Curtea European? examineaz? plngerea unui participant la protestele din Ucraina

15 02 2014

Curtea European? examineaz? plngerea unui participant la protestele din Ucraina

 Curtea a comunicat Guvernului Ucrainei cererea Sirenko c. Ucrainei, nr. 9078/14, ?i a cerut acestuia s? prezinte observa?ii.

Cauza vizeaz? plngerea unui participant la protestele din Kiev, Ucraina, precum c? a fost b?tut de poli?ie ?i de?inut illegal.

Reclamantul este Igor Sirenko, de na?ionalitate ucrainean?. Potrivit acestuia el a participat la proteste n centrul Kievului ncepnd cu 20 noiembrie 2013. El sus?ine c? a fost b?tut de for?ele speciale de poli?ie n cadrul dispers?rii violente a protestatarilor ?i a fost de?inut ilegal la 30 noiembrie 2013. El se plnge de violarea art. 3 CEDO, interdic?ia tratamentului inuman sau degradant, art. 5 CEDO, libertatea ?i siguran?a persoanei, art. 11 CEDO, libertatea de ntrunire ?i asociere ?i art. 13, dreptul la un remediu efectiv.

De asemenea, reclamantul se plnge c? m?surile luate de autorit??i contra demonstra?iilor au violat drepturile acestuia prev?zute de art. 3, 5, 8, 11 ?i 13 CEDO ?i art. 1 Protocolul Adi?ional.

Cererea a fost naintat? Cur?ii la 28 ianuarie 2014. La 01 februarie 2014 Pre?edintele Sec?iunii a decis s? comunice cererea Guvernului Ucrainei ?i Guvernul a fost invitat s? prezinte observa?ii scrise privind admisibilitatea ?i fondul plngerii Domnului Sirenko.

Pre?edintele Sec?iunii, de asemenea, a decis s? trateze cererea cu prioritate, potrivit pct. 41 din Regulamentul Cur?ii.