Hot?rrea Ciobanu c. Moldovei

24 02 2015

n cauza Ciobanu c. Moldovei (cererea nr. 62578/09), reclamanta, Veronica Ciobanu, este cet??ean al Republicii Moldova, n?scut? n 1984 ?i locuie?te n Frl?deni.

So?ul defunct al reclamantei, dl Alexandru Ciobanu, a fost ?ofer de taxi ?i a decedat n timpul serviciului, ntr-un accident de  ma?in?, pe 4 aprilie 2008. Cererea vizeaz? circumstan?ele decesului lui ?i investiga?ia efectuat? de autorit??ile moldovene?ti n privin?a circumstan?elor decesului.

Potrivit declara?iilor a doi martori oculari, pe 4 aprilie 2008, aproximativ n jurul orei 23.00, ma?ina victimei a virat la stnga ntr-o intersec?ie din ora?ul Hnce?ti. El a semnalizat virarea la stnga ?i a ncetinit viteza nainte de a ncepe manevra. Cnd ma?ina victimei aproape trecuse pe partea opus? a drumului, o alt? ma?in? cu vitez? din spatele victimei l-a tamponat n portiera din stnga, aruncnd ma?ina ntr-un stlp de lumin? de pe marginea drumului. Potrivit martorilor, ma?ina respectiv? avea peste 100 km/pe or? naintea impactului. Victima a murit pe loc din cauza r?nilor multiple la cap ?i la organele interne.

Cei doi pasageri ai ma?inii care a lovit ma?ina victimei nu au fost r?ni?i n accident. Ei au declarat n timpul investiga?iei c? se deplasau cu aproximativ 40-50 km/pe or? cnd ma?ina victimei, care era parcat? pe partea dreapt? a drumului, a virat spontan la stnga. Ei nu au reu?it s? evite impactul.

n cursul urm?ririi penale, procuratura a dispus efectuarea a dou? expertize, care ns? nu au oferit nicio informa?ie util?. Exper?ii au ajuns la concluzia c? ma?ina victimei vira la stnga ?i c? ma?ina care venea din spate a lovit ma?ina victimei n portiera stng?. Exper?ii nu au indicat viteza ma?inii care venea din spate ?i nici alte informa?ii relevante.

Reclamanta a solicitat ca un expert ales de ea s? participe al?turi de grupul de exper?i la efectuarea expertizei. Ea a invocat dispozi?iile legale care stipuleaz? acest drept. De asemenea, ea a solicitat organizarea unei confrunt?ri ntre martorii oculari ?i persoanele care se aflau n ma?ina din spate, ns? aceasta nu a fost acceptat?.

La 23 martie 2009, Procuratura Hnce?ti a decis s? nceteze urm?rirea penal? pe marginea circumstan?elor decesului so?ului reclamantei. Reclamanta a atacat ordonan?a de ncetare a urm?ririi penale.

La 9 aprilie 2009, procurorul ierarhic superior din cadrul Procuraturii Hnce?ti a respins plngerea reclamantei, motivnd c? nu era necesar? opinia unui expert independent sau audierea exper?ilor, deoarece circumstan?ele accidentului au fost stabilite n mod clar. Reclamanta a contestat ordonan?a Procuraturii Hnce?ti din 23 martie 2009 la judec?torul de instruc?ie, care la 14 mai 2009 a respins plngerea pe motiv c? ordonan?a contestat? a fost confirmat? de procurorul ierarhic superior la 9 aprilie 2009 ?i c?, prin urmare, aceasta nu poate fi contestat?.

Reclamanta a invocat articolul 2 al Conven?iei n privin?a ineficien?ei investiga?iei circumstan?elor mor?ii so?ului ei. De asemenea, ea a reclamat faptul c? urm?rirea penal? n privin?a accidentului care a dus la moartea so?ului ei nu a fost echitabil?, conform articolului 6 al Conven?iei.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 2 CEDO, dreptul la via??, sub aspect procedural, considernd c? modul n care autorit??ile na?ionale au petrecut investiga?ia, pot crea unui observator independent, impresia c? nu au fost depuse eforturi pentru elucidarea circumstan?elor cauzei ?i stabilirea adev?rului.

Ea a notat c? au existat doi martori care au relatat circumstan?e similar cu privire la accident. n particular, martorii au relatat c? victima se deplasa de-a lungul str?zii, pn? a semnaliza virarea spre stnga, a ncetinit ?i a virat spre stnga n locul permis pentru virare spre stnga. Potrivit declara?iilor respective, automobilul gri se deplasa n aceea?i direc?ie cu automobilul victimei, cu o viteza excesiv?, cnd a colizionat cu automobilul victimei. De asemenea, aparent ?oferul din automobilul gri nu a frnat deloc naintea coliziunii. Aceste declara?ii, care au fost contestate doar de c?tre ?oferul din automobilul gri, au fost respinse de c?tre procuror, pe motiv c? ar fi inconsistente constat?rilor din investiga?iile tehnice, potrivit c?rora automobilul gri nu putea evita impactul prin frnare.

Examinnd constat?rile din investiga?iile tehnice, Curtea a notat c? acestea au solu?ionat doar chestiunea ipotetic? dac? automobilul de modelul respectiv BMW ar fi putut evita impactul prin frnare, dac? era condus cu 50 km/or? ?i dac? distan?a dintre automobile a fost de 20 de metri la momentul cnd automobilul victimei a nceput manevra. R?spunsul a fost c? n circumstan?ele spe?ei impactul nu putea fi evitat deoarece distan?a de frnare a automobilului gri ar fi fost mai mare cu cel pu?in 3 metri dect distan?a imaginar? dintre acesta ?i cel?lalt automobile. De fapt, acesta a fost un exerci?iu pur ipotetic, deoarece aparent din materialele cauzei, este evident c? pe durata investiga?iei nu a fost stabilit? viteza automobilului gri sau distan?a dintre automobile.

n aceste circumstan?e, Curtea a g?sit ca frapant? concluzia procurorului c? era posibil? respingerea declara?iilor martorilor, aparent veridice, n baza unei specula?ii pur ipotetice, f?r? vreo relevan?? cu circumstan?ele din spe??.

n continuare Curtea a notat, cu ngrijorare, c? n cadrul investiga?iilor nu s-a ncercat s? stabileasc? una din elementele de baz? a ecua?iei, care a fost viteza automobilului gri, pn? la impact. Aceasta a fost una din elementele cheie, n special avnd n vedere declara?iile martorilor precum c? viteza era de 100 km/or?, pe un traseu unde limita de vitez? era de 40 km/or?. Procurorul nu a considerat necesar de a stabili viteza real?, chiar ?i dup? o solicitare expres? din partea reclamantului din 28 mai 2008. Doar la 29 august 2008 procurorul a considerat necesar? stabilirea vitez? real? a automobilului gri, prin expertiz?. Acesta a acceptat, cu u?urin??, r?spunsul expertului, c? nu este posibil de a calcula viteza ?i nu s-au f?r? alte ncerc?ri de a stabili aceast? vitez?.

Suplimentar la omisiunile nominalizate, Curtea de asemenea, a notat c? unul din martori G. nu a fost audiat pn? la 17 octombrie 2008, n particulat mai mult de ?ase luni dup? accident. Mai mult dect att, familiei victimei nu i s-a permis s? desemneze un expert sau specialist, potrivit alegerii sale, n comisa care a efectuat expertiza ?i procurorul a decis s? returneze automobilul gri proprietarului, pn? la petrecerea expertizei.

Reclamantul a cerut 10,000 Euro cu titlu de prejudiciu material ?i 30,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral.

Curtea a acordat reclamantului 20,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral.

n fa?a Cur?ii reclamantul a fost reprezentat de T. Osoianu, avocat din Ialoveni.