Hot?rārea Ceachir c. Moldovei (cererea nr. 50115/06)

10 12 2013

La data de 10 decembrie 2013 CEDO a f?cut public? hot?rārea Ceachir c. Moldovei.

In cauza Ceachir c. Moldovei, reclamanta, Ceachir Tamara, la 17 octombrie 2000 a fost agresat? fizic la Pia?a Central?, Chi?in?u, de o vānz?toare A.N. La venirea poli?iei, A.N. a refuzat s?-i urmeze, i-a insultat ?i i-a lovit cu pumnii.

In urma incidentului reclamanta a fost spitalizat? īn perioada 17 octombrie - 3 noiembrie cu diagnoza „como?ie cerebral?, contuzie a ?esuturilor moi ale capului".

La 11 decembrie 2000, judec?toria Centru g?sit-o vinovat? pe A.N. de v?t?marea integrit??ii corporale grave (art. 471 Codul cu privire la contraven?iile administrative) ?i i-a aplicat o amend? īn m?rime de 270 lei (echivalentul a 24.5 Euro). La 21 decembrie 2000, reclamanta a atacat decizia instan?ei de fond invocānd ca judec?torul a examinat cauza īn lipsa sa ?i nu s-a pronun?at īn ceea ce prive?te repararea prejudiciului material cauzat.

Prin decizia din 4 ianuarie 2001, Tribunalul Chi?in?u a casat decizia primei instan?e ?i a dispus reexaminarea cauzei.

La 14 decembrie 2001, Judec?toria Centru a respins plāngerea īmpotriva A.N. pe motivul expir?rii termenului de aplicare a sanc?iunii.

Prin decizia Tribunalului Chi?in?u din 14 martie 2003, dup? ce a constatat mai multe omisiuni admise de c?tre instan?a inferioar?, admis recursul reclamantei. Tribunalul a īntors cauza primei instan?e pentru o noua examinare.

La 16 aprilie 2004, Judec?toria Centru a considerat c? ac?iunile A.N. reprezint? elemente ale unei infrac?iuni care aduce atingere ordinii publice (huliganism). Instan?a de judecata a transmis dosarul procuraturii īn vederea īnceperii urm?ririi penale.

La 7 mai 2004, procurorul a ini?iat procedura penal? ?i la 24 iunie 2004, A.N a fost pus? sub acuzare.

Prin sentin?a din 28 decembrie 2005, Judec?toria Centru a condamnat-o pe A.N. pe capetele de acuza?ie re?inute īmpotriva ei. Totodat?, dosarul a fost clasat pe motivul expir?rii termenului de prescrip?ie pentru atragere la r?spundere penal?. Instan?a a constatat c? termenul de prescrip?ie a expirat la 17 octombrie 2005.

In ceea ce prive?te ac?iunea reclamantei īnaintate īmpotriva A.N., instan?a a admis-o īn principiu indicānd ca le revine instan?elor civile s? se pronun?e asupra fondului acesteia.

La 11 mai 2006 Curtea de Apel Chi?in?u a men?inut sentin?a din 28 decembrie 2005.

In fata Cur?ii, reclamanta s-a plāns de clasarea cauzei penale, pe motivul prescrierii, invocānd art. 3 CEDO, de pretinsa violare a art. 6 § 1 CEDO, invocānd tergiversarea procedurilor īmpotriva A.N. de c?tre autorit??ile na?ionale, care au avut ca efect nefinalizarea cauzei. Invocānd art. 5 ?i 17 CEDO, reclamanta a s-a plāns de neatragerea la r?spundere penal? ?i civil? a A.N. De asemenea, reclamanta s-a plāns de absen?a unui recurs intern efectiv īn sensul art. 13 CEDO susceptibil s?-i apere drepturile sale garantate de CEDO. Īn cele din urm?, ea a invocat c? a fost discriminat? contrar art.14 CEDO pe motivul vārstei ?i situa?iei sale materiale.

Curtea a constatat, cu ?ase voturi la unu, violarea art. 3 CEDO, sub aspect procedural.

Īn spe??, Curtea a constatat, īn primul rānd, c? alega?iile reclamantei cu privire la agresiunea fizic? din 17 octombrie 2000 au fost confirmate, printre altele, de concluziile raportului medico-legal din 8 noiembrie 2000 ?i prin deciziile instan?elor interne.

Īn viziunea Cur?ii, leziunile cauzate reclamantei ?i faptul c? agresiunea a avut loc īntr-un loc public determin? aplicarea articolului 3 din Conven?ie.

Curtea a notat, c? investiga?iile pe marginea agresiunii asupra reclamantei au fost ini?iate īn aceea?i zi. Un ofi?er de poli?ie a audiat pe A.N., imediat dup? incident. Ea a remarcat  c? dosarul a fost clasat, la 28 decembrie 2005 pe motivul expir?rii termenului de prescrip?ie pentru atragere la r?spundere penal?. Astfel procedura a durat aproximativ cinci ani ?i dou? luni.

Curtea a constatat c? cazul era unul simplu, incidentul fiind limitat la un singur episod ?i c? existau dovezi clare ?i conving?toare, stabilite la fa?a incipient? a investiga?iei. Autorit??ile na?ionale au avut nevoie de mai mult de 5 ani pentru a investiga cazul. Ea a constat c? ini?ial ac?iunile lui A.N. erau calificate ca contraven?ie administrativ? ?i c? cauza a fost trimis? la rejudecare din cauza mai multor omisiuni admise de c?tre instan?a inferioar?. Aceasta, īn opinia Cur?ii reprezint? o omisiune serioas? din partea statului. De asemenea, Curtea a notat c? audierile precedate de adoptarea hot?rārii din 28 decembrie 2005, au fost amānate din cauza judec?torului, procurorului, etc.

Curtea a reamintit c? īntārzierile din partea autorit??ilor na?ionale de a ajunge la o concluzie īntr-o cauz? penal?, indiferent de complexitatea ei, pericliteaz? inevitabil eficien?a procedurii.

Ea a considerat c?, avānd īn vedere prevederile legisla?iei na?ionale ?i obliga?iile pozitive a statutului, autorit??ile na?ionale trebuiau s? fac? uz de toate mijloacele posibile pentru a finaliza procedurile īmpotriva lui A.N.. Cu toate acestea autorit??ile na?ionale nu au ac?ionat cu diligen?? pentru a finaliza procedurile, īnainte de expirarea termenului de prescrip?ie.

Curtea a considerat c? nu este necesar s? examineze separat restul preten?iilor din cererea reclamantei.

Reclamanta a solicitat EUR 70,000 cu titlu de prejudiciu moral.

Curtea a acordat EUR EUR 8,000 cu titlu de prejudiciu moral.

Īn fa?a Cur?ii reclamanta a fost reprezentat? de c?tre C. T?nase, avocat din Chi?in?u.

Judec?torul  Alvina Gyulumyan a formulat o opinie disident?, considerānd c? nu a avut loc violarea art. 3 CEDO.