Hot?rrea Ziaunys c. Moldovei

11 02 2014

n cauza Ziaunys c. Moldovei, reclamantul este Gintaras Ziaunys n?scut n 1965. reclamantul este membrul Societ??ii Interna?ionale a Bancnotelor, Asocia?ia Americane Numismatice ?i Clubul colectorilor din Vilnius.

La 12 decembrie 2000 reclamantul a semnat un contract cu o companie din SUA, potrivit c?ruia el urma s? livreze 8,500 kg de bancnote emise de banca din RMN. Potrivit contractului, n schimb, el avea dreptul s? primeasc? unit??i din catalogul companiei n valoare de 7,000 USD.

La 26 ianuarie 2001 reclamantul a cump?rat de la banca RMN 13,590,000 ruble RMN emise n 1994. Bancnotele emise n 1994 erau scoase din circulatie n RMN, fiind nlocuite n 2000. Aceste bancnote nu au fost niciodat? n circula?ie oficial? n Moldova ?i au fost acceptate ca plat? doar n RMN ?i doar pn? n 2000.

La 01 februarie 2001 reclamantul a prezentat Serviciului Vamal a Moldovei 353 de saci cu bani sigila?i emi?i de RMN n 1994. El cerut permisiunea s? livreze sacii n SUA, declarnd c? n saci este hrtie cu valoare numizmatic? de 7,000 USD.

Autorit??ile vamale au decis s? p?streze sacii n depozitul s?u, ulterior sacii au fost muta?i la sediile Inspectorarului fiscal de stat.

Prin decizia din 23 iulie 2003 ?i un raport din 25 august 2003 serviciul vamal a decis s? nu returneze bancnotele reclamantului ?i s? le transmit? fiscului.

Reclamantul a ini?iat proceduri judiciare privind anularea deciziei din 23 iulie 2003 ?i returnarea bunurilor sale.

Prin decizia din 07 noiembrie 2005 Curtea de Apel Chi?in?u a admis cererea reclamantului, n parte, constatnd c? bancnotele respective nu au fost introduse n circula?ie general? n Moldova ?i nu au fost schimbate vreodat? n valuta oficial? a ??rii. Nu existau dovezi c? bancnotele au fost confec?ionate pentru circula?ie n Moldova. Reclamantul a declarat oficial 353 saci de bancnote pentru a  fi transportate n str?in?tate. Mai mult de att, se prezuma c? el le-a ob?inut pe cale legal?, pn? la proba contrarie.

Prin decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 17 mai 2006 a fost anulat? hot?rrea instan?ei inferioare ?i adoptat? o nou? hot?rre, privind respingerea cerin?elor. Instan?a a constatat c? doar BNM era dreptul s? emit? bancnote ?i c? “RMN nu are acest drept, n consecin?? bancnotele “RMN nu puteau fi introduse n circula?ie legal? ?i nu puteau fi obiectul legal a contractului din 26 ianuarie 2001.

n fa?a Cur?ii reclamantul s-a plns, invocnd art. 1 Protocolul Adi?ional la Conven?ie, c? a fost nc?lcat dreptul s?u de proprietate asupra bancnotelor.

Curtea a constatat n unanimitate violarea invocnd art. 1 Protocolul Adi?ional la Conven?ie, dreptul de proprietate, notnd, n primul rnd, c? nu existau dovezi c? reclamantul inten?iona s? pun? n circula?ie bancnotele respective, care nu erau acceptate ca plat? nic?ieri n lume, inclusiv n MRT. De altfel, el a avut un contract pentru transferarea bancnotelor unei companii numismatice. Aceasta distinge explicit situa?ia din spe?? situa?iilor cnd banii contraf?cu?i sunt sechestra?i, etc.

O alt? chestiune re?inut? de Curtea Suprem?, a fost c? n Moldova, doar BNM este n drept s? emit? bancnote. Corespunz?tor bancnotele emise de alte entit??o, sunt ilegale ?i nu pot fi parte a unui circuit legal. Curtea a notat c? reclamantul nu a fost acuzat vreodat? de emiterea bancnotelor. Mai mult de att, ea consider? c? aceast? motivare ?i aceast? defini?ie este foarte larg?, or multe alte obiecte puteau fi incluse n aceast? categorie. De exemplu, orice monede vechi sau bancnote vechi puteau fi considerate ca ilegale. No?iunea obiecte ilegale, n defini?ia Guvernului, este inacceptabil de flexibil? ?i permite aplicarea selectiv? de c?tre autorit??i, f?r? vreun criteriu clar. De asemenea, aparent din pozi?ia Guvernului, pe marginea art. 41 din Conven?ie, n pofida  consider?rii lor obiectelor ca ilegale, aceste bancnote pot fi returnate reclamantului n eventualitatea constat?rii de c?tre Curte a viol?rii art. 1 Protocolul adi?ional ?i, mai mult dect att, n acest caz reclamantul poate fi n stare s? onoreze contractul de livrare a bancnotelor.

Curtea nu poate sugera c? Statul nu poate proteja suveranitatea sa prin sechestrarea bunurilor a unei entit??i autoproclamate sau produse de aceasta, ns? de?inute de ter?e persoane. Este n special important cnd este vorba de produse care sunt inerente suveranit??ii, cum sunt bancnotele sau drapelele. Totu?i, ingerin?a autorit??ilor n dreptul de proprietate a persoanelor trebuie s? fie legal? ?i justificat?.

Curtea a constatat o persoan? n posesia unui bun urmeaz? a fi prezumat? c? are un drept de proprietate asupra acelui bun pn? la proba contrarie. Chiar dac? contractul dintre reclamant ?i banca "RMN" este nul, nimeni altul dect reclamantul nu a pretins proprietatea asupra bancnotelor, care de asemenea, se aflau n posesia fizic? a acestuia ?i corespunz?tor el trebuia a fi prezumat ca proprietar. Aceasta deosebe?te cazul de cele cnd o persoan? ncearc? s? dobndeasc? un bun ?i autorit??ile refuz? acest drept.

Prezum?ia propriet??ii este valabil[ chiar dac? proprietarul a e?uat s? se conformeze anumitor condi?iei inerente posesiei unui bun, cum ar fi ob?inerea licen?ei. Curtea a concluzionat c? reclamantul care a avut posesia fizic? asupra 353 de saci cu bancnote, a avut o posesie n sensul Conven?iei.

Curtea a luat not? de argumentul Guvernului precum c? emiterea ?i punerea n circula?ie a bancnotelor n Moldova de c?tre o alt? entitate dect BNM, este contrar? mai multor cerin?e legale. Ea a reiterat c? reclamantul nu a fost acuzat vreodat? de emiterea bancnotelor ?i c? nu exist? dovezi a tentavei de punere n circula?ie a bancnotelor respective. El oficial a declarat bancnotele autorit??ilor ?i a specificat explicit valoarea numismatic? ?i destina?ia acestora. Mai mult de att, aceste bancnote nu puteau fi n circula?ie n 2001. Corespunz?tor legisla?ia invocat? de Curtea Suprem? de Justi?ie ?i Guvern privind circula?ia bancnotelor nu putea servi ca baz? pentru sechestrarea respectiv?.

Curtea a notat c? nici CSJ, nici Guvernul nu au indicat vreo prevedere legislativ? specific? pentru sechestrarea banilor n cazuri similare. Nici o prevedere din cele invocate de CSJ nu reglementeaz? sechestrarea bancnotelor. Mai mult de att, potrivit art. 206 Cod civil contractul respectiv putea fi invalidat pentru lipsa unui obiect legitim, potrivit art. 219 Cod civil, efectul nulit??ii contractul este ca p?r?ile s? returneze contribu?iile sale. Aceasta ar presupune returnarea bancnotelor reclamantului pentru a fi returnate b?ncii emitente. Chiar dac? presupunem c? legea penal? sau administrativ? ar prevedea sechestrul bunurilor ilegale, nu au fost instituite proceduri penale sau administrative mpotriva reclamantului.

Reclamantul a solicitat n fa?a Cur?ii 12,220 Euro cu titlu de prejudiciu material ?i 20,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral.

Curtea a acordat reclamantului 1,900 Euro cu titlu de prejudiciu material ?i 5,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral.