Concurs pentru angajarea unei persoane n func?ia de asistent

12 02 2014

Asocia?ia Ob?teasc? Juri?tii pentru Drepturile Omului angajeaz?  part-time (30 ore/s?pt?mn?) o persoan? n func?ia de asistent  n cadrul Proiectului Baza de date – magistrat.md.

Scopurile paginii www.magistrat.md

Pagina-web va urm?ri sporirea transparen?ei vis-a-vis de activitatea judec?torilor din Republica Moldova ?i accesului cet??enilor la informa?ie relevant? ?i pertinent? despre parcursul profesional al fiec?rui din cei aproximativ 460 de judec?tori din cadrul instan?elor de judecat? de toate nivelele. Aceasta va con?ine informa?ii cu privire la datele biografice ale judec?torilor, performan?ele profesionale, procedurile disciplinare ini?iate ?i aplicate, dosarele pierdute la Curtea European? a Drepturilor Omului, declara?iile pe venit ?i interese, precum ?i alte date relevante. Menirea site-ului este s? unifice informa?ia despre judec?torii din Moldova ntr-o singur? resurs? informa?ional? veridic?, u?or accesibil? ?i comprehensiv?. Mai mult dect att, site-ul ?i propune s? creeze o leg?tur? bidirec?ional? cu judec?torii, care vor avea posibilitatea s? expedieze informa?ii ?i fi?iere relevante care i vizeaz?. De asemenea, vizitatorii vor avea posibilitatea s? expedieze informa?ii care vizeaz? un anumit judec?tor.

Responsabilit??ile func?iei:

 •  coordonarea activit??ilor proiectului legate de solicitarea informa?iilor de la autorit??ile publice;
 • men?inerea ?i dezvoltarea paginii web www.magistrat.md;
 • identificarea solu?iilor n vederea diversific?rii surselor de informa?ii;
 • contribuirea la adaptarea bazei de date la rigorile legisla?iei RM;
 • promovarea bazei de date;
 • verificarea corectitudinii informa?iei introduse n baza de date;
 • colectarea primar? a informa?iilor despre subiec?ii bazei de date;
 •   analiza cotidian? a surselor de colectare;
 • introducerea informa?iei n baza de date;
 • executarea altor sarcini formulate de c?tre directorul de proiect.

Cerin?e:

 • studii superioare n drept, jurnalism ?i ?tiin?e ale comunic?rii (sau student n ultimul an de studii);
 • abilit??i de analiz?, sintez?, scriere a rapoartelor, prezentare n public;
 • cunoa?terea limbilor romn?, englez? ?i rus?;
 •  cunoa?terea calculatorului ?i a programelor de baz?;
 •  experien?a n coordonarea proiectelor/activit??ilor (preg?tire-organizare-evaluare) va constitui un avantaj;
 •  responsabilitate ?i punctualitate.

 

Persoanele interesate sunt rugate s? depun? pn? la data de 24 februarie 2014, ora 17.00  un CV ?i o scrisoare de inten?ie la urm?toarea adres? po?tal?: str. Vlaicu Prc?lab 2,of.13, municipiul Chi?in?u, MD-2009 sau la E-mail: puiutatiana@gmail.com cu men?iunea “Asistent de proiect.

Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.

Pentru informa?ii suplimentare: Tatiana Puiu, Director de Proiect, tel. (022) 27 41 61, 079720003, E-mail: puiutatiana@gmail.com