Hot?rārea T.M. ?i C.M. c. Moldovei

28 01 2014

Īn cauza T.M. ?i C.M. c. Moldovei, reclaman?ii sunt cet??eni moldoveni, n?scu?i īn 1982 ?i 2002 ?i care locuiesc īn Chi?in?u.

Primul reclamant s-a aflat īn c?s?torie cu M.M. pān? īn 2001. Al doilea reclamant s-a n?scut din c?s?toria respectiv? īn 2002. M.M. s-a implicat īn jocuri de noroc ?i a devenit agresiv īn raport cu ambii reclaman?i, urmare la ce primul reclamant a īnaintat o ac?iune de divor?, c?s?toria fiind desf?cut? la 25 februarie 2010. La 24 februarie 2011 Curtea de Apel Chi?in?u a decis c? reclaman?ii au dreptul la Ā¾ din apartamentul familiei, iar M.M. Ā¼. Se pretinde c? dup? adoptarea acestei decizii M.M. a devenit īnc? mai agresiv.

La 22 iunie 2010 primul reclamant s-a plāns de violen?? verbal? din partea lui M.M., īn consecin?? ultimul a fost sanc?ionat cu o amend? de 500 lei.

La 5 septembrie 2010 M.M. l-a b?tut pe primul reclamant; de asemenea, se pretinde c? el a cauzat cāteva leziuni copilului. Un raport medical din 06 septembrie 2010 a stabilit c? primul reclamant a avut dou? hematoame pe buza inferioar? ?i un u?or mic a dintelui de pe partea stāng?. Un alt raport medical din aceea?i zi a stabilit c? cel de al doilea reclamant a avut dou? vān?t?i pe māna dreapt?.

La 21 martie 2011 primul reclamant s-a plāns la poli?ie despre violen?a psihic? ?i fizic? de la fostul so?. Un raport medical din aceea?i zi a confirmat c? ea a avut dou? hematoame pe piciorul drept. M.M. a fost amendat cu 500 lei.

La 1 aprilie 2011 primul reclamant a depus o alt? plāngere īmpotriva lui M.M. ?i a cerut aplicarea m?surilor de protec?ie.

La 5 aprilie 2011 primul reclamant a cerut procuraturii ini?ierea urm?ririi penale īmpotriva lui M.M. La 6 mai 2011 procuratura a respins cererea, constatānd c? materialele medicale au confirmat c? leziunile cauzate reclaman?ilor au fost considerate ca fiind neprejudiciabile s?n?t??ii, pe cānd infrac?iunea de violen?? īn familie este aplicabil? doar cānd cel pu?in este cauzat un prejudiciu minor s?n?t??ii. Reclaman?ii au contestat aceast? decizie la Procuratura General?.

La 11 aprilie 2011 judec?toria Buiucani a emis o ordonan?? de protec?ie, obligāndu-l pe M.M. s? p?r?seasc? temporar locuin?a ?i s? evite s? se apropie mai aproape de 100 metri de reclaman?i sau de locurile lor de munc? ?i studii. Totu?i, ordonan?a de nu a fost expediat? autorit??ilor competente ?i primul reclamant a ob?inut o copie doar la 22 aprilie 2011. Īn aceea?i zi, primul reclamant a adus la cuno?tin?a sectorului de poli?ie, MAI ?i Departamentului Asisten?? Social? despre emiterea ordonan?ei.

La 20 aprilie 2011 un raport psihologic a confirmat c? cel de al doilea reclamant a suferit anxietate ?i probleme emo?ionale, recomandāndu-se separarea de la tat?l abuziv.

Īn pofida a dou? vizite a poli?iei cu scopul de a-l for?a pe M.M. s? p?r?seasc? apartamentul, la 22 ?i 28 aprilie 2011, M.M. nu a fost evacuat ?i reclaman?ii au petrecut cāteva nop?i cu rudele sale. A treia īncercare de evacuare la lui M.M. la 29 aprilie 2011 a e?uat, cānd ultimul a ar?tat o decizie a judec?toriei Buiucani de suspendare a execut?rii propriei decizii din 11 aprilie 2011, pān? la examinarea apelului declarat de M.M. Astfel poli?ia a refuzat s? i-a vreo ac?iune īn privin?a lui M.M. pān? la decizia judec?toreasc?.

La 22 aprilie 2011 reclaman?ii au cerut s? fie admi?i la un azil al victimelor violen?ei īn familie, personalul c?reia au constatat tulbur?ri psihologice īn rezultatul violen?ei suferite din partea lui M.M.

La o dat? nespecificat? reclaman?ii au contestat decizia din 29 aprilie 2011. Departamentul Ordine Public? a MAI, de asemenea, a contestat aceast? decizie, invocānd c? instan?a era obligat? prin lege s? adopte o decizie pe marginea plāngerii reclaman?ilor īn 24 de ore, ceea ce nu a fost respectat. Mai mult ca atāt, legea prevede c? obiec?iile la ordonan?a de ordonan?a de protec?ie nu pot suspenda executarea ordonan?ei respective. Totu?i, instan?a a suspendat executarea ordonan?ei din 11 aprilie 2011. Mai mult ca atāt, ordonan?a de protec?ia nu a fost expediat? imediat poli?iei ?i autorit??ii de protec?ie social?, dup? cum cere legea. Omisiunea de a lua o decizie ?i omisiunea de a executa ordonan?a de protec?ia pun reclaman?ii sub riscul urm?toarelor rele tratamente.

La 24 mai 2011 a fost pornit? urm?rirea penal? īmpotriva lui M.M. pentru pretinsul furt de bijuterie de la primul reclamant.

De asemenea, la 24 mai 2011 Curtea de Apel Chi?in?u a respins apelul declarat de reclaman?i ?i Departamentul Ordine Public? ?i a admis apelul declarat de M.M., anulānd deciziile din 11 aprilie 2011 ?i implicit anulānd m?surile adoptate prin ordonan?a de protec?ie. Instan?a a constatat c? instan?a inferioar? a e?uat s? examineze cererea reclaman?ilor īn procedur? special? ?i nu a specificat motivele adopt?rii ordonan?ei de protec?ie, nu a verificat dac? pretinsul agresor a fost citat corespunz?tor la ?edin?? ?i a e?uat s? ob?in? o concluzie de la autoritatea de protec?ie social? ?i poli?ie, pān? la adoptarea ordonan?ei. Mai mult ca atāt, instan?a inferioar? nu era īn drept s? suspende executarea ordonan?ei de protec?ie. Astfel, decizia din 29 aprilie 2011 de asemenea a fost anulat?, cauza fiind trimis? la rejudecare.

La 15 iulie 2011 judec?toria Buiucani a respins cererea reclaman?ilor de emitere a ordonan?ei de protec?ie, constatānd c? cel de al doilea reclamant a explicat c? iube?te ambii p?rin?i īn egal? m?sur?, c? tat?l a vorbit urāt ?i a īncercat s?-i alunge din apartament, c? erau cazuri cānd tat?l lovea pe mama ?i cazuri cānd ultima la zgāriat pe tat?l acestuia sau īl amenin?a cu un cu?it. Instan?a a notat c? primul reclamant a invocat c? M.M. a insultat-o, īns? aceasta nu a fost demonstrat. Īn concluzie s-a constatat c? violen?a domestic? nu a fost demonstrat?.

Īn fa?a Cur?ii, reclaman?ii s-au plāns, īn temeiul Articolului 3 din Conven?ie, c? autorit??ile au e?uat s?-?i onoreze obliga?iile sale pozitive de oferire a protec?iei de la viitoarea violen?? ?i au e?uat s?-l sanc?ioneze pe agresor. De asemenea, s-au plāns, īn temeiul Articolului 6 din Conven?ie, c? judec?toria Buiucani a suspendat decizia s-a din 11 aprilie 2011, chiar dac? legea a rezervat acest drept doar instan?ei ierarhic superioare. Īn continuare s-au plāns, īn temeiul Articolului 8 din Conven?ie, c? autorit??ile au e?uat s?-?i onoreze obliga?iile pozitive, cum ar fi emiterea prompt? a deciziei īn r?spuns la cererea lor de emitere a ordonan?ei de protec?ie ?i apoi imediat s? comunice decizia autorit??ilor competente. Ei pretind c? indulgen?a sanc?iunilor aplicate agresorului au contribuit la continuarea ac?iunilor violente. Reclaman?ii s-au plāns, īn temeiul Articolului 13 din Conven?ie c? nu au dispus de un remediu efectiv īn privin?a plāngerilor sale, īn temeiul Articolului 8, īn particular īn privin?a iner?iei ofi?erilor de poli?iei la executarea ordonan?ei de protec?ie. Īn final, reclaman?ii s-au plāns, īn temeiul Articolului 14 īn conjunc?ie cu Articolele 3 ?i 8 din Conven?ie, pretinzānd c? autorit??ile au avut o abordare p?rtinitoare īmpotriva femeilor īn probleme legate de violen?a īn familie.

Dac? reclaman?ii au fost supu?i tratamentului contrar art. 3 CEDO

Īn spe??, reclaman?ii au prezentat dovezi medicale privind maltratarea acestora. Un alt incident similar īmpotriva primului reclamant a fost confirmat de un raport medical din 21 martie 2011. A avut loc un alt incident, confirmat, implicānd abuzul verbal.

Mai mult decāt atāt, Curtea nu a putut disconsidera frica primului reclamant a unor atacurii viitoare, avānd īn vedere istoria anterioar? a lui M.M. de abuz ?i faptul īmp?r?irii apartamentului cu acesta. Dovada acestei temeri poate fi g?sit? īn cererea de acordare a azilului īn afara ??rii. Similar, al doilea reclamant, suferind atāt atac direct ?i abuzz verbal, ?i fiind martorul abuzului fa?? de mama sa, a fost supus unor suferin?e peste limita minim? din perspectiva aplic?rii art. 3 CEDO, īn particular considerānd vārsta fraged? ?i constat?rile raportului psihologic.

Dac? autorit??ile ?i-au onorat obliga?iile pozitive īn temeiul art. 3 CEDO

Curtea a notat c?, autorit??ile au adoptat un cadru legislativ, care permite luarea m?surilor īmpotriva persoanelor acuzate de violen?? domestic?.

Sarcina Cur?ii este s? determine dac? autorit??ile naionale au fost con?tiente, sau trebuiau s? fie con?tiente, atāt de aplicarea violen?ei fa?? de reclaman?i ?i riscurile unei violen?e viitoare, ?i dac? da, dac? au fost luate toate m?surile rezonabile pentru a-i proteja ?i pedepsi persoana vinovat?.

Curtea a considerat c? autorit??ile au fost destul de con?tiente de comportamentul violent a lui M.M., care a devenit ?i mai evident dup? eliberarea ordonan?ei de protec?ie din 11 aprilie 2011. Īn pofida unor plāngeri oficiale privind violen?a domestic?, este evident din documentele medicale ?i amenzile aplicate, c? poli?ia cuno?tea de alega?ia reclaman?ilor c? M.M. i-a abuzat. Īn aceast? situa?ie, era obliga?ia poli?iei s? investigheze din oficiu necesitatea de ac?iona pentru a preveni violen?a īn familie. Totu?i, autorit??ile, aparent au fost incapabile s? ofere careva protec?ie īn absen?a unei plāngeri oficiale din partea reclaman?ilor, chiar dac? au fost con?tien?i de actele de violen?? fizic?, inclusiv īmpotriva unui copil de opt ani.

Pozi?ia procurorului precum c? urm?rirea penal? nu poate fi ini?iat? dac? leziunile cauzate victimelor nu ating un anumit grad de severitate, de asemenea ridic? īntreb?ri privind eficien?a m?surilor de protec?ie, avānd īn vedere multiplele forme a violen?ei domestice, nu toate presupun leziuni fizice, cum ar fi violen?? psihologic? sau economic?.

Dup? atacul repetat din 21 martie 2011 ?i solicitānd ordonan?a de protec?ie, primul reclamant a fost nevoit s? a?tepte 10 zile pentru ca instan?a de examineze demesul s?u, īn pofida obliga?iei respect?rii termenului de 24 de ore. Dup? emiterea ordonan?ei de protec?iei, aceasta nu a fost expediat? imediat reclaman?ilor, ?i nici poli?iei pentru executare, ceea ce a supus reclaman?ii la un urm?tor risc de maltratare.

Īn continuare, īn pofida tuturor probelor din dosar, atāt instan?ele de judecat?, cāt ?i procuratura au refuzat s? ofere protec?ie efectiv? pān? la 29 septembrie 2011. Corespunz?tor reclaman?ilor nu le-a fost oferit? protec?ie efectiv?, timp de un an de zile de la primul incident, cu implicarea violen?ei, ?i jum?tate de an de la īnaintarea unui demers oficial pentru oferirea protec?iei.

Considerānd modul īn care autorit??ile au tratat cazul, īn special con?tientizarea riscului unei viitoare violen?e domestice din partea lui M.M. ?i omisiunea de a īntreprinde m?suri eficiente īmpotriva acestuia pe o durat? de cāteva luni, Curtea a constatat c? statul a e?uat s? respective obliga?iile sale pozitive īn temeiul art. 3 CEDO ?i a avut loc o violare a acestui articol.

Īn lumina constat?rile sus men?ionate, Curtea a l?sat f?r? examinare plāngerea reclaman?ilor īn temeiul art. 8, art. 13 īn conjunc?ie cu art. 3 ?i 8.

Curtea a constatat, īn continuare, violarea art. 14 īn conjunc?ie cu art. 3, īn privin?a primului reclamant, notānd c? primul reclamant a fost supus violen?ei de c?tre so?ul acesteia de cīteva ori ?i c? autorit??ile au fost con?tiente de atacurile respective.

De asemenea, Curtea a notat c? procurorul a refuzat s? ini?ieze o urm?rire penal? deoarece leziunile cauzate primului reclamant nu au fost suficient de severe, ceea ce accentueaz? omisiunea de a realiza de c?tre autorit??ile de drept, c? specificul violen?ei domestice, nu īntotdeauna presupune leziuni fizice. Suplimentar, autorit??ile au avut nevoie de mult timp pentru a examina demersul reclamantei privind eliberarea ordonan?ei de protec?ie ?i s? o expedieze la executare. Ulterior poli?ia nu a īntreprins m?suri pentru a evacua pe M.M. din locuin?a comun?, īn pofida urgen?ei situa?iei. Īntre timp primul reclamant a fost nevoit s? se refugieze.

Pasivitatea autorit??ilor īn spe?? se datoreaz? īn aparen?? omisiunii de a dispune m?suri de protec?ie pān? la īnaintarea unui demers formal sau ini?ierea unei urm?riri penale īmpotriva lui M.M. pān? la īnaintarea unei plāngeri oficiale. Avānd īn vedere vulnerabilitatea victimelor violen?ei domestice, care deseori nu raporteaz? abuzurile, este sarcina autorit??ilor s? verifice dac? situa?ia implica o reac?ia mai rapid? ?i cel pu?in s? informeze reclamantul despre existen?a m?surilor de protec?ie.

Īn opinia Cur?ii, combina?ia factorilor men?iona?i demonstreaz? explicit c? ac?iunile autorit??ilor nu sunt o simpl? omisiune sau īntārziere la examinarea violen?ei īmpotriva primului reclamant, dar constituie iertarea acestei violen?e ?i reflect? atitudinea discriminatorie fa?? de aceasta ca femeie. Constat?rile Raportorului special ONU, cauzele ?i consecin?ele, de asemenea ?i datele statistice oficiale doar sus?in impresia c? autorit??ile nu apreciaz? seriozitatea ?i īntinderea problemei violen?ei domestice īn Moldova ?i efectul discriminatoriu asupra femeilor.

Reclaman?ii au cerut 20,000 EUR cu titlu de prejudiciu moral ?i 3,840 EUR cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului 15,000 EUR cu titlu de prejudiciu moral ?i 2,150 EUR cu titlu de costuri ?i cheltuieli.