Hot?rrea Buhaniuc c. Moldovei

28 01 2014

 La data de 28 ianuarie 2014 Curtea a pronun?at hot?rrea Buhaniuc c. Moldovei (cererea nr. 56074/10).

n cauza Buhaniuc c. Moldovei, reclamantul Sergiu Buhaniuc s-a n?scut n 1990 ?i locuie?te n Chi?in?u.

La 5 aprilie 2009 au avut loc alegeri parlamentare n Republica Moldova. La 6 ?i 7 aprilie 2009 au avut loc proteste mpotriva rezultatelor alegerilor, fiind arestate cteva sute de persoane.

n seara de 07 aprilie 2009 reclamantul a fost arestat ?i sanc?ionat cu 10 zile de arest administrativ.

Reclamantul pretinde c? a fost maltratat de c?tre mai multe persoane n civil la re?inere, n cadrul Comisariatului de Poli?ie Buiucani ?i ulterior n cadrul Comisariatului General de Poli?ie. n particular, el a fost b?tut de grupuri de 5 - 12 persoane n uniform? ?i civil; trecut prin coridorul mor?ii la CGP, (ai multe persoane aplicau lovituri din toate p?r?ile peste tot corpul, n timp ce era escortat prin coridoare, sau de la ma?ina poli?iei pn? la intrare n comisariat sau penitenciar; lovituri simultane cu palmele peste urechi (tortura-telefon); lovituri cu pumnul ?i cu bastonul peste cap; etc.

Potrivit reclamantului condi?iile de deten?ie erau urm?toarele: celul? lipsit? de ventilare, localizat? n subsol; insuficien?a de aer; restric?ia mobilit??ii fizice (se aflau 9 persoane ntr-o nc?pere de cea 4X4m); lipsa accesului la asisten?? medical?, n pofida faptului c? avea dureri insuportabile de cap, hematoame vizibile sub ochi, n regiunea spatelui, picioarelor; restric?ia facilit??ilor igienice; etc.

La data de 15 aprilie 2009 a fost nregistrat? explica?ia peti?ionarului n Procuratura militar? Chi?in?u privind maltratarea acestuia de c?tre colaboratorii de poli?ie.

Prin ordonan?a Procuraturii militare Chi?in?u din 29 mai 2009 s-a dispus de a refuza n nceperea urm?ririi penale pe faptul excesului de putere ?i dep??irea atribu?iilor de serviciu comise la re?inerea din 07 aprilie 2009 peti?ionarului.

Prin ordonan?a Procurorului militar Chi?in?u din 18 februarie 2010 s-a dispus respingerea plngerii peti?ionarului privind anularea ordonan?ei de refuz n nceperea urm?ririi penale.

Prin ncheierea din 19 aprilie 2010 s-a dispus admiterea plngerii naintate de peti?ionar ?i declarat? nul? ordonan?a procurorului militar din 29 mai 2009, cu obligarea procurorului de a efectua un control suplimentar pe caz.

n luna iulie 2010 a avut loc o ac?iune procesual? ?i anume, prezentarea spre recunoa?tere dup? fotografii, alte ac?iuni nu au loc.

n fa?a Cur?ii reclamantul invocnd art. 3 CEDO, s-a plns de relele tratamente la care a fost supus de c?tre poli?ie. De asemenea, el s-a plns de omisiunea de a asigura o investiga?ie efectiv?  a pretinselor rele tratamente.

Curtea a constatat n unanimitate violarea art. 3 CEDO, sub aspect material, notnd c? reclamantul a fost re?inut de poli?ie la 07 aprilie 2009 ?i la 11 aprilie 2009 a fost examinat de un medic, care a constatat o hemotom? la ochiul stng. De asemenea, ea a notat c? concluzia medicului a fost adoptat? n prezen?a unui ofi?er de poli?ie, ceea ce n mod necesar a obstruc?ionat orice tentativ? a reclamantului de a ar?ta medicului mai multe leziuni, de frica continu?rii torturii. Considernd starea general? de incertitudine n diverse locuri de deten?ie dup? violen?ele din 07 aprilie 2009, frica reclamantului nu a fost nefundamentat?. Constat?rile centrului Memoria pot doar s? confirme alega?iile reclamantului, n special trauma capului ?i starea post traumatic? a urechii.

Avnd n vedere omisiunea de a efectua o examinare medical? la plasarea reclamantului n deten?ie ?i lipsa c?reiva men?iuni privind utilizarea for?ei sau orice alt? leziune pe corpul acestuia, Curtea a constatat c? autorit??ile nu au prezentat nici o dovad? c? reclamantul a suferit leziunile respective pn? la re?inere ?i nu a prezentat o explica?ie plauzibil? a sursei hematomei la ochi. Medicii centrului Memoria au constatat mai multe semne a maltrat?rii.

Mai mult dect att, reclamantul s-a plans de condi?iile inumane de deten?ie, ceea ce n opinia Cur?ii sunt elemente suplimentare ce au contribuit la anexietatea ?i suferin?a la care a fost supus reclamantul urmare a maltrat?rii.

Curtea a constatat n unanimitate violarea art. 3 CEDO, sub aspect procedural, notnd c? investiga?ia pe marginea plngerii reclamantului a fost serios viciat?. n primul rnd, ea a notat c? n pofida alega?iilor serioase mpotriva ofi?erilor de poli?ie, nu a fost ini?iat? careva urm?rire penal? pn? n mai 2010, mai mult de un an de zile de la depunerea plngerii. Mai mult dect att, dup? cum a fost constatat de judec?torul de instruc?ie, ordonan?ele din 2009 ?i 2010 sau bazat doar pe declara?iile ofi?erilor de poli?ie.

Curtea a notat c? ordonan?a din 29 mai 2009 nu a fost notificat? reclamantului pn? la 22 ianuarie 2010, ceea ce a constituit o tergiversare inexplicabil?. Corespunz?tor Curtea nu a fost convins? de pozi?ia Guvernului c? procurorul a ac?ionat rapid la apari?ia unor informa?ii noi.

n final Curtea a observat c? dup? reluarea cauzei urmare a comunic?rii cererii Guvernului, procurorul a identificat 12 diferite ac?iuni de investiga?ie ce urmau a fi efectuate. Este la latitudinea investigatorilor s?-si organizeze lucrul ntr-o manier? potrivit? pentru investigarea unei anumite infrac?iuni. Totu?i Curtea nu poate s? nu noteze c? n februarie 2012, dup? aproape trei ani de la naintarea plngerilor de maltratare, cele 12 ac?iuni presupuneau m?suri de baz? ce urmau a fi luate, f?r? care investiga?ia nu putea fi considerat? ca efectiv?. Avnd n vedere ineficien?a investiga?iei pe marginea plngerii reclamantului, Curtea a considerat c? nu era necesar de a a?tepta rezultatele investiga?iei pentru a epuiza c?ile interne de recurs.

Reclamantul a cerut 30,000 EUR cu titlu de prejudiciu moral ?i 1,370 EUR cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului 15,000 EUR cu titlu de prejudiciu moral ?i 1,370 EUR cu titlu de costuri ?i cheltuieli.