Hot?rrea Pisaroglu c. Moldovei

03 03 2015

La data de 03 martie 2015 Curtea a f?cut public? hot?rrea n cauza Pisaroglu c. Moldovei (cererea nr. 21061/11).

n cauza Pisaroglu c. Moldovei, reclamantul este Natalia Pisaroglu, n?scut? n 1987, din Chi?in?u.

n 2010 reclamantul a fost arestat, fiind acuzat de trafic de fiin?e umane ?i plasat n deten?ie.

La momentul prezent?rii observa?iilor pe marginea admisibilit??ii ?i fondului cauzei, reclamantul era de?inut n Penitenciarul nr. 13 din Chi?in?u. Potrivit reclamantului, condi?iile de deten?ie din penitenciar erau proaste, n particular reclamantul a pretins c? celulele erau supraaglomerate, erau murdare ?i reci, f?r? acces la lumin? sau aer curat, f?r? a?ternuturi, alimenta?ie de calitate proast?, du? doar o dat? n s?pt?mn?, doar ap? rece, haine urmau a fi sp?late ?i uscate doar n celul?.

n fa?a Cur?ii, invocnd art. 3 CEDO, s-a plns de condi?iile proaste de deten?ie n Penitenciarul nr. 13 din Chi?in?u, constituind tratament inuman ?i degradant.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 3 CEDO, notnd c? condi?iile proaste de deten?ie au fost constatate pentru anii 2008, 2009 ?i 2010 de c?tre Raportorul Special pentru tortur? ?i alte forme crude, inumane sau degradante de tratament sau pedeaps? ?i de c?tre Avocatul parlamentar. Guvernul nu a prezentat probe c?, n perioada urm?toare, au avut loc mbun?t??iri considerabile n penitenciarul respectiv.

n aceste circumstan?e Curtea a considerat c? nu existe motive  pentru a ajunge la o alt? concluzie dect cea din cauza Hadji c. Moldovei (cererea nr. 32844/07, 41378/07, 20, 14 februarie 2012). Corespunz?tor suferin?ele la care a fost supus reclamantul n perioada iulie 2010 - iulie 2014 au dep??it nivelul inevitabil de suferin?? inerent deten?iei ?i au atins pragul de severitate contrar articolului 3 al Conven?iei.

Reclamantul a cerut 5,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 207 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului 3,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 207 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii reclamantul a fost reprezentat de V. Rahlea, avocat din Chi?in?u.