Hot?rrea privind satisfac?ia echitabil? n cauza Eugenia ?i Doina Duca c. Moldovei

08 04 2014

CtEDO a pronun?at hot?rrea privind satisfac?ia echitabil? n cauza Eugenia ?i Doina Duca c. Moldovei

La 08 aprilie 2014, Curtea European? a Drepturilor Omului (Curtea) a pronun?at hot?rrea cu privire la satisfac?ia echitabil? n cauza Eugenia ?i Doina Duca c. Moldovei (cererea nr. 75/07).

Anterior, la 3 martie 2009 (hot?rrea principal?), Curtea a decis c? a existat nc?lcarea drepturilor reclaman?ilor prev?zute de art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i de art. 1 Protocolul nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii), pe motivul admiterii unei cereri de revizuire.

Curtea a rezervat chestiunea privind aplicarea art. 41, satisfac?ia echitabil?, pentru o hot?rre separat?.

Reclaman?ii au cerut EUR 1,428,251 cu titlu de prejudiciu material, EUR 1,500,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 5,347 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat celui de al doilea reclamant suma de EUR 50,000 cu titlu de prejudiciu, n rest cerin?ele reclaman?ilor au fost respinse.