Hot?rrea n cauza Buzadji c. Moldovei, cererea nr. 23755/07

16 12 2014

La data de 16 decembrie 2014 Curtea a pronun?at hot?rrea n cauza Buzadji c. Moldovei, cererea nr. 23755/07.

Reclamantul este Petru Buzadji, n?scut n 1947, locuitor or. Comrat.

n martie 2006 reclamantul, care era directorul unei companii de stat, a aflat c? compania sa datoreaz? unei companii private suma de 594,067 USD, plus penalit??i, n total 824,404 USD. La 26 mai 2006 reclamantul a fost eliberat din func?ia de director.

Potrivit reclamantului, n iulie 2006 el a fost citat de organul de urm?rire penal? pentru a da declara?ii n leg?tur? cu pretinsa fraud? la compania de stat. Ulterior el a fost citat de cteva ori, ?i ntotdeauna a ap?rut n fa?a organelor de urm?rire penal? ?i a cooperat cu acestea.

Potrivit materialelor prezentate de p?r?i, au fost ini?iate 13 diferite cauze penale mpotriva reclamantului ?i a 2 feciori ai s?i. La 27 mai 2007 cauzele penale au fost  conexate. Feciorii reclamantului au fost cita?i de c?tre organul de urm?rire penal? n mai 2007 ?i au fost audia?i n calitate de b?nui?i, aparent ei nu au fost aresta?i.

La 13 septembrie 2006 a fost ridicat un document, pretins utilizat pentru fraudarea companiei de stat. La 30 octombrie 2006 a fost ridicat computerul personal a reclamantului, fiind restabilite diverse documente ce demonstrau fraudarea companiei  de stat.

La 26 octombrie 2006 a fost admis? cererea de intentare a procedurii insolvabilit??ii a companiei de stat.

La 21 decembrie 2006 Curtea Suprem? de Justi?ie a respins cererea de intentare a procedurii insolvabilit??ii, deoarece datoriile erau fictive, instan?a f?cnd trimitere la analiza activit??ii economice ?i financiare a companiei, cauza fiind trimis? la rejudecare.

La 02 mai 2007 reclamantul a fost arestat; iar la 05 mai 2007 a fost formal nvinuit de fraudarea companiei de stat.

La 05 mai 2007 judec?toria Buiucani a eliberat mandat de arest n privin?a reclamantului, re?innd caracterul infrac?iunii, complexitatea cauzei, pericolul influen??rii ter?ilor, etc.

Reclamantul a contestat la Curtea de Apel eliberarea mandatului de arest cu recurs, ns? f?r? succes.

La 16 mai 2007 judec?toria Buiucani a prelungit arestul reclamantului pentru 20 de zile, reiternd p?strarea motivelor pentru deten?ia reclamantului.

Reclamantul a contestat la Curtea de Apel prelungirea mandatului de arest cu recurs, ns? f?r? succes.

La 05 iunie 2007 judec?toria Buiucani a prelungit arestul reclamantului pentru alte 20 de zile, p?strnd motiva?ia anterioar?.

Reclamantul a contestat la Curtea de Apel prelungirea mandatului de arest cu recurs, ns? f?r? succes.

La 26 iunie 2007 judec?toria Buiucani a respins demersul de prelungire a arestului ?i a dispus arestarea reclamantului la domiciliu.

La 29 iunie 2007 Curtea de Apel Chi?in?u a anulat ncheierea din 26 iunie 2007 ?i a dispus prelungirea mandatului de arest pentru 20 de zile.

La 16 iulie 2007 judec?toria Buiucani a prelungit arestul reclamantului pentru alte 20 de zile.

La 20 iulie 2007 Curtea de Apel Chi?in?u a anulat ncheierea din 16 iulie 2007 ?i a dispus arestarea reclamantului la domiciliu.

La 12 martie 2008 instan?a a dispus eliberarea reclamantului sub cau?iune.

n fa?a Cur?ii, reclamantul s-a plns, invocnd art. 5 3 din Conven?ie, de insuficien?a motivelor pentru arestarea sa. De asemenea, reclamantul s-a plns de violarea 5 1 ?i 4 din Conven?ie, f?r? nici o explica?ie. n final reclamantul s-a plns, invocnd art. 6 1 ?i 2 din Conven?ie, de lipsa dovezilor pentru arestarea sa ?i nc?lcarea principiului egalit??ii armelor.

Curtea a constatat, cu patru voturi la trei, c? a avut loc violarea art. 5 3 din Conven?ie, notnd c? reclamantul a fost de?inut pentru o durat? de 10 luni, dintre care 2,5 luni n arest ?i restul n arest la domiciliu.

Ea a notat c? reclamantul a invocat n fa?a instan?elor na?ionale argumente substan?iale n contradictoriu  cu arestarea sa, n particular c? a r?spuns cita?iilor organelor de urm?rire penal?, c? a fost un om de afaceri cunoscut, c? starea s?n?t??ii impunea asisten?? medical? special?.

Curtea a notat c? instan?ele na?ionale au ales s? desconsidere aceste argumente, aparent tratndu-le ca irelevante chestiunii legalit??ii arestului. Instan?ele na?ionale s-au limitat la repetarea motivelor formale, n mod abstract ?i stereotipic.

Ea a considerat c? instan?ele na?ionale s-au limitat la parafrazarea temeiurilor arestului prev?zute n Cod de procedur? penal?, f?r? vreo explica?ie cum acestea au fost aplicate n spe??, exceptnd riscul confrunt?rii reclamantului cu feciorii s?i. Chiar ?i acest temei, fiind neconving?tor deoarece reclamantului cuno?tea despre urm?rirea penal? din iulie 2006, a devenit irelevant dup? ce instan?ele au permis reclamantului s? stea la domiciliu mpreun? cu feciorii s?i.

Curtea a decis, n temeiul prevederilor art. 35 3 (a) ?i 4 din Conven?ie, c? alega?iile privind violarea 5 1 ?i 4 din Conven?ie sunt v?dit nentemeiate. n ceea ce prive?te alega?iile privind violarea art. 6 1 ?i 2 din Conven?ie, Curtea a notat c? acestea sunt premature.

Reclamantul a cerut 50,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 2,137 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului suma de 3,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 1,300 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Judec?torul Popović a formulat opinie concurent?, iar judec?torii Guerra, Casadevall ?i Motoc au formulat opinie separat?.