Hot?rrea Sandu c. Moldovei

11 02 2014

n cauza Sandu c. Moldovei, reclamantul Victor Sandu, la momentul evenimentelor de?inea func?ia de director al Clinicii Veterinare de Stat.

Potrivit versiunii oficiale, la 25 septembrie 2006, o persoan? (C.) a venit la biroul reclamantului aproximativ la ora 9.10 min solicitnd vaccinarea cinelui s?u ?i eliberarea un act de c?l?torie pentru animal. Reclamantul i-a comunicat c? procedura poate dura 2-3 luni, dar o poate urgenta. n schimbul unei sume de 1,000 lei, reclamantul urma s?-i elibereze acestui cet??ean actul relevant, f?r? ns? a examina cinele, ?tiind c? nu a fost vaccinat.

Imediat dup? discu?ie, C. a depus o plngere la poli?ie solicitnd re?inerea reclamantului pentru luarea de mit?. n plngerea sa, C. a notat c? are un cine de ras? cu vrsta de 6 luni.

n aceea?i diminea?? au fost efectuate un ?ir de ac?iuni:

-    decizia ofi?erului de urm?rire penal? V. de la sectorul de poli?ie R?cani, de a porni urm?rirea penal?, care a fost aprobat? de procuror n aceea?i zi la ora 16.40;

-    decizia procurorului de la Procuratura R?cani prin care a fost acordat? competen?a de a investiga cauza Sectorului de Poli?ie R?cani, notnd c? n mod normal aceast? cauz? ?ine de competen?a CCCEC;

-    decizia Procuraturii Generale de acordare a competen?ei teritoriale de a investiga cauza sectorului de poli?ie R?cani (biroul reclamantului era situat n alt? regiune a ora?ului, competen?a teritorial? fiind sectorul de poli?ie R?cani);

-    decizia lui V. de a perchezi?iona biroul reclamantului (contrasemnat? de judec?torul de instruc?ie a judec?toriei R?cani la 26 septembrie 2006);

-    o alt? decizie a lui V. de a verifica transmiterea banilor solicita?i ca ?i mit?;

-    o a treia decizie a lui V. de a marca cu o substan?? special? banii destina?i pentru mit?;

-    nregistrarea marc?rii a 1,000 lei n 5 bancnote a cte 200 lei, efectuat? la ora 11.00 de V. n prezen?a lui C. ?i a unui specialist.

Aproximativ pe la ora 11.30 n aceea?i zi, C. a intrat n biroul reclamantului ?i i-a comunicat c? are doar 400 lei. Reclamantul a luat banii ?i i-a aplicat ?tampila n actele necesare. Aproximativ pe la ora 12.30, ofi?erii de poli?ie au intrat n biroul reclamantului ?i au depistat n buzunarul s?u 400 lei, care erau marca?i ca ?i mit?.

Potrivit reclamantului, investiga?iile de fapt au fost ini?iate dup? eveniment, ceea ce reiese nu doar gra?ie momentului cnd decizia a fost contrasemnat? de procuror (16.40, a se vedea mai sus), dar de asemenea din textul acestuia, avndu-se n vedere timp utilizat pentru descrierea faptului c? [reclamantul] a luat bani de la C. pentru a urgenta eliberarea actelor necesare. Reclamantul, de asemenea, a notat c? decizia de acordare a competen?ei materiale de investigare a cauzei sectorului de poli?ie R?cani are men?iunea numelui unui procuror, dar semn?tura de pe act este a unei persoane neidentificate.

La 27 septembrie 2006 reclamantul a fost obligat de a nu p?r?si ?ara.

n cadrul interogatoriului din 29 noiembrie 2006, reclamantul a declarat c? existau persoane care doreau de mult timp nscenarea a ceva asem?n?tor mpotriva sa, n leg?tur? cu anumite conflicte din trecut. El, de asemenea, a men?ionat atentatul asupra sa din 4 aprilie 2004, care nu a fost examinat, ceea ce ar nsemna n opinia reclamantului, c? cineva ac?ioneaz? mpotriva acestuia.

La 8 decembrie 2006, Judec?toria R?cani a transferat cauza pentru examinare la Judec?toria Botanica dup? competen??.

La 27 martie 2007 avocatul reclamantului a solicitat instan?ei s? exclud? din dosar toate actele adoptate pe aceast? cauz? deoarece au fost ob?inute cu nc?lcarea competen?ei teritoriale ?i materiale. Instan?a a amnat de dou? ori cauza pentru ca procurorul s? prezinte probe n acest sens.

La 13 aprilie 2007, procurorul a prezentat decizia Procurorului General din 25 septembrie 2006 men?ionat? mai sus, prin care a fost acordat? competen?a teritorial? sectorului de poli?ie R?cani; anterior decizia nu era anexat? la dosar. Avocatul reclamantului a obiectat mpotriva anex?rii acestui act, men?ionnd c? existen?a acestuia nu a fost men?ionat? anterior niciodat? ?i c? dnsul are suspiciuni serioase de a considera c? acest act a fost cu efect retroactiv. Potrivit procurorului, acest act a fost din gre?eal? anexat la materialele unui alt dosar ?i a fost depistat cu pu?in timp nainte de a-l prezenta n instan??.

La 17 aprilie 2007, Judec?toria Botanica l-a g?sit vinovat pe reclamant de comiterea infrac?iunii de luare de mit? ?i a dispus plata unei amenzi de 60,000 lei ?i doi ani de interdic?ie de a ocupa func?ia de medic veterinar.

La 31 mai 2007, Curtea de apel Chi?in?u a men?inut solu?ia primei instan?e, iar la 24 octombrie 2007 Curtea Suprem? de Justi?ie a men?inut solu?iile anterioare.

Reclamantul a prezentat Cur?ii probe, precum c? C. a naintat plngeri similare pentru corupere pasiv? mpotriva a cel pu?in nc? dou? persoane, care de asemenea au fost condamnate.

n fa?a Cur?ii, reclamantul s-a plns n sensul art. 6 1 CEDO c? a fost victima unei provoc?ri. El a reiterat, inter alia, implicarea lui C. n alte cauze similare de provocare ?i condamnare a dou? alte persoane. El, de asemenea, s-a plns c? instan?ele au e?uat s? respecte principiul egalit??ii armelor ?i c? nu au motivat suficient deciziile sale. Reclamantul se plnge n baza art. 6 3 (b) CEDO c? procuratura nu a depistat la timp decizia procuraturii generale din 25 septembrie 2006, ceea ce l-a mpiedicat s? conteste acea decizie n fa?a instan?elor. n final, el s-a plns n sensul art. 5 CEDO c? a fost de?inut 72 ore n lipsa unei suspiciuni rezonabile c? a comis o crim? ?i c? nu au exista motive s?-l ?in? n deten?ie preventiv?.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 6 CEDO, proces echitabil, notnd c? potrivit acuz?rii de stat, o persoan? privat? a mers n biroul reclamantului, unde i s-a cerut mit? pentru accelerarea procesului de eliberare a documentelor de vaccinare a cinelui s?u. Urmare a adres?rii la poli?ie, s-a aranjat o a doua vizit? n biroul reclamantului, pentru a demonstra comiterea infrac?iunii de luare mit?. Din moment ce nici un ofi?er nu a fost implicat direct, prezenta cauz? nu vizeaz? presta?ia unui agent sub acoperire, ci mai mult ac?iuni a unui privat, ce ac?ioneaz? sub supravegherea poli?iei.

Pentru a verifica dac? reclamantul a fost provocat s? comit? infrac?iunea, Curtea trebuie s? stabileasc? dac? putea fi considerat, n mod rezonabil, ca implicat n activit??i criminale corespunz?toare, pn? la implicarea poli?iei. Ceea ce presupune necesitatea verific?rii dac? reclamantul ar fi comis infrac?iunea n absen?a pretinsei provoc?ri.

Curtea a reiterat c? dac? implicarea poli?iei se limiteaz? la asistarea unui privat n documentarea comiterrii unui act ilegal de c?tre un alt privat, factorul determinant ramne conduita acestor dou? persoane. Corespunz?tor, din moment ce reclamantul a pretins c? C. La provocat s? comit? infrac?iunea, este necesar de a examina modul n care instan?ele na?ionale au analizat, n spe??, conduita lui C. n aceast? privin?? Curtea a notat c? reclamantul a invocat n fa?a instan?elor na?ionale c? C. nu a avut vreodat? un cine. Corespunz?tor, el nu avea nici un motiv pentru a vizita biroul reclamantului ?i a cere documentele de vaccinare. Documentul cinelui, anexat la dosar, viza un cine de alt? ras? dect cel ini?ial indicat de C. n plngerea sa la poli?ie. Mai mult dect att, potrivit reclamantului, ?i acest fapt nu a fost disputat de Guvern, documentul respectiv men?iona c? cinele apar?inea unei alte persoane, altul dect C.

n opinia Cur?ii, inconsisten?ele, sus men?ionate, dintre versiunea lui C. ?i probele obiective disponibile la momentul de referin?? de a decide de a documenta luarea de mit? de c?tre reclamant, urmau s? determine poli?ia s? aib? b?nuieli rezonabile sau cel pu?in c? determine o verificare mai detaliat? a veridicit??ii plngerii ?i a motivelor acesteia. Corespunz?tor, din moment ce C. a prezentat informa?ie fals?, n ceea ce prive?te de?inerea unui cine ?i necesitatea ob?inerii documentelor corespunz?toare, credibilitatea acestuia n ceea ce prive?te pretinsa solicitare a mitei de c?tre reclamant trebuia s? fie zdruncinat?. La rndul s?u, instan?ele na?ionale trebuiau s? fac? o evaluare corespunz?toare a acestor inconsisten?e ?i a modului n care poli?i?tii au reac?ionat la acestea.

Curtea a notat c? reclamantul a invocat, explicit, aceste argumente n fa?a instan?elor na?ionale, acuznd pe C. de provocare, cu asisten?a poli?iei. n aceast? situa?ie, este sarcina acuz?rii s? demonstreze c? nu a avut loc o provocare, n absen?a acestei dovezi, este sarcina autorit??ilor judiciare s? examineze faptele spe?ei ?i s? ntreprind? pa?ii necesari pentru a descoperi adev?rul, n determinarea dac? a avut loc o provocare. Totu?i, f?r? a analiza aceste argumente, toate trei grade de jurisdic?ie s-au bazat pe versiunea lui C. despre evenimentele respective ?i faptul c? reclamantul a acceptat n mod con?tient mita. Cu alte cuvinte, de?i reclamantul a contestat n mod direct credibilitatea lui C., instan?ele doar s-au referit la declara?iile lui C., f?r? a examina credibilitatea ?i posibilitatea c? C. s? fi provocat reclamantul s? comit? infrac?iunea din anumite motive.

Curtea de asemenea a notat c? nu existau suspiciuni obiective c? reclamantul ar fi fost implicat n careva activit??i criminale nainte de evenimentele respective. Și nici nu existau dovezi c? el ar fi fost predispus s? comit? infrac?iuni. Argumentul Guvernului c? poli?ia nu putea ini?ia urm?rire penal? mpotriva reclamantului nainte ca ei s? ob?in? dovezi c? el a comis infrac?iunea, doar confirm? aceasta.

n concluzie, Curtea a considerat c? instan?ele na?ionale au e?uat s? evalueze n mod corespunz?tor dac? ac?iunile lui C. au avut efectul provoc?rii reclamantului s? comit? infrac?iunea ?i dac? existau care indici s? infrac?iunea putea fi comis? f?r? aceast? interven?ie. De?i instan?ele na?ionale aveau motive s? presupuns? c? exista o provocare, ele nu au analizat elementele de dapt ?i de drept care ar fi ajutat s? disting? provocarea de o form? legitim? a unei activit??i de investiga?ie.

Restul capetelor din plngerii au fost l?sate f?r? examinare, t?inuirea unui document, ?i respinse ca nefondate, lipsa b?nuielii rezonabile.

Reclamantul nu a formulat n fa?a Cur?ii preten?ii de ordin material sau moral.