicitnd aplicarea direct? a articolelor 6 ?i 13 din Conven?ie ?i jurispruden?a Cur?ii, compania reclamant? a contestat hot?rrea din 6 octombrie 2010.

La 18 noiembrie 2010 Curtea de Apel Economic? a admis cererea companiei reclamante ?i a anulat hot?rrea adoptat? la 6 octombrie 2010, instan?a de judecat? nu a solu?ionat chestiunea adjudec?rii compensa?iei pentru  satisfac?ie echitabil? .

La 14 septembrie 2011 compania reclamant? a depus o cerere la Curtea de Apel Economic? pentru rambursarea costurilor ?i cheltuielilor. Aceast? cerere nu a fost examinat? pn? n prezent.

n fa?a Cur?ii, compania reclamant? sa plns de neacordarea compensa?iilor de c?tre instan?ele de judecat? na?ionale pentru nc?lcarea principiului securit??ii raporturilor juridice ?i a dreptului la respectarea bunurilor, pretinznd nc?lcarea articolului 6 1 al Conven?iei ?i a articolului 1 din Protocolul nr 1.

Curtea a constatat n unanimitate violarea art. 6 1 al Conven?iei ?i a articolului 1 din Protocolul nr 1, constatnd c? de?i compania reclamant? a solicitat adjudecarea compensa?iilor, instan?ele na?ionale nu s-au pronun?at n acest sens.

Compania reclamant? a solicitat EUR 2,631 cu titlu de costuri ?i cheltuieli pentru procedurile na?ionale ?i procedurile n fa?a Cur?ii.

Curtea a acordat EUR 2,631 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.