Hot?rārea īn cauzele Tcaci c. Moldovei ?i Ninescu c. Moldovei

15 07 2014

La data de 15 iulie 2014 Curtea a pronun?at hot?rārile īn cauzele Tcaci c. Moldovei, cererea nr. 3473/06 ?i Ninescu c. Moldovei, cererea nr. 47306.

***

Īn cauza Tcaci c. Moldovei, reclamantul Maxim Tcaci este de?inut īn penitenciarul din Rezina.

La 30 martie 2005, reclamantul a fost arestat, fiind suspectat de comiterea mai multor jafuri ?i de uciderea unui poli?ist. El a fost adus īn IDP a Comisariatului General de Poli?ie.

La 15 aprilie 2005, K.P. a expediat o scrisoare īn adresa Procurorului General al Republicii Moldova informāndu-l c? pe durata deten?iei sale īn Izolator, 25 martie - 13 aprilie 2005, el a fost martorul maltrat?rii reclamantului. K.P. a indicat c? la 30 martie 2005, reclamantul a fost adus īn celul? avānd multiple vān?t?i. Potrivit lui K.P., poli?i?tii veneau īn fiecare diminea?? s?-l maltrateze pe reclamant īn celula sa. K.P. a afirmat c? a auzit strig?te din celula reclamantului, iar la īntoarcerea sa īn celul? existau urme de violen?? pe spatele, pieptul, māinile ?i picioarele reclamantului. Potrivit lui K.P., poli?i?tii nu īi permiteau reclamantului s? se a?eze pe podeaua de beton a celulei. K.P. a afirmat, de asemenea, c? poli?i?tii au introdus o sticl? īn anusul reclamantului. Reclamantul a depus la 6 mai 2005 o plāngere la procuratur? denun?ānd relele tratamente la care a fost supus.

Potrivit unui extras medical din 13 ianuarie 2006 al medicului curant, reclamantul se afla īntr-o stare fizic? bun? la ziua adres?rii, la 14 decembrie 2004.

Printr-o ordonan?? din 13 aprilie 2006, procurorul S.O. a īncetat urm?rirea penal? īn baza plāngerii reclamantului. Reclamantul a contestat-o.

La 14 iunie 2006, judec?toria Rā?cani a anulat ordonan?a din 13 aprilie 2006, men?ionānd c? investiga?ia a fost una incomplet?.

La 6 aprilie 2007, procurorul S. O. īncetat urm?rirea penal? pe aceast? cauz?. Acesta a audiat procurorul care a condus urm?rirea penal? īmpotriva reclamantului, precum ?i colaboratorii de poli?ie, presupu?i implica?i īn maltratarea reclamantului. Procurorul a indicat c? la momentul arest?rii reclamantului poli?i?tii au utilizat for?a, aplicāndu-i reclamantului cāteva lovituri la nivelul fe?ei. Procurorul care a condus urm?rirea penal? a declarat, c? īn ziua arest?rii reclamantului, acesta a fost interogat, f?r? a fi constrāns, īn prezen?a avocatului s?u. El a mai indicat c? potrivit registrului cererilor de asisten?? medical? a persoanelor care se afl? īn stare de arest ?i a de?inu?ilor din Izolator, reclamantul nu a solicitat asisten?? medical?. Procurorul a concluzionat c? preten?iile de maltratare a reclamantului sunt neīntemeiate.

Reclamantul a contestat aceast? ordonan??.

Potrivit unui certificat medical eliberat reclamantului la 6 aprilie 2007, diagnosticul reclamantului a fost urm?torul: leziune a ligamentului īncruci?at anterior ?i a ligamentului colateral lateral a articula?iilor genunchiului drept.

Conform unui extras medical din 20 aprilie 2007 din fi?a medical? a reclamantului el sufer? de osteoartrit? la genunchi pe dreapta ?i de instabilitate a genunchiului drept.

Prin hot?rārea judec?toriei Rā?cani din 6 iulie 2007, a fost anulat? ordonan?a procurorului din 6 aprilie 2007 ?i au fost redeschise procedurile de investigare a cauzei de maltratare.

La 6 septembrie 2007, Procurorul General a primit o scrisoare din partea reclamantului, unde era descris? maltratarea acestuia. El s-a plāns c? a fost constrāns de poli?i?ti s? dea declara?ii ?i c? genunchiul s?u a fost v?t?mat. Acesta a indicat c? a fost examinat īn luna august 2007 de un medic legist īn prezen?a procurorului. El a solicitat s? fie examinat de o comisie de medici legi?ti.

Printr-o scrisoare din 25 septembrie 2007, Procuratura General? a informat reclamantul c? o comisie de medici legi?ti ī-l vor putea examina doar dup? pornirea unei urm?riri penale.

Printr-o decizie din 2 noiembrie 2007, procurorul S.O. a īncetat urm?rirea penal? ini?iat? īn baza plāngerii reclamantului.

La 23 ianuarie 2008, reclamantul a contestat ordonan?a procurorului. La 10 februarie 2008, primul adjunct al Procurorului General a anulat ordonan?a de īncetare a urm?ririi penal? din 2 noiembrie 2007.

La 4 aprilie 2008, procurorul M.C. a īncetat urm?rirea penal? ini?iat? īn baza plāngerii reclamantului.

La 12 mai 2008, primul adjunct al Procurorului General a men?inut ordonan?a din 4 aprilie 2008.

La 22 mai 2008, Procuratura General? a primit o scrisoare din partea reclamantului, cu solicitarea expedierii copiilor deciziilor primului adjunct al procurorului a Procurorului General din 10 februarie ?i 12 mai 2008.

Printr-o scrisoare din 26 mai 2008, Procuratura General? a informat reclamantul c? potrivit legisla?iei, nu se elibereaz? copii ale deciziilor procurorilor ierarhic superiori. Potrivit acestei scrisori, reclamantul ar avea posibilitatea s? fac? cuno?tin?? cu ele īn cadrul examin?rii cauzei sale de c?tre judec?torul de instruc?ie.

La 22 mai 208, reclamantul a contestat ordonan?ele din 4 aprilie ?i 12 mai 2008 la judec?torul de instruc?ie.

La 12 iunie 2008, judec?toria Rā?cani a restituit cererea reclamantului, f?r? examinare, pe motivul c? deciziile primului adjunct al procurorului general din 12 mai 2008 nu au fost anexate.

La 8 decembrie 2005, Curtea de Apel Chi?in?u l-a g?sit vinovat pe reclamant de comiterea unui ?ir de infrac?iuni, printre care ?i omor, organizarea unei bande criminale, escrocherie ?i l-a condamnat la deten?ie pe via??. Reclamantul a depus apel sus?inānd c? a fost constrāns s? depun? m?rturii.

Printr-o decizie definitiv? a Cur?ii Supreme de Justi?ie, recursul reclamantului a fost admis par?ial, īns? sentin?a de deten?ie pe via?? a r?mas īn vigoare. Īn ceea ce prive?te plāngerea sa de maltratare, aceasta a fost respins? ca nefondat?.

Īn fa?a Cur?ii reclamantul invocānd art. 3, 5 ?i 6 CEDO, s-a plāns de relele tratamente la care a fost supus de c?tre poli?i?ti īn cadrul Comisariatului general de poli?ie Chi?in?u ?i de ineficien?a anchetei īn acest sens. Reclamantul s-a plāns īn substan?? c? a fost condamnat īn baza m?rturiilor depuse īn urma maltrat?rilor. Īn final, reclamantul s-a plāns c? nu a beneficiat de un recurs intern efectiv, prev?zut de art. 13 CEDO pentru plāngerile sale īn temeiul art. 3 CEDO.

Curtea a constatat īn unanimitate violarea art. 3 CEDO, observānd c? potrivit documentelor medicale, pān? la deten?ie starea s?n?t??ii reclamantului era bun?, iar īn ziua īncarcer?rii de c?tre colaboratorii IDP nu a fost depistat? vreo leziune pe corpul acestuia. De asemenea, ea a remarcat c? un coleg de celul? cu reclamantul a confirmat maltratarea acestuia de c?tre poli?ie. Īn continuare Curtea a remarcat c?, pe durata deten?iei, medicii au depistat leziuni pe corpul reclamantului.

Curtea a considerat c? ace?ti factori sunt suficien?i pentru a da na?tere unor suspiciuni rezonabile privind aplicarea de c?tre poli?ie a relelor tratamente asupra reclamantului.

Curtea a observat c? investiga?ia autorit??ilor na?ionale pe marginea plāngerii reclamantului a fost lent?, fiind ini?iat? dup? 3,5 luni de la depunerea plāngerii. Reclamantul fiind audiat de c?tre procuror dup? 9 luni de la ini?ierea investiga?iei, iar examinarea reclamantului de c?tre un medic a avut loc dup? 1 an ?i 4 luni. Ea a notat c? aceste īntārzieri nu se atribuie comportamentul reclamantului sau unor factori obiectivi. Nu au fost audia?i colegii de celul? a reclamantului, de?i ace?tea puteau confirma alega?iile reclamantului.

De asemenea, Curtea a notat c? examinarea medico-legal? a reclamantului a fost f?cut? īn prezen?a unui procuror.

Mai mult decāt atāt, Curtea a notat c? nu a fost garantat? participarea efectiv? a reclamantului īn toate etapele procedurii, notānd, īn special, faptul c? reclamantul nu a putut contesta ordonan?a din 12 mai 2008, pe motiv c? o copie a acestui acut nu i-a fost prezentat?. S-a observat c? lipsa documentului respectiv a dus la īnchiderea procedurii, care a fost redeschis? la ini?iativa Procurorului General, dup? comunicarea acestui caz Guvernului.

Īn opinia Cur?ii, autorit??ile na?ionale au aprobat versiunea poli?iei īn privin?a evenimentelor respective, f?r? a fi efectuat? īn continuare nici o investiga?ie. De asemenea, Curtea a notat c? Guvernul nu a oferit nici o explica?ie plauzibil? privind originea leziunilor reclamantului.

Curtea a considerat c? nu este necesar s? examineze pretinsa violare a art. 3 CEDO, sub aspect procedural; iar restul preten?iilor au fost respinse ca fiind v?dit neīntemeiate.

Reclamantul a cerut EUR 36,000 cu titlu de prejudiciu moral, EUR 2,300 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat suma de EUR 9,000 cu titlu de prejudiciu moral, EUR 1,170 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

***

Īn cauza Ninescu c. Moldovei, reclamantul este Nicolae Ninescu, n?scut īn 1962, domiciliat īn B?l?i.

Ini?ierea urm?ririi penale ?i arestarea reclamantului

La data de 26 mai 2006 S.F. a depus o plāngere la procuratur?, denun?ānd excluderea sa dintr-o companie de construc?ie ?i deposedarea de ac?iuni.

La 09 iunie 2006 de c?tre CCCEC a fost ini?iat? o cauz? penal?, pe marginea plāngerii lui S.F.

La data de 03 mai 2007 instan?a de judecat? a autorizat perchezi?ia la domiciliul reclamantului, care a fost efectuat? la data de 04 mai 2007.

La 19 iunie 2007, ora 11.55, reclamantul a fost re?inut ?i plasat īn deten?ie la CCCEC.

La 22 iunie 2007 procuratura a cerut eliberarea mandatului de arest īn privin?a reclamantului.

Īn aceea?i zi instan?a de judecat? a dispus arestarea reclamantului, re?inānd natura ?i gradul prejudiciului, gravitatea lor, necesitatea de a proteja ordinea public?, ?oc stresant urmare a eliber?rii reclamantului, personalitatea reclamantului ?i comportamentul s?u īn timpul procesului penal, etc.

La o dat? nespecificat?, reclamantul a declarat recurs, sus?inānd, printre altele, c? urm?rirea penal? dureaz? timp de un an, c? s-a prezentat la organul de urm?rire penal? ori de cāte ori a fost invitat, c? a avut un domiciliu stabil ?i c? nu a avut antecedente penale.

La data de 26 iunie 2007, un colaborator CCCEC a īntocmit un raport, potrivit c?ruia reclamantul nu a tr?it īn B?l?i timp de trei ani.

La data de 28 iunie 2007, Curtea de Apel Chi?in?u a respins recursul reclamantului.

Prelungirea arest?rii reclamantului

La data de 28 iunie 2007 procurat a cerut extinderea pentru 30 de zile a mandatului de arest, re?inānd motive similare cu cele invocate ini?ial, instan?a de judecat? dispunānd prelungirea arestului pentru 20 de zile. Ea re?inut gravitatea infrac?iunii, riscul dispari?iei reclamantului, lipsa unui domiciliu stabil.

La data de 10 iulie 2007, Curtea de Apel Chi?in?u a respins recursul reclamantului la īncheierea din 28 iunie 2007.

La data de 18 iulie 2007, urmare a demersul procuraturii, instan?a de judecat? a prelungit arestarea reclamantului, re?inānd gravitatea infrac?iunii, nerecunoa?terea de c?tre reclamant a vinov??iei ?i refuzul de a depune m?rturii.

Prin decizia Cur?ii de Apel Chi?in?u din 24 iulie 2007, reclamantul a fost plasat īn arest la domiciliu pentru o perioad? de treizeci de zile, re?ināndu-se c? reclamantul are un domiciliu stabil ?i un loc de munc?, lipsa antecedentelor penale, starea s?n?t??ii ?i gradul II de invaliditate.

Ulterior instan?a de judecat? a prelungit termenul arest?rii la domiciliu a reclamantului, iar la data de 29 decembrie 2007 a fost dispus? obliga?ia de a nu p?r?si ?ara pe un termen de 60 de zile.

Starea s?n?t??ii reclamantului

Potrivit unui certificat medical eliberat de c?tre Spitalul Municipal B?l?i, reclamantul a fost spitalizat īn perioada 11 ā€“ 21 mai 2007, cu un diagnostic de ciroz? hepatic? viral?, pancreatita cronica ?i diabet de tip II. Potrivit acestui certificat, reclamantul urma a fi investigat dup? o perioad? de o lun? de c?tre un endocrinolog.

Reclamantul s-a aflat īn izolatorul CCCEC pe perioada 19 iunie - 24 iulie 2007, unde a fost examinat de un medic de mai multe ori.

La data de 20 iunie 2007 un medic a verificat nivelul zah?rului īn sānge ?i a administrat insulina.

La data de 22 iunie 2007 medicul a remarcat lipsa durerilor, starea general? a s?n?t??ii ca fiind satisf?c?toare, a administrat insulin?; reclamantul primind un colet de la rude, care con?inea insulin? ?i seringi.

La data de 26 iunie 2007 medicul a verificat nivelul zah?rului īn sānge ?i a constatat c? reclamantul a primit regulat insulin?, de dou? ori pe zi. Īn aceea?i zi, medicul a examinat reclamantul, care a acuzat o stare de sl?biciune, urmare a stresului; a fost verificat? tensiunea arterial?, fiind constatat c? starea general? a s?n?t??ii a fost satisf?c?toare. Īn urma controlului medical s-a constatat c? starea general? a s?n?t??ii a fost satisf?c?toare.

La data de 24 iulie 2007, ultima zi a deten?iei sale, reclamantul a men?ionat īn fi?a medical? c? nu a avut nici plāngeri cu privire la asisten?a medical? primit?.

Īn fa?a Cur?ii reclamantul invocānd art. 3 CEDO, s-a plāns de lipsa unei asisten?e medicale adecvate pe durata deten?iei īn izolatorul CCCEC. Invocānd art. 5 § 1 CEDO, reclamantul s-a plāns de deten?ie ilegal? pe perioada 23 ā€“ 28 august 2007; iar invocānd art. 5 § 3 CEDO, s-a plāns de lipsa motivelor suficiente ?i relevante pentru justificarea deten?iei acestuia.

Curtea a constatat, cu patru voturi la trei, c? a existat o violare a art. 5 § 3 CEDO, notānd c? instan?ele na?ionale au justificat privarea de libertate a reclamantului, citānd normele procesual penale, f?r? a explica cum le-au aplicat īn cazul reclamantului. Ea a observat, de asemenea, c? nu au r?spuns la argumentele reclamantului, īn favoarea eliber?rii lui, notānd, īn special, c? s-a r?spuns la argumentul c? investiga?ia a durat un an, cānd a fost re?inut, el a prezentat īn prealabil autorit??ilor ori de cāte ori ei au chemat ?i c? pentru restul procedurii, el a promis ori de cāte ori era nevoie.

Curtea a considerat c? instan?ele na?ioanle nu au luat īn considerare īn mod corespunz?tor leg?tur? dintre reclamant ?i Republica Moldova. Īn timp ce instan?ele s-au concentrat ini?ial asupra faptului dac? reclamantul a avut o locuin?? permanent?, ?i nu a existat dovezi contradictorii īn aceast? privin??, Curtea a reamintit, cu toate acestea, c? acesta nu creeaz? un pericol de dispari?ie. Īn cele din urm?, ea a constatat c? instan?ele na?ionale nu au re?inut nici o dovad? care s? sus?in? concluzia potrivit c?reia reclamantul ar fi putut s? fug? prin teritoriul Transnistriei.

Curtea a considerat c? plāngerea privind violarea art. 3 CEDO ?i trebuie respins? ca inadmisibil? īn temeiul articolului 35 § § 3 ?i 4, or reclamantul a beneficiat de īngrijire medical? pe durata deten?ei; de asemenea a fost respins? ca v?dit nefondat? plāngerea privind violarea art. 5 § 1 CEDO ?i ca fiind īnaintat? f?r? epuizarea c?ilor interne de recurs plāngerea privind violarea art. 5 § 4 CEDO.

Reclamantul a cerut EUR 40,000 cu titlu de prejudiciu moral, EUR 4,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat suma de EUR 2,000 cu titlu de prejudiciu moral, EUR 2,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Judec?torii Gyulumyan, LĆ³pez Guerra ?i Motoc au formulat o opinie disident?, reiterānd lipsa viol?rii art. 5 § 3 CEDO.